„ A czy znasz ty, bracie młody, twoje ziemie, twoje wody?
Z czego słyną, kiedy giną, w jakim kraju i dunaju?
I czy znasz ty bracie młody, twojej ziemi bujne płody,
Twe kurhany i mogiły, i twe dzieje, co się ścmiły?”
z „Pieśń ziemi naszej” Wincentego Pola 1835

W 2018 roku roczna składka członkowska

W 2018 roku roczna składka członkowska PTTK wynosi:
* normalna 55 zł
* ulgowa 30 zł
* ulgowa młodzieżowa 25 zł
Do składki ulgowej są uprawnieni:
– osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,

– młodzież szkolna i akademicka studiująca do ukończenia 26 roku życia,
– jedno z rodziców opłacający składkę za 2 os. małoletnie (składka rodzinna)
– emeryci, renciści, inwalidzi i bezrobotni.

Opłacenie rocznej składki członkowskiej do 31 marca br. jest gwarancją ciągłości ubezpieczenia.

Członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską posiadają ubezpieczenie od NNW.