„ A czy znasz ty, bracie młody, twoje ziemie, twoje wody?
Z czego słyną, kiedy giną, w jakim kraju i dunaju?
I czy znasz ty bracie młody, twojej ziemi bujne płody,
Twe kurhany i mogiły, i twe dzieje, co się ścmiły?”
z „Pieśń ziemi naszej” Wincentego Pola 1835

SEZON 2013

 

Statystyka <<<<<<<<<<<<<<<< Lista uczestników i trasy >>>>>>>>>>>>>>>> Osiągnięcia

 

Dzień I – 07 kwietnia

Trasa S: Ostrowiec Św. – Denków – Wólka Bodzechowska – Przyborów – Sowia Góra – Przyborów –

Bodzechów – Ostrowiec Św. ~ 22 km.

 

01/001. 001 Banaczek Kazimierz

02/002. 002 XXX

03/003. 003 Borkowska Irena

04/004. 004 Borkowski Krzysztof

05/005. 005 Bryła-Mazurkiewicz Monika

06/006. 006 Chrzanowska Lucyna

07/007. 007 Długosz Marcin

08/008. 008 Dyk Stanisław

09/009. 009 Gajewski Grzegorz

10/010. 010 Ginter Juliuz

11/011. 011 Jędrzejczyk Wojciech

12/012. 012 Kalinowski Michał

13/013. 013 Karpiński Krzysztof

14/014. 014 Kisiel Zbigniew

15/015. 015 Kotwica Wojciech

16/016. 016 Krawętkowski Tadeusz

17/017. 017 Moron Izabela

18/018. 018 Mroczek Adam

19/019. 019 Piwnik Wojciech

20/020. 020 Redlich Romuald

21/021. 021 Tworzewska Lidia

22/022. 022 Wesołowski Jan

23/023. 023 Wierzbicka Ewelina

24/024. 024 Wierzbicki Piotr

25/025. 025 Winiarska Iwona

26/026. 026 Wojton Arkadiusz

27/027. 027 Zarzycka Bożena

28/028. 028 Zarzycki Stefan

 

 

 

Dzień II – 21 kwietnia

Trasa W: Ostrowiec Św. – Denków – Przyborów – Piaski Brzóstowskie – Ćmielów – Drzenkowice –

Grocholice – Rzuchów – Gromadzice – Szewna – Brzeźniak – Jędrzejowice – Świrna –

Chmielów – Boksycka – Ostrowiec Św. ~ 56 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Gutwin – Janik – Kolonia Robotnicza – Boksycka – Chmielów – Świrna –

Szwarszowice – Gromadzice – Szewna – Miłków – Jędrzejów – Denkówek – Ostrowiec Św ~ 33 km.

 

01/029. 029 Banach Jolanta

02/030. 030 Banach Ryszard

03/031. 031 Banaczek Kazimierz

04/032. 001 XXX

05/033. 002 Bartkowiak Bogusław

06/034. 032 Bryła-Mazurkiewicz Monika

07/035. 033 Chrzanowska Lucyna

08/036. 003 Długosz Marcin

09/037. 034 Dyk Stanisław

10/038. 004 Gajewski Grzegorz

11/039. 035 Kaczmarska Marzena

12/040. 005 Kalinowski Michał

13/041. 006 Karpiński Krzysztof (44 km.)

14/042. 007 Kisiel Zbigniew

15/043. 036 Mazur Gustaw

16/044. 008 Moroń Izabela

17/045. 037 Mroczek Adam

18/046. 009 Piwnik Wojciech (36 km.)

19/047. 038 Redlich Romuald

20/048. 039 Szemraj Zdzisław

21/049. 010 Teresiński Longin

22/050. 011 Tworzewska Lidia

23/051. 012 Wesołowski Jan (36 km.)

24/052. 040 Wierzbicka Jadwiga

25/053. 041 Wierzbicki Piotr

26/054. 013 Wilczyński Kazimierz

27/055. 014 Zarzycka Bożena

28/056. 015 Zarzycki Stefan

 

 

 

 

Dzień III – 27 kwietnia

Trasa W: Ostrowiec Św. – Sarnówek – Sienno – Rzeczniów – Sienno – Adamów – Nowa Dębowa Wola –

Kurzacze – Miłkowska Karczma – Ostrowiec Św. ~ 91 km.

 

01/057. 016 XXX (73 km.)

02/058. 017 Bartkowiak Bogusław

03/059. 018 Gajewski Grzegorz (73 km.)

04/060. 019 Kalinowski Michał

05/061. 020 Kisiel Zbigniew

06/062. 021 Moroń Izabela

07/063. 022 Piwnik Wojciech

08/064. 023 Przybytniewska Barbara

09/065. 024 Wesołowska Agnieszka

10/066. 025 Wesołowski Jan

11/067. 026 Wojton Arkadiusz (39 km.)

12/068. 027 Zarzycka Bożena

13/069. 028 Zarzycki Stefan

 

 

 

 

 

Dzień IV – 28 kwietnia

Trasa W: Ostrowiec Św. – Sudół – Magonie – Boria – Podgórze – Stoki – Ruda Kościelna – Ćmielów –

Drzenkowice – Grocholice – Okręglica – Jędrzejów – Denkówek – Ostrowiec Św. ~ 48 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Sudół – Magonie – Boria – Ruda Kościelna – „Topiołki” – Piaski Brzóstowskie –

Przyborów – Ostrowiec Św ~ 35 km.

 

01/070. 029 Długosz Marcin

02/071. 030 Gajewski Grzegorz (27 km.)

03/072. 042 Janiszewski Andrzej

04/073. 043 Jędrzejczyk Wojciech

05/074. 031 Kalinowski Michał

06/075. 032 Karpiński Krzysztof

07/076. 033 Kisiel Zbigniew

08/077. 034 Moroń Izabela

09/078. 035 Piwnik Wojciech

10/079. 036 Przybytniewska Barbara (25 km.)

11/080. 044 Redlich Romuald

12/081. 037 Tworzewska Lidia (25 km.)

13/082. 038 Wesołowska Agnieszka

14/083. 039 Wesołowski Jan

15/084. 040 Wierzbicka Ewelina

16/085. 041 Wierzbicki Piotr

17/086. 045 Winiarska Iwona

18/087. 042 Wojton Arkadiusz (37 km.)

19/088. 043 Zarzycka Bożena

20/089. 044 Zarzycki Stefan

 

 

 

 

 

Dzień V – 01 maja

Trasa R: Olkusz – Bogucin – Rabsztyn – Troks – Wiśliczka – Zimnodół – Żurada – Bukowno – Olkusz ~ 35 km.

Trasa W: Ostrowiec Św. – Jędrzejowice – Szwarszowice – Momina – Boksyce – Waśniów – Boleszyn –

Kotarszyn – „Wióry” – „Witulin” – Prawęcin – Kunów – Chmielów – Ostrowiec Św. ~ 51 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Kolonia Miłkowska – Wymysłów – Janik Kolonia – Kolonia Inwalidzka –

Nietulisko – Kunów – Udziców – Chmielów – Ostrowiec Św. ~ 38 km.

 

01/090. 046 Banaczek Kazimierz

02/091. 045 Bartkowiak Bogusław

03/092. 001 Długosz Marcin

04/093. 046 Gajewski Grzegorz

05/094. 047 Ginter Juliusz

06/095. 048 Janiszewski Andrzej (19 km.)

07/096. 049 Jędrzejczyk Wojciech

08/097. 047 Kalinowski Michał

09/098. 048 Karpiński Krzysztof

10/099. 049 Kotwica Wojciech

11/100. 002 Krawętkowski Tadeusz

12/101. 050 Mazur Gustaw

13/102. 050 Moroń Izabela

14/103. 051 Mroczek Adam

15/104. 051 Piwnik Wojciech

16/105. 003 Przybytniewska Barbara

17/106. 052 Redlich Romuald

18/107. 052 Teresiński Longin

19/108. 004 Tworzewska Lidia

20/109. 005 Wesołowska Agnieszka

21/110. 006 Wesołowski Jan

22/111. 053 Wierzbicka Ewelina

23/112. 054 Wierzbicki Piotr

24/113. 053 Winiarska Iwona

25/114. 055 Wojton Arkadiusz

26/115. 056 Zarzycka Bożena

27/116. 057 Zarzycki Stefan

 

 

 

 

Dzień VI – 02 maja

Trasa R: Olkusz – Olewin – Kosmolów – Wola Kalinowska – Ojców – Trzyciąż – Michałówka -Troks – Olkusz ~ 65 km.

 

01/117. 007 Długosz Marcin

02/118. 008 Krawętkowski Tadeusz

03/119. 009 Przybytniewska Barbara

04/120. 010 Tworzewska Lidia

05/121. 011 Wesołowska Agnieszka

06/122. 012 Wesołowski Jan

 

 

 

 

Dzień VII – 03 maja

Trasa R: Olkusz – Bogucin – Golczowice – Załęże – Smoleń – Podzamcze – Śrubarnia – Rodaki – Chechło – Klucze –

Bogucin – Olkusz ~ 78 km.

Trasa W: Ostrowiec Św. – Denków – Podgórze – Bodzechów – Goździelin – Bodzechów – Grocholice – Wrzechświęte –

Obręczna – Rzuchów – Poręba – Szewna – Ostrowiec Św. ~ 32 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Denków – Goździelin – Bodzechów – Grocholice – Okręglica – Romanów – Rzuchów – Poręba – Szewna – Ostrowiec Św. ~ 30 km.

 

01/123. 054 Banaczek Kazimierz

02/124. 058 Bartkowiak Bogusław

03/125. 013 Długosz Marcin

04/126. 055 Dyk Stanisław (21 km.)

05/127. 059 Gajewski Grzegorz

06/128. 056 Janiszewski Andrzej

07/129. 057 Jędrzejczyk Wojciech

08/130. 060 Kalinowski Michał

09/131. 061 Karpiński Krzysztof

10/132. 014 Krawętkowski Tadeusz

11/133. 058 Mazur Gustaw

12/134. 062 Moroń Izabela

13/135. 059 Mroczek Adam

14/136. 063 Piwnik Wojciech

15/137. 015 Przybytniewska Barbara

16/138. 060 Redlich Romuald

17/139. 016 Tworzewska Lidia

18/140. 017 Wesołowska Agnieszka

19/141. 018 Wesołowski Jan

20/142. 061 Wierzbicki Piotr

21/143. 064 Zarzycka Bożena

22/144. 065 Zarzycki Stefan

 

 

 

 

Dzień VIII – 04 maja

Trasa R: Olkusz – Zinmodół – Zawada – Racławice – Dolina Szklarki – Dolina Eliaszówki – Dolina Miękini –

Łany – Lgota – Płoki – Czyżówka – Podlesie – Żurada – Olkusz ~ 56 km.

Trasa W: Ostrowiec Św. – Denków – Goździelin – Bodzechów – Piaski Brzóstowskie – Czarna Glina – „Polana

Czachowskiego” – Sudół – Ostrowiec Św. ~ 30 km.

 

01/145. 066 Bartkowiak Bogusław

02/146. 019 Długosz Marcin

03/147. 067 Gajewski Grzegorz

04/148. 068 Karpiński Krzysztof

05/149. 020 Krawętkowski Tadeusz

06/150. 069 Moroń Izabela

07/151. 021 Przybytniewska Barbara

08/152. 070 Redlich Romuald

09/153. 022 Tworzewska Lidia

10/154. 023 Wesołowska Agnieszka

11/155. 024 Wesołowski Jan

12/156. 071 Zarzycka Bożena

13/157. 072 Zarzycki Stefan

 

 

 

 

Dzień IX – 05 maja

Trasa R: Olkusz – Bukowno – Bolesław – Laski – Błędów – Chechło – Klucze – Bogucin – Olkusz ~ 52 km.

Trasa W: Ostrowiec Św – Miłkowska Karczma – Nowa Dębowa Wola – Adamów – Olechów – Borcuchy –

Wólka Bałtowska – Bałtów – Sudół – Ostrowiec Św. ~ 53 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Miłkowska Karczma – Kurzacze – Dębowa Wola – Sarnówek – Aleksandrów – Bałtów –

Zarzecze – Maksymilianów – Sudół – Ostrowiec Św. ~ 42 km.

 

01/158. 062 Banaczek Kazimierz

02/159. 073 Bartkowiak Bogusław

03/160. 063 Borkowska Irena

04/161. 064 Borkowski Krzysztof

05/162. 025 Długosz Marcin

06/163. 065 Dyk Stanisław

07/164. 074 Gajewski Grzegorz

08/165. 066 Jędrzejczyk Wojciech

09/166. 067 Kaczmarczyk Janina

10/167. 075 Kalinowski Michał

11/168. 076 Karpiński Krzysztof

12/169. 077 Kisiel Zbigniew

13/170. 026 Krawętkowski Tadeusz

14/171. 068 Mazur Gustaw

15/172. 078 Moroń Izabela

16/173. 069 Mroczek Adam

17/174. 079 Piwnik Wojciech

18/175. 027 Przybytniewska Barbara

19/176. 070 Redlich Romuald

20/177. 080 Sasak Błażej (16 km.)

21/178. 071 Szczepanowski Jerzy

22/179. 028 Tworzewska Lidia

23/180. 029 Wesołowska Agnieszka

24/181. 030 Wesołowski Jan

25/182. 081 Wierzbicki Piotr

26/183. 082 Wilczyński Kazimierz

27/184. 072 Winiarska Iwona

28/185. 083 Zarzycka Bożena

29/186. 084 Zarzycki Stefan

 

 

 

 

Dzień X – 12 maja

Trasa W: Ostrowiec Św. – Ćmielów – Buszkowice – Kaliszany – Gierczyce – Nikisiałka – Karwów – Okalina –

Jałowęsy – Zochcin – Sadowie – Gromadzice – Ostrowiec Św. ~ 70 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Kolonia Robotnicza – Janik – Kunów – Chocimów – Prawęcin – Doły Biskupie –

Nietulisko Małe – Kunów – Chmielów – Ostrowiec Św. ~ 39 km.

 

01/187. 073 Banaczek Kazimierz

02/188. 085 Bartkowiak Bogusław

03/189. 074 Borkowska Irena

04/190. 075 Borkowski Krzysztof

05/191. 086 Długosz Marcin (58 km.)

06/192. 076 Dyk Stanisław

07/193. 087 Gajewski Grzegorz

08/194. 088 Kalinowski Michał

09/195. 089 Karpiński Krzysztof

10/196. 077 Kisiel Zbigniew

11/197. 078 Mazur Gustaw

12/198. 090 Moroń Izabela

13/199. 079 Mroczek Adam

14/200. 091 Piwnik Wojciech

15/201. 092 Przybytniewska Barbara

16/202. 080 Redlich Romuald

17/203. 093 Teresiński Longin

18/204. 094 Tworzewska Lidia

19/205. 095 Wesołowski Jan

20/206. 081 Wierzbicki Piotr

21/207. 082 Winiarska Iwona

22/208. 083 Wiśniewski Stefan

23/209. 096 Zarzycki Stefan

 

 

 

 

Dzień XI – 18 maja

Trasa W: Ostrowiec Św. – Sienno – Krzyżanówka – Grabowiec – Błaziny – Iłża – III Rajd Rowerowy „Szlakiem Legionu

Puławskiego” – Iłża – Marcule – Kaplica – Miłkowska Karczma – Ostrowiec Św.~ 103 km.

 

01/210. 097 Kalinowski Michał

02/211. 098 Karpiński Krzysztof

03/212. 099 Kisiel Zbigniew

04/213. 100 Piwnik Wojciech

05/214. 101 Przybytniewska Barbara

06/215. 102 Teresiński Longin

07/216. 103 Wesołowski Jan

 

 

 

 

Dzień XII – 19 maja

Trasa W: Ostrowiec Św. – Świrna – Piotrów – Waśniów – Zajączkowice – Mirogonowice – Witosławice –

Nagorzyce – Czerwona Góra – Sadowie – Rzuchów – Jędrzejów – Ostrowiec Św. ~ 55 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Dębowa Wola – Sarnówek – Dąbrówka – Eugeniów – Trzemcha – Kolonia Wólka

Bałtowska – Maksymilianów – Glina Dunale – Ostrowiec Św. ~ 48 km.

 

01/217. 104 Bartkowiak Bogusław (38 km.)

02/218. 084 Borkowska Irena

03/219. 085 Borkowski Krzysztof

04/220. 086 Bryła-Mazurkiewicz Monika

05/221. 087 Chrzanowska Lucyna

06/222. 105 Długosz Marcin

07/223. 088 Dyk Stanisław

08/224. 089 Fulara Urszula

09/225. 106 Gajewski Grzegorz

10/226. 090 Heba Grażyna

11/227. 091 Janiszewski Andrzej

12/228. 092 Jędrzejczyk Wojciech

13/229. 093 Kaczmarska Bożena

14/230. 107 Kalinowski Michał

15/231. 108 Karpiński Krzysztof

16/232. 109 Moroń Izabela

17/233. 110 Piwnik Wojciech

18/234. 111 Przybytniewska Barbara

19/235. 094 Redlich Romuald

20/236. 095 Szczepanowska Tamara

21/237. 096 Szczepanowski Jerzy

22/238. 097 Szemraj Zdzisław

23/239. 112 Tworzewska Lidia

24/240. 098 Uchańska Jadwiga

25/241. 113 Uchański Wojciech

26/242. 114 Wesołowski Jan

27/243. 115 Wierzbicka Ewelina

28/244. 116 Wierzbicki Piotr

29/245. 117 Wilczyński Kazimierz

30/246. 099 Winiarska Iwona

31/247. 118 Zarzycki Stefan

 

 

 

 

Dzień XIII – 25 maja

Trasa R: Ostrowiec Św. – XIII Rajd Nocny Św. Emeryka – Starachowice – Adamów – Styków – Krynki – Brody –

Bór Kunowski – Ostrowiec Św. ~ 112 km.

 

01/248. 031 Długosz Marcin

02/249. 032 Gajewski Grzegorz

03/250. 033 Kalinowski Michał (72 km.)

04/251. 034 Karpiński Krzysztof

05/252. 035 Kisiel Zbigniew (72 km.)

06/253. 036 Piwnik Wojciech

07/254. 037 Wierzbicki Piotr (72 km.)

08/255. 038 Wojton Arkadiusz

 

 

 

 

Dzień XIV – 26 maja

Trasa W: Ostrowiec Św. – Wymysłów – Kaplica – Zawały – Grabowiec – Krzyżanówka – Karolów – Olechów –

Adamów – Nowa Dębowa Wola – Ostrowiec Św. ~ 58 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Wymysłów – Bór Kunowski – Staw Kunowski – Syberia – Kolonia Inwalidzka –

Janik Poręby – Ostrowiec Św. ~ 35 km.

 

01/256. 100 Banaczek Kazimierz

02/257. 119 Bartkowiak Bogusław (15 km.)

03/258. 101 Borkowski Krzysztof

04/259. 120 Długosz Marcin

05/260. 102 Fulara Urszula

06/261. 121 Gajewski Grzegorz

07/262. 103 Ginter Juliusz

08/263. 104 Heba Grażyna

09/264. 105 Kaczmarska Bożena

10/265. 106 Jędrzejczyk Wojciech

11/266. 122 Kalinowski Michał

12/267. 123 Karpiński Krzysztof

13/268. 124 Piwnik Wojciech

14/269. 125 Przybytniewska Barbara

15/270. 107 Redlich Romuald

16/271. 126 Sasak Błażej

17/272. 108 Szczepanowska Tamara

18/273. 109 Szczepanowski Jerzy

19/274. 110 Szemraj Zdzisław

20/275. 127 Teresiński Longin

21/276. 128 Tworzewska Lidia

22/277. 129 Wesołowski Jan

23/278. 130 Wilczyński Kazimierz

24/279. 111 Winiarska Iwona

25/280. 131 Zarzycki Stefan

 

 

 

 

Dzień XV – 30 maja

Trasa W: Ostrowiec Św. – Wymysłów – Janik – Bór Kunowski – Budy Brodzkie – Lubienia – Marcule – Kaplica –

Miłkowska Karczma – Ostrowiec Św. ~ 59 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Denków – Przyborów – Bodzechów – Grocholice – Bogusławice – Sadowie –

Gromadzice – Szewna – Ostrowiec Św. ~ 37 km.

 

01/281. 132 Długosz Marcin

02/252. 133 Gajewski Grzegorz

03/283. 112 Jezierska Jadwiga

04/084. 113 Jędrzejczyk Wojciech

05/085. 134 Kalinowski Michał

06/286. 135 Karpiński Krzysztof

07/287. 136 Moroń Izabela

08/288. 137 Przybytniewska Barbara

09/289. 114 Redlich Romuald

10/290. 115 Szemraj Zdzisław

11/291. 138 Tworzewska Lidia

12/292. 139 Uchański Wojciech

13/293. 140 Wesołowski Jan

14/294. 141 Wilczyński Kazimierz

15/295. 116 Zarzycka Bożena

16/296. 117 Zarzycki Stefan

 

 

 

 

Dzień XVI – 02 czerwca

Trasa W: Ostrowiec Św. – Sienno – Janów – Gozdawa – Wiśniowek – Leopoldów – Śląsko – Tomaszówka – Dziurków

Lipsko – Babilon – Boży Dar – Wygoda – Osówka – Hieronimów – Trzemcha – Borcuchy – Sarnówek –

Ostrowiec Św. ~ 108 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Świrna – Bukowie – Piotrów – Małe Jodło – Kotarszyn – „Wióry” – Kałków – Doły Biskupie –

Nietulisko – Kunów – Udziców – Chmielów – Ostrowiec Św. ~ 46 km.

 

01/297. 118 Banach Jolanta

02/298. 119 Banaczek Kazimierz

03/299. 120 Bartkowiak Bogusław

04/300. 142 Długosz Marcin

05/301. 121 Fulara Urszula

06/302. 122 Ginter Juliusz

07/303. 123 Heba Grażyna

08/304. 124 Jezierska Jadwiga

09/305. 125 Jędrzejczyk Wojciech

10/306. 126 Kaczmarska Bożena

11/307. 143 Kalinowski Michał

12/308. 144 Karpiński Krzysztof (18 km.)

13/309. 145 Kotwica Wojciech (90 km.)

14/310. 127 Mazur Gustaw

15/311. 146 Moroń Izabela

16/312. 147 Piwnik Wojciech

17/313. 148 Przybytniewska Barbara

18/314. 128 Redlich Romuald

19/315. 129 Szczepanowska Tamara

20/316. 130 Szczepanowski Jerzy

21/317. 131 Szemraj Zdzisław

22/318. 149 Tworzewska Lidia

23/319. 150 Uchański Wojciech

24/320. 151 Wesołowska Agnieszka

25/321. 152 Wesołowski Jan

26/322. 153 Wierzbicka Ewelina

27/323. 154 Wierzbicki Piotr

28/324. 132 Zarzycka Bożena

29/325. 133 Zarzycki Stefan

 

 

 

 

Dzień XVII – 08 czerwca

Trasa W: Ostrowiec Św. – Jędrzejów – Bogusławice – Opatów – Wąworków – Karwów – Malice – Pielaszów –

Kleczanów – Sandomierz – IV Rajd Papieski – Zawichost – Czyżów Szlachecki – Ożarów – Gliniany

– Teofilów – Wiktoryn – Podórze – Boria – Sudół – Ostrowiec Św. ~140 km.

 

01/326. 155 Długosz Marcin

02/327. 156 Kalinowski Michał

03/328. 157 Kisiel Zbigniew

04/329. 158 Moroń Izabela

05/330. 159 Piwnik Wojciech

06/331. 160 Przybytniewska Barbara

07/332. 161 Tworzewska Lidia

08/333. 162 Uchański Wojciech

09/334. 163 Wesołowska Agnieszka

10/335. 164 Wesołowski Jan

 

 

 

 

 

Dzień XVIII – 09 czerwca

Trasa W: Ostrowiec Św. – Chmielów – Kunów – Nietulisko – Doły Biskupie – Kałków – Dąbrowa – Pawłów –

Chybice – Rudki – Nowa Słupia – Jeleniów – Sarnia Zwola – Nagorzyce – Jeżów – Garbacz –

Momina – Sławęcice – Mychów – Świrna – Ostrowiec Św. ~ 78 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Kolonia Miłkowska – Kaplica – Mołdowa – Dębowe Pole – Krzyżanówka – Stara Wieś –

Tarłówek – Karolów – Olechów – Sarnówek – Dębowa Wola – Gutwin – Ostrowiec Św. ~ 51 km.

 

01/336. 165 Bartkowiak Bogusław (25 km.)

02/337. 166 Długosz Marcin

03/338. 167 Dyk Stanisław (25 km.)

04/339. 134 Ginter Juliusz

05/340. 135 Heba Grażyna

06/341. 136 Jezierska Jadwiga

07/342. 137 Jędrzejczyk Wojciech

08/343. 138 Kaczmarska Marzena

09/344. 168 Kalinowski Michał

10/345. 169 Kisiel Zbigniew (25 km.)

11/346. 139 Mazur Gustaw

12/347. 170 Moroń Izabela

13/348. 140 Mroczek Adam

14/349. 171 Piwnik Wojciech

15/350. 172 Przybytniewska Barbara

16/351. 141 Redlich Romuald

17/352. 142 Sadrak Piotr

18/353. 173 Sasak Błażej (25 km.)

19/354. 143 Szczepanowska Tamara

20/355. 144 Szczepanowski Jerzy

21/356. 174 Teresiński Longin

22/357. 175 Tworzewska Lidia

23/358. 176 Uchański Wojciech

24/359. 177 Wesołowska Agnieszka (19 km.)

25/360. 178 Wesołowski Jan

26/361. 145 Wierzbicki Piotr

27/362. 179 Wilczyński Kazimierz (25 km.)

28/363. 146 Winiarska Iwona

29/364. 147 Wiśniewski Stefan

30/365. 180 Zając Kazimierz (25 km.)

31/366. 181 Zarzycki Stefan (25 km.)

 

 

 

 

Dzień XIX – 15 czerwca

Trasa W: Ostrowiec Św. – Nowa Dębowa Wola – Kaplica – Bór Kunowski – Brody – Krynki – Doły Biskupie

– „Witulin”- Chocimów – Mychów – Ostrowiec Św. ~ 62 km.

 

01/367. 182 Gajewski Grzegorz

02/368. 183 Kalinowski Michał

03/369. 184 Kisiel Zbigniew

04/370. 185 Młodożeniec Andrzej

05/371. 186 Piwnik Wojciech

06/372. 187 Przybytniewska Barbara

07/373. 188 Wesołowska Agnieszka

08/374. 189 Wesołowski Jan

09/375. 190 Zarzycka Bożena

10/376. 191 Zarzycki Stefan

 

 

 

 

Dzień XX – 16 czerwca

Trasa W: Ostrowiec Św. – Bodzechów – Małoszyce – Ćmielów – Wojciechowice – Bidziny – Przybysławice

Sobódka – Czyżów Szlachecki – Lasocin – Czachów – Tarłów – Potoczek – Pętkowice – Bałtów

– Wólka Bałtowska – Borcuchy – Sarnówek – Nowa Dębowa Wola – Ostrowiec Św. ~ 125 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Sudół – Magonie – Boria – Podgórze – Ulów – Kolonia Pętkowice – Skarbka

Górna – Skarbka Dolna – Ponik – Bałtów – Dąbrówka – Sarnówek – Stara Dębowa Wola – Nowa

Dębowa Wola – Gutwin – Ostrowiec Św. ~ 50 km.

 

01/377. 148 Banaczek Kazimierz

02/378. 149 Borkowski Krzysztof

03/379. 192 Długosz Marcin

04/380. 150 Dyk Stanisław

05/381. 193 Gajewski Grzegorz

06/382. 151 Heba Grażyna

07/383. 152 Janiszewski Andrzej

08/384. 153 Jędrzejczyk Wojciech

09/385. 194 Kalinowski Michał

10/386. 195 Kisiel Zbigniew

11/387. 196 Moroń Izabela

12/388. 154 Mroczek Adam

13/389. 197 Piwnik Wojciech

14/390. 198 Przybytniewska Barbara

15/391. 155 Redlich Romuald

16/392. 199 Sasak Błażej

17/393. 156 Szczepanowska Tamara

18/394. 157 Szczepanowski Jerzy

19/395. 200 Teresiński Longin

20/396. 201 Tworzewska Lidia

21/397. 202 Uchański Wojciech

22/398. 203 Wesołowska Agnieszka

23/399. 204 Wesołowski Jan

24/400. 205 Wierzbicki Piotr

25/401. 206 Wilczyński Kazimierz

26/402. 158 Wiśniewski Stefan

27/403. 207 Zając Dawid

28/404. 208 Zarzycka Bożena (40 km.)

29/405. 209 Zarzycki Stefan (40 km.)

 

 

 

 

Dzień XXI – 23 czerwca

Trasa W: Ostrowiec Św. – Świrna – Biechów – Piotrów – Waśniów – Zajączkowice – Boksyce – Momina – Kosowice –

Szwarszowice – Brzeźniak – Jędrzejowice – Ostrowiec Św. ~ 40 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Częstocice – Szewna – Gromadzice – Ruszków – Jacentów – Obręczna – Jędrzejów –

Denkówek – Ostrowiec Św. ~ 28 km.

 

01/406. 159 Banaczek Kazimierz

02/407. 160 Borkowska Irena

03/408. 161 Borkowski Krzysztof

04/409. 210 Długosz Marcin

05/410. 162 Dyk Stanisław

06/411. 211 Gajewski Grzegorz

07/412. 163 Ginter Juliusz

08/413. 164 Heba Grażyna

09/414. 165 Janiszewski Andrzej

10/415. 166 Jędrzejczyk Wojciech

11/416. 212 Kalinowski Michał

12/417. 213 Karpiński Krzysztof

13/418. 167 Mazur Gustaw

14/419. 214 Moroń Izabela

15/420. 168 Mroczek Adam

16/421. 215 Piwnik Wojciech

17/422. 216 Przybytniewska Barbara

18/423. 169 Redlich Romuald

19/424. 170 Szczepanowska Tamara

20/425. 171 Szczepanowski Jerzy

21/426. 172 Szemraj Zdzisław

22/427. 217 Uchański Wojciech

23/428. 218 Wesołowska Agnieszka

24/429. 219 Wesołowski Jan

25/430. 220 Wierzbicka Ewelina

26/431. 221 Wierzbicki Piotr

27/432. 222 Wilczyński Kazimierz

28/433. 173 Winiarska Iwona

29/434. 174 Wiśniewski Stefan

 

 

 

 

Dzień XXII – 30 czerwca

Trasa W: Ostrowiec Św. – Miłkowska Karczma – Zębiec – Lipie – Starachowice – „Lubianka” – Radkowice – Pawłów –

Kałków – Doły Biskupie – Nietulisko – Małachów – Janik – Wymysłów – Ostrowiec Św. ~ 87 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Świrna – Mychów – Boksyce – Zajączkowice – Szarotka – Wojciechowice – Skała –

Czażów – Boleszyn – Kotarszyn – „Wióry” – Kałków – Doły Biskupie – Nietulisko – Kunów – Chmielów –

Ostrowiec Św. ~ 61 km.

 

01/435. 175 Banaczek Kazimierz

02/436. 176 Borkowski Krzysztof

03/437. 223 Długosz Marcin

04/438. 224 Gajewski Grzegorz

05/439. 177 Jabłońska Krystyna

06/440. 178 Janiszewski Andrzej

07/441. 179 Jezierska Jadwiga

08/442. 180 Jędrzejczyk Wojciech

09/443. 225 Kalinowski Michał

10/444. 226 Karpiński Krzysztof

11/445. 227 Moroń Izabela

12/446. 181 Mroczek Adam

13/447. 182 Olczak Anna

14/448. 228 Piwnik Wojciech

15/449. 229 Przybytniewska Barbara

16/450. 183 Redlich Romuald

17/451. 184 Szczepanowski Jerzy

18/452. 185 Szemraj Zdzisław

19/453. 186 Świtek Witold

20/454. 230 Teresiński Longin

21/455. 231 Tworzewska Lidia

22/456. 232 Uchański Wojciech

23/457. 233 Wesołowska Agnieszka

24/458. 234 Wesołowski Jan

25/459. 235 Wierzbicka Ewelina

26/460. 236 Wilczyński Kazimierz

27/461. 187 Winiarska Iwona

28/462. 188 Wiśniewski Stefan

29/463. 189 Zarzycka Bożena

30/464. 190 Zarzycki Stefan

31/465. 191 Zychowicz Andrzej

 

 

 

 

Dzień XXIII – 07 lipca

Trasa W: Kielce – Chęciny – Tokarnia – Wolica – Nida – Łabędziów – Marzysz – Borków – Daleszyce – Czerwona Woda –

Makoszyn – Lechów – Bartoszowiny – Wólka Milanowska – Stara Słupia – Sarnia Zwola – Waśniów –

Śnieżkowice – Mychów – Świrna – Ostrowiec Św. ~ 125 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Gutwin – Jeleniec – Sarnówek – Eugeniów – Trzemcha Górna – Kolonia Wólka Bałtowska –

Bałtów – Maksymilianów – Sudół – Koszary – Ostrowiec Św. ~ 51 km.

 

01/466. 192 Aksanowski Lech

02/467. 193 Borkowska Irena (21 km.)

03/468. 194 Borkowski Krzysztof (21 km.)

04/469. 195 Chrzanowska Lucyna

05/470. 237 Długosz Marcin

06/471. 196 Dragan Agnieszka

07/472. 197 Dyk Stanisław (21 km.)

08/473. 238 Gajewski Grzegorz

09/474. 198 Ginter Juliusz

10/475. 199 Jabłońska Krystyna

11/476. 200 Jezierska Jadwiga

12/477. 201 Jędrzejczyk Wojciech

13/478. 202 Kaczmarska Anna

14/479. 203 Kaczmarska Marzena

15/480. 239 Kalinowski Michał

16/481. 240 Kisiel Zbigniew

17/482. 204 Mazur Gustaw

18/483. 241 Młodożeniec Andrzej

19/484. 242 Moroń Izabela

20/485. 205 Olczak Anna

21/486. 243 Piwnik Wojciech

22/487. 244 Przybytniewska Barbara

23/488. 206 Redlich Romuald

24/489. 207 Sadrak Krystyna (19 km.)

25/490. 208 Sadrak Wenancjusz (19 km.)

26/491. 209 Szczepanowska Tamara

27/492. 210 Szczepanowski Jerzy

28/493. 245 Szemraj Zdzisław

29/494. 246 Teresiński Longin

30/495. 247 Tworzewska Lidia

31/496. 211 Uchańska Jadwiga (19 km.)

32/497. 248 Uchański Wojciech

33/498. 249 Wesołowski Jan

34/499. 250 Wierzbicka Ewelina

35/500. 251 Wierzbicki Piotr

36/501. 252 Wilczyński Kazimierz

37/502. 253 Witecki Sławomir

38/503. 254 Zając Kazimierz (92 km.)

39/504. 212 Zarzycka Bożena

40/505. 213 Zarzycki Stefan

41/506. 214 Zychowicz Andrzej

 

 

 

 

Dzień XXIV – 14 lipca

Trasa W: Ostrowiec Św. – Sienno – Jawor Solecki – Bąkowa – Ostrownica – Kazanów – Tczów – Zwoleń –

Czarnolas – Chechły – Polesie – Łagów – Przyłęk – Andrzejów – Chotcza – Boiska – Solec n.Wisłą

– Pawłowice – Czekarzewice – Okół – Bałtów – Sudół – Ostrowiec Św. ~ 165 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Częstocice – Świrna – Jędrzejowice – Szwarszowice – Kosowice – Momina –

Garbacz – Janowice – Nagorzyce – Witosławice – Wronów – Mirogonowice – Zajączkowice –

Waśniów – Piotrów – Chocimów – Kunów – Chmielów – Ostrowiec Św. ~ 52 km.

 

01/507. 215 Długosz Marcin

02/508. 255 Gajewski Grzegorz

03/509. 216 Janiszewski Andrzej

04/510. 256 Kalinowski Michał

05/511. 217 Karpinski Krzysztof

06/512. 257 Kisiel Zbigniew

07/513. 218 Mazur Gustaw

08/514. 258 Moroń Izabela

09/515. 259 Piwnik Wojciech

10/516. 219 Redlich Romuald

11/517. 260 Tworzewska Lidia

12/518. 261 Wesołowski Jan

13/519. 220 Wierzbicka Ewelina

14/520. 221 Wierzbicki Piotr

15/521. 262 Wilczyński Kazimierz

16/522. 222 Winiarska Iwona

17/523. 263 Witecki Sławomir

18/524. 223 Zarzycki Stefan

 

 

 

 

Dzień XXV – 21 lipca

Trasa W: Tumlin – Porzecze – Oblęgorek – Bobrza – Ćmińsk Rządowy – Samsonów – Zagnańsk – Barcza –

Klonów – Psary – Bodzentyn – Grabków – Bostów – Cząstków – Skały – Pękosławice – Waśniów –

Mychów – Świrna – Ostrowiec Św. ~ 122 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Stara Dębowa Wola – Sarnówek – Olechów – Sienno – Stara Wieś – Tarnówek –

Karolów – Adamów – Nowa Dębowa Wola – Kurzacze – Ostrowiec Św. ~ 45 km.

 

01/525. 224 Banaczek Kazimierz

02/526. 225 Długosz Marcin

03/527. 264 Gajewski Grzegorz

04/528. 226 Heba Grażyna

05/529. 227 Jabłońska Krystyna

06/530. 228 Jędrzejczyk Wojciech

07/531. 265 Kalinowski Michał

08/532. 229 Karpiński Krzysztof

09/533. 266 Kisiel Zbigniew

10/534. 230 Krzakowski Adam

11/535. 231 Mazur Gustaw

12/536. 267 Moroń Izabela

13/537. 232 Moskalik Andrzej

14/538. 233 Myśliwska Ewa

15/539. 268 Piwnik Wojciech

16/540. 269 Przybytniewska Barbara

17/541. 234 Redlich Romuald

18/542. 235 Szczepanowska Tamara

19/543. 236 Szczepanowski Jerzy

20/544. 237 Szemraj Zdzisław

21/545. 270 Tworzewska Lidia

22/546. 271 Uchański Wojciech

23/547. 272 Wesołowska Agnieszka

24/548. 273 Wesołowski Jan

25/549. 238 Wierzbicka Ewelina

26/550. 239 Wierzbicki Piotr

27/551. 274 Wilczyński Kazimierz

28/552. 240 Winiarska Iwona

29/553. 275 Zając Kazimierz (38 km.)

30/554. 241 Zarzycka Bożena

31/555. 242 Zarzycki Stefan

32/556. 243 Zychowicz Andrzej

 

 

 

 

Dzień XXVI – 28 lipca

Trasa W: Ostrowiec Św. – Denków – Obręczna – Bogusławice – Opatów – Czerników – Strzyżowice –

Mydłów – Przepiórów – Płaczkowice – Beradz – Górki – Klimontów – Przybysławice – Byszów –

Węgrce Szlacheckie – Nasławice – Jugoszów – Zdanów – Kleczanów – Międzygórz – Wesołówka

Słabuszowice – Malice Kościelne – Adamów – Gierczyce – Kaliszany – Buszkowice – Ćmielów –

Przyborów – Ostrowiec Św. ~ 108 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Jeleniec – Sarnówek – Adamów – Sienno – Krzyżanówka – Grabowiec – Rybiczyzna

– Kruki – Borsuki – Zawały – Kaplica – Milkowska Karczma – Ostrowiec Św. ~ 62 km.

 

01/557. 244 Banaczek Kazimierz

02/558. 276 XXX

03/559. 277 Długosz Marcin

04/560. 278 Gajewski Grzegorz

05/561. 245 Ginter Juliusz

06/562. 246 Heba Erwin

07/563. 247 Heba Grażyna

08/564. 279 Jabłońska Krystyna

09/565. 248 Jędrzejczyk Wojciech

10/566. 280 Kalinowski Michał

11/567. 249 Krzakowski Adam

12/568. 250 Mazur Gustaw

13/569. 281 Moroń Izabela

14/570. 282 Piwnik Wojciech

15/571. 283 Przybytniewska Barbara

16/572. 251 Redlich Romuald

17/573. 252 Szczepanowski Jerzy

18/574. 284 Szemraj Zdzisław (50 km.)

19/575. 285 Wesołowska Agnieszka

20/576. 286 Wesołowski Jan

21/577. 287 Wierzbicka Ewelina

22/578. 288 Wierzbicki Piotr

23/579. 289 Wilczyński Kazimierz

24/580. 253 Wiśniewski Stefan

25/581. 290 Wojton Arkadiusz

26/582. 291 Zając Kazimierz (65 km.)

27/583. 292 Zychowicz Andrzej

 

 

 

 

Dzień XXVII – 04 sierpnia

Trasa W: PKP – Jędrzejów – Raków – Kotlice – Mokrsko – Sobków – Wierzbica – Ostrów – Galęciny – Brzeziny –

Podgórze – Bilcza – Dyminy – Suków – Mończa – Domaszewice – Cedzyna – Ciekoty – Wilków – Święta

Katarzyna – Bodzentyn – Tarczek – Wawrzeńczyce – Wieloborowice – Boleszyn – Nosów – Biechów –

Świrna – Ostrowiec Św. ~ 141 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Szewna – Gromadzice – Ruszków – Zochcinek – Opatów – Kornacice – Bogusławice –

Szczucice – Obręczna – Jędrzejów – Denkówek – Ostrowiec Św. ~ 47 km.

 

01/584. 254 Banaczek Kazimierz (40 km.)

02/585. 255 Borkowski Krzysztof (30 km.)

03/586. 293 Długosz Marcin

04/587. 294 Gajewski Grzegorz

05/588. 256 Ginter Juliusz

06/589. 257 Jabłońska Krystyna

07/590. 258 Janiszewski Andrzej

08/591. 259 Jędrzejczyk Wojciech

09/592. 295 Kalinowski Michał

10/593. 260 Karpiński Krzysztof

11/594. 261 Mazur Gustaw

12/595. 296 Moroń Izabela

13/596. 262 Olczak Anna

14/597. 297 Piwnik Wojciech

15/598. 298 Przybytniewska Barbara

16/599. 263 Redlich Romuald

17/600. 299 Wesołowska Agnieszka

18/601. 300 Wesołowski Jan

19/602. 301 Wierzbicka Ewelina

20/603. 302 Wierzbicki Piotr

21/604. 303 Wilczyński Kazimierz

22/605. 264 Winiarska Iwona

23/606. 265 Witek Ryszarda

24/607. 304 Witecki Sławomir

25/608. 266 Zarzycka Bożena

26/609. 267 Zarzycki Stefan

 

 

 

 

Dzień XXVIII – 11 sierpnia

Trasa W: PKP – Skarżysko-Kamienna – Bliżyn – Odrowąż – Niekłań – Huta – Chlewiska –

Szydłowiec – Mirzec – Tychów – Małyszyn – Jasieniec – Marcule – Kaplica – Jeleniec

– Dębowa Wola – Ostrowiec Św. ~ 137 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Kaplica – Kutery – Lubienia – Rezerwat „Rosochacz” – Młynek – Budy

Brodzkie – Połągiew – Staw Kunowski – Kolonia Inwalidzka – Janik Poręby – Kolonia

Robotnicza – Ostrowiec Św. ~ 51 km.

 

01/610. 305 XXX (127 km.)

02/611. 268 Chrzanowska Lucyna

03/612. 306 Długosz Marcin

04/613. 269 Dyk Stanisław

05/614. 307 Gajewski Grzegorz (123 km.)

06/615. 270 Ginter Juliusz

07/616. 271 Jędrzejczyk Wojciech

08/617. 308 Kalinowski Michał

09/618. 272 Karpiński Krzysztof

10/619. 273 Kisiel Zbigniew

11/620. 309 Kotwica Wojciech (127 km.)

12/621. 274 Krawętkowski Tadeusz

13/622. 275 Krzakowski Adam

14/623. 276 Mazur Gustaw

15/624. 310 Moroń Izabela

16/625. 277 Mroczek Adam

17/626. 311 Piwnik Wojciech

18/627. 312 Przybytniewska Barbara

19/628. 278 Redlich Romuald

20/929. 279 Sadrak Krystyna

21/630. 280 Sadrak Wenancjusz

22/631. 281 Uchańska Jadwiga

23/632. 313 Uchański Wojciech

24/633. 314 Wesołowska Agnieszka

25/634. 315 Wesołowski Jan

26/635. 316 Wierzbicka Ewelina

27/636. 317 Wierzbicki Piotr

28/637. 318 Wilczyński Kazimierz

29/638. 282 Winiarska Iwona

30/639. 319 Witecki Sławomir

31/640. 320 Zając Kazimierz (92 km.)

32/641. 283 Zarzycki Stefan

 

 

 

 

Dzień XXIX – 15 sierpnia

Trasa R: Siedlec – Droga Klonowa – Złoty Potok – Ostrężnik – Trzebniów – Moczydło – Przewodziszowice –

Zawada – Suliszowice – Krasawa – Siedlec ~ 50 km.

Trasa W: Ostrowiec Św – Bodzechów – Ćmielów – Drygulec – Wojciechowice – Bidziny – Jakubowice – Pisary –

Wyspa – Garbów – Winiary – Zawichost – Czyżów – Ożarów – Śródborze – Borownia – Podgrodzie

Ćmielów – Bodzechów – Ostrowiec Św. ~ 106 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Gutwin – Dębowa Wola – Sudół – Czarna Glina – Piaski Brzustowskie – Brzóstowa –

Drzenkowice – Wszechświęte – Rżuchów – Poręba – Szewna – Ostrowiec Św. ~ 46 km.

 

01/642. 284 Banaczek Kazimierz (39 km.)

02/643. 321 XXX (75 km.)

03/644. 285 Chrzanowska Lucyna

04/645. 039 Długosz Marcin

05/646. 286 Heba Grażyna

06/647. 322 Jabłońska Krystyna

07/648. 287 Jędrzejczyk Wojciech

08/649. 040 Kalinowski Michał

09/650. 323 Karpiński Krzysztof

10/651. 288 Kisiel Zbigniew

11/652. 041 Krawętkowski Tadeusz

12/653. 289 Mazur Gustaw

13/654. 324 Moroń Izabela

14/655. 290 Mroczek Adam

15/656. 325 Olczak Anna

16/657. 291 Pietrzyk Andrzej

17/658. 326 Piwnik Wojciech

18/659. 042 Przybytniewska Barbara

19/660. 292 Redlich Romuald

20/661. 293 Sadrak Krystyna

21/662. 294 Sadrak Wenancjusz

22/663. 327 Sasak Henryk

23/664. 295 Szczepanowski Jerzy

24/665. 043 Tworzewska Lidia

25/666. 328 Uchański Wojciech

26/667. 329 Wasiek Alina

27/668. 044 Wesołowska Agnieszka

28/669. 045 Wesołowski Jan

29/670. 330 Wierzbicka Ewelina

30/671. 331 Witecki Sławomir

31/672. 296 Winiarska Iwona

32/673. 297 Zarzycka Bożena

33/674. 298 Zarzycki Stefan

34/675. 299 Zieja Joanna

35/676. 300 Zieja Sławomir

 

 

 

 

Dzień XXX – 16 sierpnia

Trasa R: Siedlec – Suliszowice – Jaroszów – Żarki – Oczko – Miłość – Koziegłowy – Mysłów – Pińczyce –

Żelisławice – Poręba – Mrzygłód – Włodowice – Morsko – Rzędkowice – Hucisko – Bobolice –

Mirów – Moczydło – Trzebniów – Siedlec ~ 121 km.

 

01/677. 046 Długosz Marcin

02/678. 047 Kalinowski Micha

03/679. 048 Krawętkowski Tadeusz

04/680. 049 Przybytniewska Barbara

05/681. 050 Tworzewska Lidia

06/682. 051 Wesołowska Agnieszka

07/683. 052 Wesołowski Jan

 

 

 

 

Dzień XXXI – 17 sierpnia

Trasa R: Siedlec – Zrębice – Olsztyn – Kucelin – Częstochowa – Mstów – Małusy – Turów – Czepurka –

Piasek – Siedlec ~ 86 km.

 

01/684. 053 Długosz Marcin

02/685. 054 Kalinowski Micha

03/686. 055 Krawętkowski Tadeusz

04/687. 056 Przybytniewska Barbara

05/688. 057 Tworzewska Lidia

06/689. 058 Wesołowska Agnieszka

07/690. 059 Wesołowski Jan

 

 

 

 

Dzień XXXII – 18 sierpnia

Trasa R: Siedlec – Zrębice – Biskupice – Dębowiec – Poraj – Zalew Porajski – Ostrów – Przybynów – Zaborze –

Suliszowice – Siedlec ~ 58 km.

Trasa W: Ostrowiec Św. – Sudół – Boria – Wólka Pętkowska – Okół – Michałów – Maruszów – Walentynów –

Słuszczyn – Solec nad Wisłą – Pawłowice – Zęborzyn – Tarłów – Cegielnia – Łubowa – Potok –

Teofilów – Podgórze – Magonie – Sudół – Ostrowiec Św. ~ 113 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Wymysłów – Bór Kunowski – Brody – Krynki – Kałków – Doły Biskupie – Kunów –

Udziców – Chmielów – Ostrowiec Św. ~ 54 km.

 

01/691. 301 Banaczek Kazimierz

02/692. 332 XXX (51 km.)

03/693. 333 Bartos Stanisław

04/694. 302 Borkowski Krzysztof (44 km.)

05/695. 303 Chrzanowska Lucyna

06/696. 060 Długosz Marcin

07/697. 304 Dyk Stanisław

08/698. 305 Jabłońska Krystyna (33 km.)

09/699. 306 Jędrzejczyk Wojciech

10/700. 307 Kaczmarska Marzena

11/701. 308 Kaczmarski Marek

12/702. 061 Kalinowski Michał

13/703. 309 Karpiński Krzysztof

14/704. 334 Kisiel Zbigniew (66 km.)

15/705. 062 Krawętkowski Tadeusz

16/706. 310 Mazur Gustaw (44 km.)

17/707. 335 Moroń Izabela (66 km.)

18/708. 311 Mroczek Adam

19/709. 312 Olczak Anna (33 km.)

20/710. 336 Piwnik Wojciech

21/711. 063 Przybytniewska Barbara

22/712. 313 Redlich Romuald

23/713. 314 Sadrak Krystyna

24/714. 315 Sadrak Wenancjusz

25/715. 316 Sasak Henryk (33 km.)

26/716. 317 Szczepanowski Jerzy

27/717. 064 Tworzewska Lidia

28/718. 318 Uchańska Jadwiga

29/719. 337 Uchański Wojciech (66 km.)

30/720. 065 Wesołowska Agnieszka

31/721. 066 Wesołowski Jan

32/722. 319 Wierzbicka Ewelina

33/723. 320 Wierzbicki Piotr

34/724. 338 Wilczyński Kazimierz

35/725. 339 Witecki Sławomir

 

 

 

 

Dzień XXXIII – 25 sierpnia

Trasa W: Ostrowiec Św. – Świrna – Mychów – Śnieżkowice – Boksyce – Zajączkowice – Mirogonowice –

Sarnia Zwola – Kunin – Jeleniów – Piórków – Wszachów – Iwaniska -Ujazd – Tęcza – Krępa –

Mydłów – Kaczyce – Włostów – Gojców – Okalina – Opatów – Podole – Małoszyce – Grocholice –

Moczydło – Goździelin – Ostrowiec Św. ~ 102 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Szewna – Gromadzice – Jacentów – Obręczna – Szczucice – Bogusławice –

Kornacice – Opatów – Okalina – Tudorów – Karwów – Nikisiałka Mała – Pobroszyn – Wąworków

Opatów – Lipowa – Podole – Małoszyce – Grocholice – Bodzechów – Goździelin – Denków –

Ostrowiec Św. ~ 61 km.

 

01/726. 321 Banaczek Kazimierz

02/727. 340 Bartos Stanisław

03/728. 322 Chrzanowska Lucyna

04/729. 341 Długosz Marcin

05/730. 323 Dyk Stanisław

06/731. 342 Fronczek Jerzy

07/732. 324 Ginter Juliusz (30 km.)

08/733. 325 Jabłońska Krystyna

09/734. 326 Jędrzejczyk Wojciech

10/735. 343 Kalinowski Michał

11/736. 344 Karpiński Krzysztof

12/737. 345 Kisiel Zbigniew (25 km.)

13/738. 327 Mazur Gustaw

14/739. 328 Olczak Anna

15/740. 346 Piwnik Wojciech

16/741. 347 Przybytniewska Barbara

17/742. 329 Redlich Romuald

18/743. 348 Rosiński Marek (53 km.)

19/744. 349 Tworzewska Lidia

20/745. 350 Wasiek Alina (38 km.)

21/746. 351 Wesołowska Agnieszka

22/747. 352 Wesołowski Jan

23/748. 330 Wierzbicki Piotr

24/749. 353 Wilczyński Kazimierz

25/750. 331 Winiarska Iwona

26/751. 332 Zarzycka Bożena

27/752. 333 Zarzycki Stefan

 

 

 

 

Dzień XXXIV – 01 września

Trasa W: Ostrowiec Św. – Jeleniec – Kaplica – Zawały – Grabowiec – Iłża – Wólka Gonciarska – Kazanów –

Ciepielów – Krępa Kościelna – Sienno – Ostrowiec Św. ~ 131 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Świrna – Mychów – Sławęcice – Momina – Garbacz – Janowice – Czerwona Góra

– Ruszkowiec – Sadowie – Gromadzice – Szewna – Ostrowiec Św. ~ 47 km.

 

01/753. 334 Banaczek Kazimierz (43 km.)

02/754. 354 Bartos Stanisław

03/755. 335 Borkowski Krzysztof (39 km.)

04/756. 336 Chrzanowska Lucyna

05/757. 355 Długosz Marcin

06/758. 356 Fronczek Jerzy

07/759. 337 Gierczak Wiesław (39 km.)

08/760. 338 Heba Grażyna

09/761. 339 Jabłońska Krystyna

10/762. 340 Jędrzejczyk Wojciech

11/763. 357 Kalinowski Michał

12/764. 341 Karpiński Krzysztof

13/765. 358 Kotwica Wojciech

14/766. 342 Mazur Gustaw

15/767. 359 Moroń Izabela

16/768. 343 Mroczek Adam

17/769. 344 Olczak Anna

18/770. 360 Piwnik Wojciech

19/771. 345 Polak Waldemar (39 km.)

20/772. 346 Redlich Romuald

21/773. 347 Szczepanowska Tamara

22/774. 348 Szczepanowski Jerzy

23/775. 361 Tworzewska Lidia

24/776. 362 Uchański Wojciech

25/777. 363 Wesołowska Agnieszka

26/778. 364 Wesołowski Jan

27/779. 365 Wierzbicki Piotr

28/780. 349 Winiarska Iwona

29/781. 350 Wiśniewski Stefan

30/782. 366 Witecki Sławomir

31/783. 351 Zarzycka Bożena (39 km.)

32/784. 352 Zarzycki Stefan (39 km.)

 

 

 

 

Dzień XXXV – 07 września

Trasa R: Sielpia – Grzymałków – Mnin – Lipa – Fałków – Skórkowice – Paradyż – Bielanów – Bedlno –

Dęba – Sokołów – Sielpia ~ 145 km.

Sielpia – Dziebałtów – Młotkowice – Ruda Maleniecka – Dęba – Bedlno – Modliszewice –

Kornica – Młynek – Stara Kuźnica – Piła ~ 80 km.

 

01/785. 067 Długosz Marcin (145 km.)

02/786. 068 Jabłońska Krystyna (80 km.)

03/787. 069 Kalinowski Michał (145 km.)

04/788. 070 Nóżka Bartosz (145 km.)

05/789. 071 Olczak Anna (80 km.)

06/790. 072 Seliga Krzysztof (145 km.)

07/791. 073 Zychowicz Andrzej (80 km.)

 

 

 

 

 

Dzień XXXVI – 08 września

Trasa W: Ostrowiec Św. – Dębowa Wola – Sudół – Magonie – Podgórze – Wólka Pętkowska – Tarłów –

Ciszyca – Ostrów – ujście Kamiennej – Pawłowice – Maruszów – Osówka – Trzemcha Górna –

Borcuchy – Sarnówek – Ostrowiec Św. ~ 106 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Sudół – Boria – Podgórze – Teofilów – Gliniany – Śródborze – Borownia –

Topiołki – Piaski Brzustowskie – Przyborów – Denków – Ostrowiec Św. ~ 51 km.

 

01/792. 353 Aksanowski Lech

02/793. 354 Banaczek Kazimierz (39 km.)

03/794. 367 Bartkowiak Bogusław (56 km.)

04/795. 368 Bartos Stanisław

05/796. 355 Borkowski Krzysztof

06/797. 369 Fronczek Jerzy

07/798. 356 Gierczak Malwina

08/799. 357 Gierczak Wiesław

09/800. 358 Jezierska Jadwiga

10/801. 359 Jędrzejczyk Wojciech

11/802. 360 Kaczmarska Marzena

12/803. 361 Kaczmarski Marek

13/804. 362 Karpiński Krzysztof

14/805. 363 Kosior Paweł

15/806. 370 Kotwica Wojciech (82 km.)

16/807. 364 Mazur Gustaw

17/808. 371 Moroń Izabela

18/809. 365 Mroczek Adam

19/810. 372 Piwnik Wojciech

20/811. 366 Polak Waldemar

21/812. 367 Przybytniewska Barbara

22/813. 368 Sadrak Krystyna (15 km.)

23/814. 369 Sadrak Wenancjusz (15 km.)

24/815. 373 Tworzewska Lidia

25/816. 374 Uchański Wojciech

26/817. 375 Wesołowska Agnieszka

27/818. 376 Wesołowski Jan

28/819. 377 Wilczyński Kazimierz

29/820. 370 Winiarska Iwona

30/821. 378 Witecki Sławomir

31/822. 371 Zarzycki Stefan

 

 

 

 

 

 

Dzień XXXVII – 15 września

Trasa W: Ostrowiec Św. – Jędrzejów – Szczucice – Bogusławice – Opatów – Wąworków – Nikisiałka Mała –

Pielaszów – Zagrody – Radoszki – Chwałki Dolne – Sandomierz – Nowe Kichary – Gałkowice –

Wyspa – Prusy – Przybysławice – Bidziny – Wojciechowice – Drygulec – Ćmielów – Bodzechów –

Ostrowiec Św. ~ 117 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Przyborów – Piaski Brzustowskie – Ćmielów – Jastków – Przeuszyn – Ptkanów –

Podole – Małoszyce – Wszechświęte – Grocholice – Rzuchów – Poręba – Gromadzice – Szewna –

Ostrowiec Św. ~ 51 km.

 

01/823. 372 Banaczek Kazimierz (44 km.)

02/824. 379 XXX

03/825. 380 Bartkowiak Bogusław (65 km.)

04/826. 381 Bartos Stanisław

05/827. 373 Borkowska Irena

06/828. 374 Borkowski Krzysztof

07/829. 375 Chrzanowska Lucyna

08/830. 382 Fronczek Jerzy

09/831. 376 Gierczak Wiesław

10/832. 377 Ginter Juliusz

11/833. 383 Jabłońska Krystyna

12/834. 378 Janiszewski Andrzej

13/835. 379 Jezierska Jadwiga

14/836. 380 Jędrzejczak Wojciech

15/837. 381 Kaczmarska Marzena

16/838. 384 Kalinowski Michał

17/839. 382 Mazur Gustaw

18/840. 385 Moroń Izabela

19/841. 383 Mroczek Adam

20/842. 386 Olczak Anna

21/843. 387 Piwnik Wojciech

22/844. 384 Polak Waldemar

23/845. 385 Redlich Romuald

24/846. 386 Szczepanowski Jerzy

25/847. 388 Tworzewska Lidia

26/848. 389 Wesołowska Agnieszka

27/849. 390 Wesołowski Jan

28/850. 391 Wierzbicka Ewelina

29/851. 392 Wierzbicki Piotr

30/852. 393 Wilczyński Kazimierz

31/853. 387 Zarzycka Bożena

32/854. 388 Zarzycki Stefan

33/855. 394 Zychowicz Andrzej

 

 

 

 

Dzień XXXVIII – 21 września

Trasa W: Ostrowiec Św. – Sarnówek – Sienno – Grabowiec – Rzeczniów IV „Rajd Ty i Ja. Rowery Dwa” –

Jelanka – Gozdawa – Wygoda – Wólka Trzemecka – Borcuchy – Sarnówek – Ostrowiec Św. ~ 93 km.

 

01/856. 395 Bartos Stanisław

02/857. 396 Długosz Marcin

03/858. 397 Fronczek Jerzy

04/859. 398 Kalinowski Michał

05/860. 399 Karpiński Krzysztof

06/861. 400 Moroń Izabela

07/862. 401 Piwnik Wojciech

08/863. 402 Redlich Romuald

09/864. 403 Uchański Wojciech

10/865. 404 Wesołowski Jan

11/866. 405 Wierzbicka Ewelina

12/867. 406 Wierzbicki Piotr

13/868. 407 Wilczyński Kazimierz

14/869. 408 Zarzycka Bożena

15/870. 409 Zarzycki Stefan

 

 

 

 

Dzień XXXIX – 22 września

Trasa W: Ostrowiec Św. – Bór Kunowski – Brody – Dziurów – Starachowice – „Polana Langiewicza” –

„Wykus” – Bronkowice – Pawłów – Pokrzywnica – Wieloborowice – Waśniów – Mychów –

Świrna – Ostrowiec Św. ~ 101 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Chmielów – Udziców – Kunów – Prawęcin – Doły Biskupie – Kałków – Godów –

Doły Biskupie – Nietulisko Duże – Małachów – Kolonia Piaski – Kolonia Inwalidzka – Janik –

Wymysłów – Kolonia Robotnicza – Ostrowiec Św. ~ 48 km.

 

01/871. 389 Banaczek Kazimierz (23 km.)

02/872. 390 Banaczek Sylwia (23 km.)

03/873. 410 XXX

04/874. 411 Bartos Stanisław

05/875. 412 Długosz Marcin

06/876. 413 Fronczek Jerzy

07/877. 391 Gierczak Wiesław (33 km.)

08/878. 392 Ginter Juliusz

09/879. 393 Jabłońska Krystyna

10/880. 414 Jędrzejczyk Wojciech

11/881. 415 Kalinowski Michał

12/882. 394 Karpiński Krzysztof (33 km.)

13/883. 395 Mazur Gustaw

14/884. 416 Moroń Izabela

15/885. 396 Olczak Anna

16/886. 417 Piwnik Wojciech

17/887. 397 Polak Waldemar

18/888. 398 Redlich Romuald

19/889. 418 Tworzewska Lidia

20/890. 419 Uchański Wojciech

21/891. 420 Wasiek Alina (88 km.)

22/892. 421 Wesołowska Agnieszka (36 km.)

23/893. 422 Wesołowski Jan

24/894. 423 Wierzbicka Ewelina

25/895. 424 Wierzbicki Piotr

26/896. 425 Wilczyński Kazimierz

27/897. 399 Witek Ryszarda

28/898. 400 Zarzycka Bożena

29/899. 401 Zarzycki Stefan

30/900. 402 Zychowicz Andrzej (21 km.)

 

 

 

 

Dzień XL – 29 września

Trasa W: Ostrowiec Św. – Sienno – Grabowiec – Prędocin – Iłża – Piotrowe Pole – Rybiczyzna – Grabowiec

– Wólka Modrzejowa – Kaplica – Miłkowska Karczma – Ostrowiec Św. ~ 102 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Miłkowska Karczma – Kaplica – Piotrowe Pole – Rybiczyzna – Grabowiec –

Krzyżanówka – Stara Wieś – Karolów – Olechów – Sarnówek – Ostrowiec Św. ~ 63 km.

 

01/901. 426 XXX (62 km.)

02/902. 403 Bartkowiak Bogusław (52 km.)

03/903. 427 Bartos Stanisław

04/904. 404 Chrzanowska Lucyna

05/905. 428 Długosz Marcin

06/906. 429 Fronczek Jerzy

07/907. 405 Gierczak Wiesław

08/908. 430 Jabłońska Krystyna

09/909. 431 Jędrzejczyk Jerzy

10/910. 432 Kalinowski Michał

11/911. 433 Karpiński Krzysztof

12/912. 406 Mazur Gustaw

13/913. 434 Moroń Izabela

14/914. 407 Mroczek Adam

15/915. 435 Olczak Anna

16/916. 436 Piwnik Wojciech

17/917. 408 Polak Waldemar

18/918. 437 Przybytniewska Barbara

19/919. 409 Redlich Romuald

20/920. 410 Szczepanowski Jerzy

21/921. 438 Teresiński Longin

22/922. 439 Tworzewska Lidia

23/923. 440 Uchański Wojciech

24/924. 441 Wesołowska Agnieszka

25/925. 442 Wesołowski Jan

26/926. 443 Wierzbicka Ewelina

27/927. 444 Wierzbicki Piotr

28/928. 445 Wilczyński Kazimierz

29/929. 411 Winiarska Iwona

30/930. 412 Witek Ryszarda

31/931. 446 Zarzycka Bożena

32/932. 447 Zarzycki Stefan

33/933. 448 Zychowicz Andrzej (37 km.)

 

 

 

 

 

Dzień XLI – 06 października

Trasa W: Ostrowiec Św. – Śródborze – Ożarów – Szymanówka – Dębno – Nowe – Słupia Nadbrzeżna –

Wesołówka – Sulejów – Tarłów – Brzozowa – Teofilów – Podgórze – Sudół – Ostrowiec Św. ~ 91 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Denków – Piaski Brzustowskie – Ćmielów – Drygulec – Wojciechowice – Bidziny –

Przybysławice – Śmiłów – Przybysławice – Bidziny – Wojciechowice – Drygulec – Ćmielów –

Bodzechów – Denków – Ostrowiec Św. ~ 65 km.

 

01/934. 413 Bartkowiak Bogusław

02/935. 449 Bartos Stanisław

03/936. 414 Czajka Bogdan (33 km.)

04/937. 450 Długosz Marcin

05/938. 415 Dyk Stanisław

06/939. 451 Fronczek Jerzy

07/940. 416 Gierczak Wiesław

08/941. 452 Jędrzejczyk Wojciech

09/942. 453 Kalinowski Michał

10/943. 454 Karpiński Krzysztof (36 km.)

11/944. 417 Mazur Gustaw

12/945. 455 Moroń Izabela

13/946. 418 Mroczek Adam

14/947. 456 Piwnik Wojciech

15/948. 419 Polak Waldemar

16/949. 457 Przybytniewska Barbara

17/950. 420 Redlich Romuald

18/951. 458 Teresiński Longin

19/952. 459 Tworzewska Lidia

20/953. 460 Uchański Wojciech

21/954. 461 Wesołowska Agnieszka

22/955. 462 Wesołowski Jan

23/956. 463 Wierzbicki Piotr

24/957. 464 Wilczyński Kazimierz

25/958. 421 Winiarska Iwona

26/959. 422 Zarzycka Bożena

27/960. 423 Zarzycki Stefan

 

 

 

 

 

Dzień XLII – 13 października

Trasa W: Ostrowiec Św. – Świrna – Mychów – Waśniów – Czajęcice – Grzegorzowice – Pokrzywianka –

Góra Chełmowa – Sosnówka – Chybice – Ambrożów – Pawłów – Rzepin – Styków –

Brody – Bór Kunowski – Kaplica – Jeleniec – Dębowa Wola – Ostrowiec Św. ~ 74 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Janik Poręby – Kunów – Chocimów – Piotrów – Nosów – Boleszyn –

Wieloborowice – Pokrzywnica – Pawłów – Kałków – Doły Biskupie – Nietulisko – Kunów –

Chmielów – Ostrowiec Św. ~ 63 km.

 

01/961. 465 XXX (42 km.)

02/962. 424 Borkowski Krzysztof

03/963. 425 Chrzanowska Lucyna

04/964. 466 Długosz Marcin

05/965. 426 Dyk Stanisław

06/966. 467 Fronczek Jerzy

07/967. 468 Gajewski Grzegorz (18 km.)

08/968. 469 Gierczak Wiesław (67 km.)

09/968. 427 Ginter Juliusz

10/970. 428 Heba Grażyna

11/971. 429 Jabłońska Krystyna

12/972. 470 Jędrzejczyk Wojciech

13/973. 471 Kalinowski Michał

14/974. 472 Karpiński Krzysztof

15/975. 473 Kisiel Zbigniew

16/976. 430 Mazur Gustaw

17/977. 474 Moroń Izabela

18/978. 431 Mroczek Adam

19/979. 475 Piwnik Wojciech

20/980. 476 Polak Waldemar (67 km.)

21/981. 477 Przybytniewska Barbara

22/982. 432 Redlich Romuald

23/983. 433 Szczepanowski Jerzy

24/984. 478 Teresiński Longin

25/985. 479 Wesołowska Agnieszka

26/986. 480 Wesołowski Jan

27/987. 434 Wierzbicki Piotr

28/988. 435 Winiarska Iwona

29/989. 436 Zarzycka Bożena

30/990. 481 Zarzycki Stefan

 

 

 

Dzień XLIII – 20 października

Trasa W: Ostrowiec Św. – Szewna – Gromadzice – Jacentów – Obręczna – Szczucice – Bogusławice –

Kornacice – Opatów – Jałowęsy – Truskolasy – Janowice – Momina – Mirkowice – Gromadzice –

Szewna – Ostrowiec Św. ~ 71 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Sudoł – Magonie – Podgórze – Wiktoryn – Teofilów – Brzozowa – Kozłówek

Ostrowiecki – Tarłów – Potoczek – Wólka Pętkowska – Skarbka – Bałtów – Borcuchy –

Dąbrówka – Aleksandrów – Sarnówek – Ostrowiec Św. ~ 62 km.

 

01/0991. 437 Banaczek Kazimierz

02/0992. 482 XXX (35 km.)

03/0993. 483 Długosz Marcin (32 km.)

04/0994. 438 Dyk Stanisław

05/0995. 484 Fronczek Jerzy (35 km.)

06/0996. 485 Gajewski Grzegorz (24 km.)

07/0997. 439 Gierczak Wiesław

08/0998. 440 Ginter Juliusz

09/0999. 441 Heba Grażyna

10/1000. 442 Jędrzejczyk Wojciech

11/1001. 486 Kalinowski Michał

12/1002. 487 Karpiński Krzysztof

13/1003. 488 Kisiel Zbigniew

14/1004. 443 Mroczek Adam

15/1005. 489 Piwnik Wojciech

16/1006. 444 Polak Waldemar

17/1007. 490 Przybytniewska Barbara

18/1008. 445 Redlich Romuald

19/1009. 491 Tworzewska Lidia

20/1010. 492 Wesołowska Agnieszka

21/1011. 493 Wesołowski Jan

22/1012. 494 Wilczyński Kazimierz

23/1013. 446 Winiarska Iwona

24/1014. 447 Zarzycka Bożena

25/1015. 495 Zarzycki Stefan

 

 

 

 

Dzień XLIV – 27 października

Trasa W: Ostrowiec Św. – Sarnówek – Olechów – Karolów – Wólka Modrzejowa – Zawały – Marcule –

„Rosochacz” – „Skałki pod Adamowem” – Ruda – Brody – Staw Kunowski – Kunów – Janik Poręby

– Wymysłów – Ostrowiec Św. ~ 77 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Karolów – Stara Wieś – Sienno – Praga Dolna – Osówka – Hieronimów – Aleksandrów Duży –

Bałtów – Maksymilianów – Sudół – Ostrowiec Św. ~ 50 km.

 

01/1016. 448 Banaczek Kazimierz

02/1017. 496 Bartkowiak Bogusław (45 km.)

03/1018. 497 Bartos Stanisław

04/1019. 449 Chrzanowska Lucyna

05/1020. 450 Długosz Marcin

06/1021. 451 Dyk Stanisław

07/1022. 498 Fronczek Jerzy

08/1023. 499 Gajewski Grzegorz (67 km.)

09/1024. 500 Gierczak Wiesław

10/1025. 452 Ginter Juliusz

11/1026. 453 Heba Grażyna

12/1027. 454 Jędrzejczyk Wojciech

13/1028. 501 Kalinowski Michał

14/1029. 502 Karpiński Krzysztof

15/1030. 503 Kisiel Zbigniew (67 km.)

16/1031. 504 Krawętkowski Tadeusz

17/1032. 455 Kupracz Teresa

18/1033. 456 Mazur Gustaw

19/1034. 505 Moroń Izabela

20/1035. 506 Piwnik Wojciech

21/1036. 507 Polak Waldemar

22/1037. 508 Przybytniewska Barbara

23/1038. 457 Redlich Romuald

24/1039. 458 Sadrak Piotr

25/1040. 459 Szczepanowski Jerzy

26/1041. 509 Tworzewska Lidia

27/1042. 510 Uchński Wojciech

28/1043. 511 Wesołowska Agnieszka

29/1044. 512 Wesołowski Jan

30/1045. 513 Wierzbicki Piotr

31/1046. 514 Wilczyński Kazimierz

32/1047. 460 Winiarska Iwona

33/1048. 461 Wójcik Andrzej

34/1049. 462 Zarzycka Bożena

35/1050. 515 Zarzycki Stefan

 

 

 

 

 

Dzień XLV – 11 listopada

Trasa W: Ostrowiec Św. – Sudół – Maksymilianów – Bałtów – Okół – Czekarzewice – Zęborzyn -Tarłów –

Kozłówek Ostrowiecki – Teofilów – Ruda Kościelna – Czarna Glina – Przyborów – Denków –

Ostrowiec Św. ~ 81 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Przyborów – Piaski Brzustowskie – „Topiołki” – Ruda Kościelna – Podgórze –

Lemierze – Zarzecze – Bałtów – Dąbrówka – Sarnówek – Jeleniec – Gutwin – Ostrowiec Św. ~ 52 km.

 

01/1501. 516 Długosz Marcin

02/1052. 517 Fronczek Jerzy

03/1053. 463 Gierczak Wiesław

04/1054. 464 Heba Grażyna

05/1055. 518 Kalinowski Michał

06/1056. 519 Karpiński Krzysztof (29 km.)

07/1057. 465 Kupracz Teresa

08/1058. 466 Mazur Gustaw

09/1059. 520 Moroń Izabela

10/1060. 467 Mroczek Adam

11/1061. 521 Piwnik Wojciech

12/1062. 468 Polak Waldemar

13/1063. 522 Przybytniewska Barbara

14/1064. 469 Redlich Romuald

15/1065. 523 Tworzewska Lidia

16/1066. 524 Wesołowska Agnieszka

17/1067. 525 Wesołowski Jan

18/1068. 526 Wierzbicka Ewelina

19/1069. 527 Wierzbicki Piotr

20/1070. 470 Winiarska Iwona

21/1071. 471 Wójcik Andrzej

22/1072. 528 Zarzycki Stefan

 

 

 

 

 

Dzień XLVI – 17 listopada

 

Trasa S: Ostrowiec Św. – Denków – Wólka Bodzechowska – Przyborów – Sowia Góra – Przyborów –

Bodzechów – Ostrowiec Św. ~ 22 km.

 

01/1073. 472 Banaczek Kazimierz

02/1074. 473 Bartos Stanisław

03/1075. 474 Chrzanowska Lucyna

04/1076. 475 Długosz Marcin

05/1077. 476 Dyk Stanisław

06/1078. 477 Fronczek Jerzy

07/1079. 478 Fulara Urszula

08/1080. 479 Gierczak Wiesław

09/1081. 480 Ginter Juliusz

10/1082. 481 Heba Grażyna

11/1083. 482 Jabłońska Krystyna

12/1084. 483 Jędrzejczyk Wojciech

13/1085. 484 Kalinowski Michał

14/1086. 485 Karpiński Krzysztof

15/1087. 486 Kisiel Zbigniew

16/1088. 487 Krawętkowski Tadeusz

17/1089. 488 Kupracz Teresa

18/1090. 489 Marczyński Marcin

19/1091. 490 Mazur Gustaw

20/1092. 491 Moroń Izabela

21/1093. 492 Mroczek Adam

22/1094. 493 Olczak Anna

23/1095. 494 Piwnik Wojciech

24/1096. 495 Polak Waldemar

25/1097. 496 Przybytniewska Barbara

26/1098. 497 Redlich Romuald

27/1099. 498 Sadrak Piotr

28/1100. 499 Szczepanowski Jerzy

29/1101. 500 Szemraj Zdzisław

30/1102. 501 Teresiński Longin

31/1103. 502 Tworzewska Lidia

32/1104. 503 Uchańska Jadwiga

33/1105. 504 Uchański Wojciech

34/1106. 505 Wesołowska Agnieszka

35/1107. 506 Wesołowski Jan

36/1108. 507 Wierzbicki Piotr

37/1109. 508 Winiarska Iwona

38/1110. 509 Wójcik Andrzej

39/1111. 510 Zarzycki Stefan

40/1112. 511 Zychowicz Andrzej