„ A czy znasz ty, bracie młody, twoje ziemie, twoje wody?
Z czego słyną, kiedy giną, w jakim kraju i dunaju?
I czy znasz ty bracie młody, twojej ziemi bujne płody,
Twe kurhany i mogiły, i twe dzieje, co się ścmiły?”
z „Pieśń ziemi naszej” Wincentego Pola 1835

Wieści

Stare i nowe wieści oddziałowe...

2013

24 sierpnia – KK – zorganizowała kolejną wycieczkę krajoznawczą. Jej celem była Pszczyna. Uczestnicy wycieczki odwiedzili Muzeum Pałac w Pszczynie, Pszczyńską Zagrodę Żubrów oraz miejscowy skansen. Wycieczkę opracował i zrealizował Tadeusz Krawętkowski.

15-18 sierpnia – KTR – zorganizował wyjazd na Jurę Krakowsko-Częstochowską. W wyprawie udział wzięli: Agnieszka i Jan Wesołowscy, Barbara Przybytniewska, Lidia Tworzewska, Michał Kalinowski,  Marcin Długosz i Tadeusz Krawętkowski. Uczestnicy odwiedzili  na rowerowym szlaku „zamki-Orle Gniazda” w Mirowie, Bobolicach, Morsku, a także wiele zabytkowych jurajskich obiektów w tym  Jasną Górę w Częstochowie. Rajd po Jurze już po raz drugi w tym roku zorganizował i prowadził Jan Wesołowski.

3 sierpnia – KHiT – radycji zorganizowała wycieczkę pieszą do Ćmielowa, nawiązując do spotkania historycznego poświęconego urodzonemu w Brzóstowej w 1864 roku – prof. Marianowi Raciborskiemu. Uczestnicy wycieczki poznali historię miasta, postacie związane miejscem urodzenia z Ćmielowem, a także pochowane na ćmielowskim cmentarzu oraz historię ćmielowskiego zamku. O wiele cennych i ciekawych informacji, z młodszej historii miasta program wycieczki uzupełnił pan Krzysztof Myśliwski związany z tym miastem nie tylko miejscem urodzenia. Wycieczkę opracowała i prowadziła Monika Bryła-Mazurkiewicz.

27-28 lipca – KK – (Komiska Krajoznawcza) – w dwudniowej wycieczce krajoznawczej do Płocka, Torunia i Ciechocinka wzięła udział 29 osobowa grupa członków i sympatyków naszego Oddziału. Pierwszego dnia wycieczki w Płocku uczestnicy pod przewodnictwem pani Joanny – zwiedzili płockie Stare Miasto, multimedialne Muzeum Żydów Mazowieckich, jedną z najbogatszych w kraju ekspozycję sztuki secesyjnej w Muzeum Mazowieckim i katedrę płocką. Następnie udaliśmy się do Torunia, gdzie po zakwaterowaniu w hotelu i posiłku odwiedziliśmy toruńskie Planetarium. Drugiego dnia, tym razem pod przewodnictwem pani Anny poznawaliśmy dzieje miasta, toruńskie zabytki, muzea i… smak oryginalnych toruńskich pierników, a w drodze powrotnej odwiedzając ciechocińskie Tężnie w Parku Zdrojowym. Wycieczkę opracował i zrealizował Tadeusz Krawętkowski.

26 lipca (piątek) – KHiT –  w gościnnych progach sali konferencyjnej Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Sandomierskiej 26, odbyło się VI Spotkanie Historyczne,z cyklu  „Ciebie jedną kocham… – czyli historycznym szlakiem przez Świętokrzyskie” . Sylwetkę urodzonego w Klimkiewiczowie przed 125. laty prof. Jana Samsonowicza przypomniał kustosz Muzeum Historyczno-Archeologicznego Waldemar Ryszard Brociek.

19 lipca – KHiT – odbyło się V Spotkanie Historyczne z cyklu „Ciebie jedną kocham… – czyli historycznym szlakiem przez Świętokrzyskie” – organizowane przez oddziałową Komisję Historii i Tradycji i Agencję Rozwoju Lokalnego. Tematem spotkania była mijająca w tym roku 150. rocznica urodzonego w Brzóstowej, światowej sławy botanika i ojca polskiej paleobotaniki, prof. Mariana Raciborskiego. Ciekawy wkład nt. „Profesor Marian Raciborski w 150. rocznicę urodzin” oraz prezentację multimedialną przygotowała tym razem przewodnicząca Komisji HiT kol. Monika M.Bryła Mazurkiewicz.

29 czerwca – KHiT – odbyła się popularnonaukowa sesja biograficzna z cyklu „Wielkie Postacie Ziemi Ostrowieckiej” pt. „Dr Eugeniusz Dziewulski (1913-1976) w 100. rocznicę urodzin.
Przed sesją uczestnicy złożyli wieńce i wiązanki oraz zapalili znicze na grobie Eugeniusza Dziewulskiego, a następnie podczas sesji w BWA wysłuchali referatów przygotowanych przez Waldemara Ryszarda Broćka nt. „Dr Euganiusz Dziewulski – lekarz, społecznik”, Stanisława Fiolika i Janusza Czupryńskiego nt. „Dr Eugeniusz Dziewulski – honorowy krwiodawca, propagator honorowego krwiodawstwa”, a na temat „Pasje dra Eugeniusza Dziewulskiego” referat przedstawiła inicjatorka sesji i przewodnicząca Komisji Historii i Tradycji Monika Bryła-Mazurkiewicz. Sesję przy współpracy z Biurem Wystaw Artystycznych, PCK oraz Kołem Honorowych Dawców Krwi im. E. Dziewulskiego przy CELSA Huta Ostrowiec zorganizowali Monika Bryła-Mazurkiewicz i Tadeusz Krawętkowski przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta.

8 czerwca – KHiT – odbyło się IV Spotkanie Historyczne z cyklu „Ciebie jedną kocham… – czyli historycznym szlakiem przez Świętokrzyskie” – organizowane przez oddziałową Komisję Historii i Tradycji i Agencję Rozwoju Lokalnego z okazjiDnia Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Wykład nt. „Z dziejów krajoznawstwa na Ziemi Świętokrzyskiej. 100 lat krajoznawstwa w Ostrowcu Świętokrzyskim”. wygłosiła przewodnicząca KHiT kol. Monika M. Bryła-Mazurkiewicz.

26 maja – KTR – w wycieczce i spacerze wzięło udział 25 osób.

25 maja – KTR –  w „XIII Rowerowym Rajdzie św. Emeryka”,  reprezentowała 13. osobowa grupa członków Klubu. Trsę za Ostrowca opracował i prowadził Marcin Długosz.

25 maja – Komisja Krajoznawcza wycieczką do Krakowa rozpoczęła sezon wycieczkowy. Uczestnicy odwiedzili na krakowskim Kazimierzu „Muzeum Stara Synagoga”, Kościół i „Kryptę Zasłużonych” na Skałce oraz na Wawelu „Reprezentacyjne Komnaty Królewskie”, „Skarbiec Koronny i Zbrojownię” oraz obraz Leonarda da Vinci – „Damę z gronostajem” W wycieczce wzięło udział 17 osób. Wycieczkę opracował i zrealizował Tadeusz Krawętkowski

19 maja – KTR –  w niedzielnej wycieczce i spacerze rowerowym wzięło udział 31 osób – tegoroczny rekord frekwencji. J. Wesołowski przekroczył 700 km na wycieczkach klubowych.

18 maja – KTR – ośmioosobowa grupa członków Klubu Turystyki Rowerowej wzięła udział w „III Iłżeckim Rajdzie Rowerowym – Szlakiem Legionu Puławskiego” organizowanym przez iłżecki MOSiR, zdobywając  jeden z dwóch pucharów przyznanych przez organizatorów. W rajdzie udział wzięli Michał Kalinowski, Krzysztof Karpiński, Zbigniew Kisiel, Wojciech Piwnik, Barbara Przybytniewska, Longin Teresiński i Jan Wesołowski pokonując trasę 103 km

18 maja -KHiT odbyło się trzecie spotkanie historyczne z cyklu „Ciebie jedną kocham… – czyli historycznym szlakiem przez Świętokrzyskie” – organizowane przez oddziałową Komisję Historii i Tradycji z okazji Roku Powstania Styczniowego. Wykład nt. „Uzbrojenie Powstańców Styczniowych” wygłosił pan Dariusz Kaszuba.

12 maja – KTR – w wycieczce i spacerze Klubu Turystyki Rowerowej wzięło udział 23 osoby.

5 maja – KTR – w rajdzie „Jura 2013”, wycieczce i spacerze Klubu Turystyki Rowerowej wzięło udział 29 osób.

5 maja – kol. Zbigniew Pękala przeprowadził rekonesans studialny – „Szlakiem pamięci pułkownika Dionizego Czachowskiego” na trasie Denków – Boria – Lemierze – Jawor Solecki – Radom – Kunów – Sudół – z mszą świętą w klasztorze OO Bernardynów w Radomiu, w intencji uczestników Powstania Styczniowego przy współpracy z kol. Ireną Wiernicką – przewodniczką z Radomia. Wycieczka i sobotnia sesja zorganizowana została przy współpracy Nadleśnictwa w Ostrowcu Św., Oddziału i TPZO.

4 maja – w sali konferencyjnej Nadleśnictwa Ostrowiec odbyła się sesja biograficzna „PAMIĘCI DIONIZEGO CZACHOWSKIEGO Naczelnika Wojennego Województwa Sandomierskiego w Powstaniu Styczniowym. Po sesji uczestnicy wzięli udział w uroczystości nadania imienia „Dionizego Czachowskiego” polanie pod okazałymi dębami przy dawnej leśniczówce „Jeziórko” w leśnictwie Jezióko przy pieszym i rowerowym żółtych szlakach.

4 maja – KTR – w rajdzie „Jura 2013” i wycieczce K T Rowerowej wzięło udział 17 osób.

3 maja – KTR – w wycieczce i spacerze Klubu Turystyki Rowerowej wzięło udział 22 osoby.

1 maja – KTR – w rajdzie „Jura 2013”, wycieczce i spacerze Klubu Turystyki Rowerowej wzięło udział 27 osób.

1-5 maja – KTR- członkowie Klubu Turystyki Rowerowej Agnieszka i Janusz Wesołowscy, Barbara Przybytniewska, Lidia Tworzewska, Marcin Długosz i Tadeusz Krawętkowski wzięli udział w pięciodniowym Rajdzie Rowerowym „JURA 2013” z bazą w Ośrodku MOSiR Olkusz. W trakcie rajdu odwiedzili zamki jurajskie w „Ogrodzieniec” w Podgrodziu, „Rabsztyn” i „Smoleń” oraz w Pieskowej Skale, Ojcowski Park Narodowy, Pustynię Błędowską oraz urokliwe dolinki podkrakowskie. Pogoda
„sprawdziła się” – tylko niedziela była bez deszczu… Ile było podjazdów, tyle samo zjazdów (najdłuższy 6,5 km). W tych samych dniach (oprócz 2 maja) sympatycy turystyki rowerowej brali udział w tradycyjnych wycieczkach i spacerach rowerowych odwiedzając miejsca związane z wydarzeniami Powstania Styczniowego.

28 kwietnia – KTR – w wycieczce i spacerze Klubu Turystyki Rowerowej wzięło udział 20 osób.

27 kwietnia – KTR – „Ty i ja, rowery dwa” – w rzeczniowskim rajdzie rowerowym wzięło udział 13 osób

27 kwietnia -KHiT –  drugie spotkanie historyczne z cyklu „Ciebie jedną kocham… – czyli historycznym szlakiem przez Świętokrzyskie” – organizowane przez oddziałową Komisję Historii i Tradycji z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. Wykład nt. „Rezydencje Ziemi Świętokrzyskiej – wybrane przykłady” wygłosił pan Janusz Wojciech Kotasiak.

21 kwietnia –KTR – w wycieczce i spacerze Klubu Turystyki Rowerowej wzięło udział 28 osób.

20 kwietnia – Tadeusz Krawętkowski wziął udział w Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK Województwa Świętokrzyskiego. Między innymi dokonano wyborów delegatów na XVIII Walny Zjazd PTTK, na którym nasze miasto reprezentować będzie kol. Roman Kałuża.

14 kwietnia – KTR- rozpoczął sezon rowerowy wspólnym spacerem „wycieczkowiczów” i „spacerowiczów” 22 km trasą…. Pomimo raczej marcowej pogody w spacerze wzięło udział 28 osób.

13 kwietnia – Komisja HiT – wykładem archeologa pan Kamila Kaptura „Wyniki ostatnich badań archeologicznych w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego” rozpoczęliśmy cykl spotkań historycznych „Ciebie jedną kocham – czyli historycznym szlakiem przez Świętokrzyskie”. Organizatorem spotkań jest oddziałowa Komisję Historii i Tradycji przy współpracy z Agencją Rozwoju Lokalnego. Następne spotkanie odbędzie się 27 kwietnia w Inkubatorze Przedsiębiorczości ARL o godzinie 10:00. Z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków na temat Rezydencje Ziemi Świętokrzyskiej – wybrane przykłady” wykład wygłosi historyk sztuki pan Janusz Wojciech Kotasiak.

22 marca – ukonstytuowały się Zarząd i Komisja Rewizyjna Oddziału >>>Władze Oddziału>>

22 marca – na terenie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej odbył się festiwal organizacji i stowarzyszeń; wśród 30 prezentujących się organizacji NGO był nasz Oddział.

16 marca – odbył się XIII Walny Zjazd Naszego Oddziału PTTK.

Oddział otrzymał 2000 zł w konkursie z zakresu kultury ogłoszonym przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Wspólnie z Agencją Rozwoju Lokalnego będzie realizować cykl spotkań historycznych „Ciebie jedną kocham… – czyli historycznym szlakiem przez Świętokrzyskie”

9 marca – w „XXXVIII Rajdzie Bab” Oddziału PTTK w Końskich wzięli udział Agnieszka i Jan Wesołowscy, Wojciech Piwnik i Tadeusz Krawętkowski. Podczas zakończenia Rajdu uczestnikom konkursu „NAJAKTYWNIEJSI TURYŚCI ROWEROWI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIE-GO” nagrody i dyplomy otrzymali członkowie naszego Klubu Turystyki Rowerowej: Agnieszka i Jan Wesołowscy, Wojciech Piwnik, Michał Kalinowski, Marcin Długosz, Krzysztof Karpiński.

26 stycznia – członkowie Oddziału brali udział w obchodach 10-lecia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego; prezes Tadeusz Krawętkowski szanownym jubilatom złożył okolicznościowe życzenia i gratulacje, a na ręce Grażyny Jedlikowskiej dyplom i album o górach; Tadeusz Krawętkowski i Monika Bryła-Mazurkiewicz otrzymali od Zarządu PTT dyplomy i upominki książkowe za pomoc i współpracę.

20 stycznia – z inicjatywy Komisji Historii i Tradycji w kościele NSJ została odprawiona msza św. w intencji uczestników Powstania Styczniowego.

17 stycznia – odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klub Turystyki Rowerowej.

10 stycznia – w Galerii Fotografii MCK odbyło się spotkanie noworoczne członków i sympatyków Oddziału.