„ A czy znasz ty, bracie młody, twoje ziemie, twoje wody?
Z czego słyną, kiedy giną, w jakim kraju i dunaju?
I czy znasz ty bracie młody, twojej ziemi bujne płody,
Twe kurhany i mogiły, i twe dzieje, co się ścmiły?”
z „Pieśń ziemi naszej” Wincentego Pola 1835

SEZON 2012

 

 

Statystyka <<<<<<<<<<<<<<<< Lista uczestników i trasy >>>>>>>>>>>>>>>> Osiągnięcia

 

Dzień I – 01 kwietnia

 

Trasa W: Ostrowiec Św. – Kolonia Robotnicza – Częstocice – Szewna – Denkówek – Brezelia –

Bodzechów – Przyborów – Kąty Denkowskie – Sudół – Ostrowiec Św. ~ 40 km.

 

 

01/001. 001 Gajewski Grzegorz

02/002. 002 Kalinowski Michał

03/003. 003 Kisiel Zbigniew

04/004. 004 Piwnik Wojciech

05/005. 005 Wesołowski Jan

06/006. 006 Zarzycka Bożena

07/007. 007 Zarzycki Stefan

—————————————————————————————————————————————

 

Dzień II – 15 kwietnia

Trasa S: Ostrowiec Św. – Kolonia Robotnicza – Czerwony Szlak im. M. Radwana – Szewna –

Denkówek –  Goździelin – Bodzechów – Przyborów – Wólka Bodzechowska – Denków –

Ostrowiec Św. ~ 33 km.

 

 

01/034. 001 Banaczek Kazimierz

02/035. 002 Czajka Bogdan

03/036. 003 Długosz Marcin

04/037. 004 Duda Dariusz

05/038. 005 Dyk Stanisław

06/039. 006 Gajewski Grzegorz

07/040. 007 Heba Grażyna

08/041. 008 Jabłoński Mariusz

09/042. 009 Kalinowski Michał

10/043. 010 Karpińska Katarzyna

11/044. 011 Karpiński Krzysztof

12/045. 012 Kisiel Zbigniew

13/046. 013 Krzakowski Adam

14/047. 014 Moroń Izabela

15/048. 015 Piwnik Wojciech

16/049. 016 Sadrak Piotr

17/050. 017 Teresiński Longin

18/051. 018 Wesołowski Jan

19/052. 019 Wierzbicki Piotr

20/053. 020 Zarzycka Bożena

21/054. 021 Zarzycki Stefan

—————————————————————————————————————————————

Dzień III – 22 kwietnia

Trasa W: Ostrowiec Św. – Denków – Przyborów – Bodzechów – Grocholice –  Bogusławice –

Kornacice – Opatów – Zochcin – Sadowie – Jacentów – Gromadzice – Ostrowiec Św. ~ 50 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Wymysłów – Janik – Kunów – Prawęcin –  Doły Biskupie –

Nietulisko – Kunów – Udziców – Chmielów – Ostrowiec Św. ~ 45 km.

 

01/029. 022 Aksanowski Lech

02/030. 008 Banaczek Kazimierz (39 km.)

03/031. 023 Czarnecka-Duda Monika

04/032. 009 Długosz Marcin

05/033. 024 Duda Dariusz

06/034. 025 Dyk Stanisław (16 km.)

07/035. 010 Gajewski Grzegorz

08/036. 026 Heba Grażyna

09/037. 027 Jezierska Jadwiga

10/038. 011 Kalinowski Michał

11/039. 012 Karpiński Krzysztof

12/040. 013 Kisiel Zbigniew

13/041. 014 Krajewska Bożena

14/042. 015 Krajewski Józef

15/043. 028 Krzakowski Adam

16/044. 016 Marczyński Marcin

17/045. 017 Moroń Izabela

18/046. 018 Piwnik Wojciech

19/047. 029 Redlich Romuald

20/048. 030 Rydz Hanna

21/049. 019 Tworzewska Lidia

22/050. 020 Uchańska Jadwiga

23/051. 021 Uchański Wojciech

24/052. 022 Wesołowski Jan

25/053. 023 Wierzbicka Ewelina

26/054. 024 Wierzbicki Piotr

27/055. 031 Winiarska Iwona

28/056. 032 Zarzycka Bożena

29/057. 025 Zarzycki Stefan

30/058. 026 Życińska Ewa

—————————————————————————————————————————————

Dzień IV – 29 kwietnia

Trasa W: Ostrowiec Św. – Bór Kunowski – Brody – Krynki – Kałków –  „Wióry” – Witulin –

Nietulisko – Kunów – Chmielów – Ostrowiec Św. ~ 55 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Miłkowska Karczma – Kurzacze – Nowa Dębowa Wola – Sarnówek –

Adamów – Olechów – Eugeniów – Sarnówek – Nowa Dębowa Wola – Ostrowiec Św. ~ 42 km.

 

01/059. 027 Długosz Marcin

02/060. 033 Dyk Stanisław

03/061. 028 Gajewski Grzegorz

04/062. 034 Ginter Juliusz

05/063. 035 Heba Grażyna

06/064. 036 Jabłoński Mariusz

07/065. 037 Janiszewski Andrzej

08/066. 029 Kalinowski Michał

09/067. 030 Karpiński Krzysztof

10/068. 031 Kisiel Zbigniew (37 km.)

11/069. 038 Krawętkowski Tadeusz

12/070. 039 Krzakowski Adam

13/071. 032 Moroń Izabela

14/072. 033 Piwnik Wojciech

15/073. 034 Przybytniewska Barbara

16/074. 040 Przydatek Wioleta

17/075. 041 Rabczyński Stanisław

18/076. 042 Redlich Romuald

19/077. 043 Sadrak Krystyna

20/078. 044 Sadrak Wenancjusz

21/079. 045 Szczepanowska Tamara

22/080. 035 Uchańska Jadwiga

23/081. 036 Uchański Wojciech

24/082. 037 Wesołowski Jan

25/083. 038 Wilczyński Kazimierz

26/084. 046 Winiarczyk Wioleta

27/085. 047 Winiarska Iwona

28/086. 039 Zarzycka Bożena (37 km.)

29/087. 040 Zarzycki Stefan (37 km.)

—————————————————————————————————————————————

Dzień V – 01 maja

Trasa W: Ostrowiec Św. – Denków – Jędrzejów – Rzuchów – Obręczna – Jacentów – Sadowie –

Czerwona Góra – Garbacz – Zajączkowice – Waśniów – Nosów – Małe Jodło – Chocimów –

Biechów – Mychów – Świrna – Ostrowiec Św. ~ 56 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Wymysłów – Bór Kunowski – Staw Kunowski – Syberia – Małachów –

Nietulisko Fabryczne – Kunów – Udziców – Chmielów – Ostrowiec Św. ~ 43 km.

 

01/088. 041 Banaczek Kazimierz

02/089. 042 Gajewski Grzegorz

03/090. 048 Ginter Juliusz

04/091. 049 Heba Grażyna

05/092. 050 Jabłoński Mariusz

06/093. 051 Janiszewski Andrzej

07/094. 043 Kalinowski Michał

08/095. 044 Karpiński Krzysztof

09/096. 045 Krawętkowski Tadeusz

10/097. 052 Krzakowski Adam

11/098. 046 Moroń Izabela

12/099. 047 Piwnik Wojciech

13/100. 048 Przybytniewska Barbara

14/101. 053 Redlich Romuald

15/102. 049 Tworzewska Lidia

16/103. 050 Uchański Wojciech

17/104. 051 Wesołowska Agnieszka

18/105. 052 Wesołowski Jan

19/106. 054 Wierzbicka Ewelina

20/107. 053 Wilczyński Kazimierz

21/108. 055 Winiarska Iwona

22/109. 054 Zarzycki Stefan

—————————————————————————————————————————————

Dzień VI – 03 maja

Trasa W: Ostrowiec Św. – Szewna – Gromadzice – Rzuchów – Obręczna – Wrzechświęte –

Drzenkowice – Brzóstowa – Piaski Brzóstowskie – Czarna Glina – Krzemionki – Sudół – Nowa

Dębowa Wola – Kurzacze – Miłkowska Karczma – Wymysłów – Ostrowiec Św. ~ 58 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Gutwin – Jeleniec – Kaplica – Sadłowizna – Kolonia Inwalidzka –

Kunów – Janik – Kolonia Robotnicza – Ostrowiec Św. ~ 35 km.

 

01/110. 056 Banaczek Kazimierz

02/111. 055 Czajka Bogdan (39 km.)

03/112. 056 Długosz Marcin

04/113. 057 Gajewski Grzegorz

05/114. 057 Heba Grażyna

06/115. 058 Jabłoński Mariusz

07/116. 059 Janiszewski Andrzej

08/117. 058 Kalinowski Michał

09/118. 059 Karpiński Krzysztof

10/119. 060 Krawętkowski Tadeusz

11/120. 061 Krzakowski Adam

12/121. 060 Moroń Izabela

13/122. 061 Piwnik Wojciech

14/123. 062 Przybytniewska Barbara

15/124. 062 Redlich Romuald

16/125. 063 Sadrak Krystyna

17/126. 064 Sadrak Wenancjusz

18/127. 063 Tworzewska Lidia

19/128. 064 Wesołowska Agnieszka

20/129. 065 Wesołowski Jan

21/130. 066 Wierzbicka Ewelina

22/131. 067 Wilczyński Kazimierz

23/132. 065 Winiarska Iwona

24/133. 068 Zarzycki Stefan

—————————————————————————————————————————————

Dzień VII – 06 maja

Trasa W: Ostrowiec Św. – Sarnówek – Dąbrówka – Eugeniów – Sienno – Krzyżanówka –

Wólka Modrzejowa – Klepacze – Bór Kunowski – Sadłowizna – Podlubiennik – Janik – Wymysłów

– Ostrowiec Św. ~ 61 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Stara Dębowa Wola – Sudół – Czarna Glina – Brzóstowa –

Drzenkowice – Bogusławice – Sadowie – Poręba – Gromadzice – Ostrowiec Św. ~ 48 km.

 

01/134. 066 Banaczek Kazimierz

02/135. 069 Długosz Marcin

03/136. 067 Dyk Stanisław (18 km.)

04/137. 068 Dyrga Ryszard

05/138. 070 Gajewski Grzegorz

06/139. 069 Ginter Juliusz

07/140. 070 Heba Grażyna

08/141. 071 Jabłoński Mariusz

09/142. 072 Janiszewski Andrzej

10/143. 071 Kalinowski Michał

11/144. 072 Karpiński Krzysztof

12/145. 073 Kisiel Zbigniew

13/146. 074 Krawętkowski Tadeusz

14/147. 073 Krzakowski Adam

15/148. 074 Kurzyńska Dorota

16/149. 075 Moroń Izabela

17/150. 076 Piwnik Wojciech

18/151. 077 Przybytniewska Barbara

19/152. 075 Redlich Romuald

20/153. 078 Tworzewska Lidia

21/154. 079 Wesołowski Jan (49 km.)

22/155. 080 Wierzbicka Ewelina

23/156. 076 Wierzbicki Piotr

24/157. 077 Winiarska Iwona

25/158. 081 Zarzycka Bożena

26/159. 082 Zarzycki Stefan

—————————————————————————————————————————————

Dzień VIII – 13 maja

Trasa W: Ostrowiec Św. – Sudół – Podgórze – Wiktoryn – Teofilów – Gliniany – Ożarów – Stróża –

Śródborze – Borownia – Podgrodzie – Ćmielów – Brzóstowa -Drzenkowice – Grocholice –

Romanów – Jędrzejów – Denkówek – Ostrowiec Św. ~ 68 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Denków – Denkówek – Jędrzejów – Rzuchów – Bogusławice –

Kornacice – Opatów – Zochcin – Sadowie – Gromadzice – Szewna – Ostrowiec Św. ~ 48 km.

 

01/160. 078 Banaczek Kazimierz

02/161. 079 Borkowska Irena

03/162. 080 Borkowski Krzysztof

04/163. 083 Długosz Marcin

05/164. 081 Dyk Stanisław

06/165. 084 Gajewski Grzegorz

07/166. 082 Ginter Juliusz

08/167. 083 Heba Grażyna

09/168. 084 Jabłoński Mariusz

10/169. 085 Karpiński Krzysztof

11/170. 086 Kisiel Zbigniew

12/171. 087 Krajewska Bożena

13/172. 088 Krajewski Józef

14/173. 085 Krawętkowski Tadeusz

15/174. 086 Krzakowski Adam

16/175. 089 Moroń Izabela

17/176. 090 Piwnik Wojciech

18/177. 091 Przybytniewska Barbara

19/178. 087 Redlich Romuald

20/179. 088 Szczepanowski Jerzy

21/180. 092 Teresiński Longin

22/181. 093 Tworzewska Lidia

23/182. 094 Uchański Wojciech

24/183. 095 Wesołowska Agnieszka

25/184. 096 Wesołowski Jan

26/185. 097 Wierzbicka Ewelina

27/186. 098 Zarzycki Stefan

—————————————————————————————————————————————

Dzień IX – 20 maja

Trasa W: Ostrowiec Św. – Piaski Brzóstowskie – „Topiołki” – Ruda Kościelna – Podgórze – Ulów –

Wólka Pętkowska – Pętkowice – Skarbka – Bałtów – Wólka Bałtowska – Eugeniów – Dąbrówka –

Sarnówek – Nowa Dębowa Wola – Ostrowiec Św. ~ 60 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Nowa Dębowa Wola – Sarnówek – Dąbrówka – Aleksandrów – Bałtów –

Maksymilianów – Glina – Dunale – Stara Dębowa Wola – Ostrowiec Św. ~ 46 km.

 

01/187. 089 Banaczek Kazimierz

02/188. 090 Borkowska Irena

03/189. 091 Borkowski Krzysztof

04/190. 092 Czarnecka-Duda Monika

05/191. 099 Długosz Marcin

06/192. 093 Duda Dariusz

07/193. 094 Dyk Stanisław

08/194. 100 Gajewski Grzegorz

09/195. 095 Ginter Juliusz

10/196. 096 Heba Grażyna

11/197. 097 Janiszewski Andrzej

12/198. 098 Jezierska Jadwiga

13/199. 101 Karpiński Krzysztof

14/200. 102 Kisiel Zbigniew

15/201. 103 Krajewska Bożena

16/202. 104 Krajewski Józef

17/203. 105 Krawętkowski Tadeusz

18/204. 099 Król Małgorzata

19/205. 106 Marczyński Marcin

20/206. 107 Moroń Izabela

21/207. 108 Piwnik Wojciech

22/208. 109 Przybytniewska Barbara

23/209. 100 Redlich Romuald

24/210. 101 Szczepanowska Tamara

25/211. 102 Szczepanowski Jerzy

26/212. 103 Świtek Witold

27/213. 110 Teresiński Longin

28/214. 111 Tworzewska Lidia

29/215. 112 Wesołowska Agnieszka

30/216. 113 Wesołowski Jan

31/217. 114 Wierzbicka Ewelina

32/218. 115 Wierzbicki Piotr

33/219. 116 Zarzycki Stefan

—————————————————————————————————————————————

Dzień X – 27 maja

Trasa W: Ostrowiec Św. – Chmielów – Kunów – Chocimów – Małe Jodło – Kotarszyn – Boleszyn –

Czażów – Pokrzywianka – Chełmowa Góra – Nowa Słupia – Stara Słupia – Sarnia Zwola –

Witosławice – Nagorzyce – Janowice – Garbacz – Momina – Kosowice – Jędrzejowice – Świrna

– Ostrowiec Św. ~ 67 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Chmielów – Kunów – Chocimów – Małe Jodło – Kotarszyn -„Wióry” –

Kałków – Godów – Doły Biskupie – Nietulisko – Kunów – Janik – Ostrowiec Św. ~ 50 km

 

01/220. 104 Borkowska Irena

02/221. 105 Borkowski Krzysztof

03/222. 117 Długosz Marcin (18 km.)

04/223. 106 Dyrga Ryszard

05/224. 107 Heba Grażyna

06/225. 108 Jabłoński Mariusz

07/226. 118 Kalinowski Michał

08/227. 119 Karpiński Krzysztof

09/228. 120 Kisiel Zbigniew

10/229. 109 Krzakowski Adam

11/230. 110 Kurzyńska Dorota

12/231. 121 Moron Izabela

13/232. 111 Moskalik Andrzej

14/233. 122 Piwnik Wojciech

15/234. 123 Przybytniewska Barbara

16/235. 112 Redlich Romuald

17/236. 113 Sadrak Krystyna

18/237. 114 Sadrak Wenancjusz

19/238. 115 Szczepanowska Tamara

20/239. 116 Szczepanowski Jerzy

21/240. 124 Tworzewska Lidia

22/241. 125 Uchański Wojciech

23/242. 126 Wesołowska Agnieszka

24/243. 127 Wesołowski Jan

25/244. 128 Wierzbicka Ewelina

26/245. 117 Wierzbicki Piotr

27/246. 129 Wilczyński Kazimierz

—————————————————————————————————————————————

Dzień XI – 03 czerwca

Trasa W: Ostrowiec Św. – Nowa Dębowa Wola – Krzyżanówka – Grabowiec – Rybiczyzna –

Marcule – Rezerwat „Rosochacz” – Górki Młyńskie – Brody – Staw Kunowski – Kunów PKP –

Janik Poręby – Wymysłów – Kolonia Robotnicza – Ostrowiec Św. ~ 68 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. -Wymysłów – Bór Kunowski – Połągiew – Brody – Krynki – Gębice –

Doły Biskupie – Nietulisko – Kunów – Udziców – Chmielów – Ostrowiec Św. ~ 48 km.

 

01/247. 118 Banaczek Kazimierz

02/248. 119 Borkowska Irena

03/249. 120 Borkowski Krzysztof

03/250. 130 Długosz Marcin

05/251. 121 Duda Dariusz

06/252. 131 Gajewski Grzegorz

07/253. 122 Ginter Juliusz

08/254. 132 Jabłoński Mariusz

09/255. 133 Kalinowski Michał

10/256. 134 Karpiński Krzysztof

11/257. 135 Kisiel Zbigniew

12/258. 136 Krajewski Józef

13/259. 123 Krzakowski Adam (6 km.)

14/260. 137 Moroń Izabela

15/261. 138 Piwnik Wojciech

16/262. 139 Przybytniewska Barbara

17/263. 124 Redlich Romuald

18/264. 140 Tworzewska Lidia

19/265. 141 Uchański Wojciech

20/266. 142 Wesołowski Jan

21/267. 143 Wierzbicka Ewelina

22/268. 125 Wierzbicki Piotr

23/269. 126 Zarzycka Bożena

24/270. 127 Zarzycki Stefan

—————————————————————————————————————————————

Dzień XII – 07 czerwca

Trasa W: Ostrowiec Św. – Kąty Denkowskie – Przyborów – Piaski Brzóstowskie – „Topiołki” –

Ćmielów – Krzczonowice – Rosochy – Ptkanów – Lipowa – Bogusławice – Szczucice –

Obręczna – Rzuchów – Poręba – Szewna – Ostrowiec Św. ~ 52 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Denków – Przyborów – Bodzechów – Grocholice – Okręglica –

Moczydło – Rzuchów – Gromadzice – Szwarszowice – Jędrzejowice – Ostrowiec Św. ~ 35 km.

 

01/271. 128 Chrzanowska Lucyna

02/272. 144 Długosz Marcin

03/273. 129 Dyk Stanisław

04/274. 145 Gajewski Grzegorz

05/275. 130 Jezierska Jadwiga

06/276. 146 Kalinowski Michał

07/277. 147 Karpiński Krzysztof

08/278. 148 Moroń Izabela

09/279. 149 Przybytniewska Barbara

10/280. 131 Redlich Romuald

11/281. 150 Tworzewska Lidia

12/282. 151 Wesołowska Agnieszka

13/283. 152 Wesołowski Jan

14/284. 153 Zarzycka Bożena

15/285. 154 Zarzycki Stefan

—————————————————————————————————————————————

Dzień XIII – 10 czerwca

Trasa W: Ostrowiec Św. – Świrna – Biechów – Piotrów – Nosów – Boleszyn – Czażów – Włochy –

Stara Słupia – Dębniak – Paprocice – „Wał Małacentowski” – Płucki – Łagów – Piotrów – Jeleniów –

Kunin – Nowy Skoszyn – Mirogonowice – Kowalkowice – Waśniów – Piotrów – Biechów – Chmielów

– Ostrowiec Św. ~ 90 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Koszary – Sudół – Czarna Glina – Ruda Kościelna – Podgórze – Ulów –

Wólka Pętkowska – Skarbka – Bałtów – Dąbrówka – Aleksandrów – Sarnówek – Dębowa Wola –

Ostrowiec Św. ~ 54 km.

 

 

 

01/286 132 Banaczek Kazimierz

02/287 133 Borkowska Irena

03/288 134 Borkowski Krzysztof

04/289 135 Chrzanowska Lucyna

05/290 155 Długosz Marcin

06/291 136 Dyk Stanisław

07/292 156 Gajewski Grzegorz (31 km.)

08/293 137 Ginter Juliusz

09/294 138 Heba Grażyna

10/295 139 Jabłoński Mariusz

11/296 140 Jezierska Jadwiga

12/297 157 Karpiński Krzysztof

13/298 158 Kisiel Zbigniew

14/299 141 Kostkowski Rafał

15/ 300 142 Krawętkowski Tadeusz

16/301 143 Krzakowski Adam

17/302 159 Moroń Izabela

18/303 144 Moskalik Andrzej

19/304 160 Piwnik Wojciech

20/305 161 Przybytniewska Barbara

21/306 145 Redlich Romuald

22/307 146 Sadrak Krystyna

23/308 147 Sadrak Wenancjusz

24/309 148 Szczepanowski Jerzy

25/310 149 Szemraj Zdzisław

26/311 162 Tworzewska Lidia

27/312 150 Uchańska Jadwiga

28/313 163 Uchański Wojciech

29/314 164 Wesołowska Agnieszka

30/315 165 Wesołowski Jan

31/316 151 Wierzbicka Ewelina

32/317 152 Wierzbicki Piotr

33/318 153 Winiarska Iwona

34/319 166 Wojton Arkadiusz (31 km. )

35/320 167 Zarzycki Stefan

—————————————————————————————————————————————

Dzień XIV – 16 czerwca

Trasa W: Ostrowiec Św. – Denków – Wólka Bodzechowska – Przyborów – Bodzechów – Goździelin –

Moczydło – Obręczna – Wrzechświęte – Małoszyce – Krzczonowice – Ćmielów – Jastków –

Wojciechowice – Bidziny – Przybysławice – Śmiłów – Chrapanów – Szczury – Lasocin – Czachów –

Łubowa – Cegielnia – Wólka Tarłowska – Tarłów – Potoczek – Wólka Pętkowska – Skarbka – Bałtów

– Wólka Bałtowska – Borcuchy – Eugeniów – Sarnówek – Stara Dębowa Wola – Nowa Dębowa Wola

– Ostrowiec Św. ~ 122 km.

 

01/321. 168 Długosz Marcin

02/322. 169 Kalinowski Michał

03/323. 170 Karpiński Krzysztof (32 km.)

04/324. 171 Piwnik Wojciech

05/325. 172 Wesołowska Agnieszka (24 km.)

06/326. 173 Wesołowski Jan

07/327. 174 Zarzycki Stefan

—————————————————————————————————————————————

Dzień XV – 17 czerwca

Trasa W: Ostrowiec Św. – Nowa Dębowa Wola – Jeleniec – Kaplica – Bór Kunowski – Brody –

Styków – Krynki – Godów – Doły Biskupie – Witulin – Prawęcin – Chocimów – Biechów – Mychów –

Świrna – Ostrowiec Św. ~ 62 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Miłkowska Kolonia – Kaplica – Kutery – Rezerwat „Zapadnie Doły” –

Klepacze – Budy Brodzkie – Brody – Połągiew – Staw Kunowski – Syberia – Kolonia Inwalidzka –

Janik Poręby – Kolonia Robotnicza – Ostrowiec Św. ~ 45 km.

 

01/328. 154 Banaczek Kazimierz

02/329. 155 Chrzanowska Lucyna

03/330. 175 Długosz Marcin

04/331. 156 Dyrga Ryszard

05/332. 176 Gajewski Grzegorz

06/333. 157 Heba Grażyna

07/334. 158 Jabłoński Mariusz

08/335. 159 Janiszewski Adrzej

09/336. 160 Jezierska Jadwiga

10/337. 177 Kalinowski Michał

11/338. 178 Karpiński Krzysztof

12/339. 179 Krawętkowski Tadeusz

13/340. 161 Kurzyńska Dorota

14/341. 180 Piwnik Wojciech

15/342. 181 Przybytniewska Barbara

16/343. 162 Redlich Romuald

17/344. 163 Szemraj Zdzisław

18/345. 182 Tworzewska Lidia

19/346. 183 Wesołowska Agnieszka

20/347. 184 Wesołowski Jan

21/348. 164 Wierzbicki Piotr

22/349. 165 Winiarska Iwona

23/350. 185 Zarzycki Stefan

—————————————————————————————————————————————

Dzień XVI – 24 czerwca

Trasa W: Ostrowiec Św. – Jędrzejów – Szczucice – Bogusławice – Opatów – Wąworków – Nikisiałka

Mała – Pielaszów – Zagrody – Radoszki – Chwałki Dolne – Sandomierz – Rezerwat „Góry Pieprzowe”

– Nowe Kichary – Gałkowice – Wyspa – Prusy – Przybysławice – Bidziny – Wojciechowice – Drygulec –

Ćmielów – Bodzechów – Ostrowiec Św. ~ 117 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Częstocice – Świrna – Mychów – Sławęcice – Kosowice – Broniszowice –

Ruszków – Gromadzice – Poręba – Szewna – Ostrowiec Św. ~ 43 km.

 

01/351. 166 Banaczek Kazimierz

02/352. 186 Czajka Bogdan (57 km.)

03/353. 187 Długosz Marcin (95 km.)

04/354. 167 Dyrga Ryszard

05/355. 188 Gajewski Grzegorz

06/356. 168 Ginter Juliusz

07/357. 189 Grzesik Daniel

08/358. 169 Heba Grażyna

09/359. 170 Jabłoński Mariusz

10/360. 171 Janiszewski Andrzej

11/361. 190 Kalinowski Michał

12/362. 191 Karpiński Krzysztof

13/363. 192 Kisiel Zbigniew

14/364. 172 Krzakowski Adam

15/365. 173 Kurzyńska Dorota

16/366. 193 Moroń Izabela

17/367. 174 Pastuszka Agnieszka

18/368. 194 Piwnik Wojciech

19/369. 195 Przybytniewska Barbara

20/370. 175 Redlich Romuald

21/371. 176 Szemraj Zdzisław

22/372. 196 Teresinski Longin

23/373. 197 Tworzewska Lidia

24/374. 198 Uchański Wojciech

25/375. 199 Wesołowska Agnieszka

26/376. 200 Wesołowski Jan

27/377. 177 Wierzbicki Piotr

28/278. 178 Winiarska Iwona

29/279. 201 Zając Dawid

30/380. 179 Zarzycka Bożena

31/381. 180 Zarzycki Stefan

—————————————————————————————————————————————

Dzień XVII – 01 lipca

Trasa W: Ostrowiec Św. – Bodzechów – Ćmielów – Jastków – Buszkowice – Wojciechowice – Bidziny

– Przybysławice – Prusy – Czyżów – Dąbie – Zawichost – Janiszów – Opoka – Annopol – Dębno –

Lasocin – Łubowa – Potok – Duranów – Wiktoryn – Podgórze – Magonie – Sudół – Ostrowiec Św. ~ 113 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Miłkowska Karczma – Kaplica – Zawały – Krzyżanówka – Dębowe Pole –

Korolów – Olechów – Sarnówek – Nowa Dębowa Wola – Gutwin – Ostrowiec Św. ~ 48 km.

 

01/382. 181 Banaczek Kazimierz

02/383. 202 Długosz Marcin

03/384. 203 Gajewski Grzegorz

04/385. 182 Heba Grażyna

05/386. 183 Jabłoński Mariusz

06/387. 184 Jezierska Jadwiga

07/388. 204 Kalinowski Michał

08/389. 205 Karpiński Krzysztof

09/390. 206 Kotwica Wojciech (98 km.)

10/391. 185 Krzakowski Adam

11/392. 207 Piwnik Wojciech

12/393. 186 Redlich Romuald

13/394. 187 Szemraj Zdzisław

14/395. 208 Teresiński Longin

15/396. 209 Tworzewska Lidia

16/397. 210 Uchański Wojciech

17/398. 211 Wierzbicka Ewelina

18/399. 188 Wierzbicki Piotr

19/400. 189 Winiarska Iwona

20/401. 212 Witecki Sławomir (98 km.)

21/402. 213 Zając Dawid

22/403. 214 Zarzycki Stefan

—————————————————————————————————————————————

Dzień XVIII – 08 lipca

Trasa W: Ostrowiec Św. – Boksycka – Rudka – Udziców – Kunów – Chocimów – Małe Jodło – Nosów

– Boleszyn – Wieloborowice – Chybice – Świętomarz – Stara Wieś – Bodzentyn – Święta Katarzyna –

Porąbki – Kakonin – Podlesie – Huta Szklana – Święty Krzyż – Nowa Słupia – Sarnia Zwola –

Czerwona Góra – Sadowie – Gromadzice – Szewna – Ostrowiec Św. ~ 113 km.

 

Trasa S: Ostrowiec Św – Denków – Wólka Bodzechowska – Przyborów – Ćmielów – Krzczonowice

– Trębanów – Małoszyce – Grocholice – Okręglica – Romanów – Rzuchów – Gromadzice – Szewna –

Ostrowiec Św. ~ 43 km.

 

01/404. 190 Banaczek Kazimierz

02/405. 191 Borkowski Krzysztof

03/406. 215 Długosz Marcin

04/407. 192 Dyrga Ryszard

05/408. 216 Gajewski Grzegorz

06/409. 193 Janiszewski Andrzej

07/410. 217 Kalinowski Michał

08/411. 218 Karpiński Krzysztof (72 km.)

09/412. 194 Kurzyńska Dorota (12 km.)

10/413. 195 Moskalik Andrzej (12 km.)

11/414. 219 Piwnik Wojciech

12/415. 196 Redlich Romuald

13/416. 197 Szemraj Zdzisław

14/417. 220 Uchański Wojciech

15/418. 221 Wesołowska Agnieszka

16/419. 222 Wesołowski Jan

17/420. 223 Wierzbicka Ewelina

18/421. 198 Wierzbicki Piotr

19/422. 224 Zając Dawid (102 km.)

20/423. 225 Zarzycka Bożena (25 km.)

21/424. 226 Zarzycki Stefan (25 km.)

————————————————————————————————————————————–

Dzień XIX – 15 lipca

Trasa W: Ostrowiec Św. – Miłkowska Karczma – Kutery – Lipie – Ostrożanka – Tychów Nowy – Krupów –

Osiny – Pakosław – Gaworzyna – Krzyżanowice – Nowa Wieś – Prędocin – Rzeczniów – Sienno –

Sarnówek – Stara Dębowa Wola – Ostrowiec Św. ~ 103 km.

Trasa S: Ostrowiec Św – Gutwin – Jeleniec – Nowa Dębowa Wola – Sarnówek Mały – Adamów –

Olechów – Eugeniów – Trzemcha – Wólka Bałtowska – Bałtów – Aleksandrów – Sarnówek –

Nowa Dębowa Wola – Gutwin – Ostrowiec Św. ~ 49 km.

 

01/425. 199 Banaczek Kazimierz

02/426. 200 Borkowska Irena

03/427. 201 Chrzanowska Lucyna

04/428. 227 Długosz Marcin

05/429. 202 Dyk Stanisław

06/430. 228 Gajewski Grzegorz

07/431. 203 Heba Grażyna

08/432. 204 Janiszewski Andrzej

09/433. 229 Kalinowski Michał

10/434. 230 Karpiński Krzysztof

11/435. 231 Kisiel Zbigniew

12/436. 232 Kozieł Grzegorz

13/437. 205 Krzakowski Adam

14/438. 206 Mazur Gustaw

15/439. 233 Moroń Izabela

16/440. 234 Piwnik Wojciech

17/441. 235 Przybytniewska Barbara

18/442. 207 Redlich Romuald

19/443. 208 Szczepanowski Jerzy

20/444. 236 Teresiński Longin

21/445. 237 Uchański Wojciech

22/446. 238 Wawrzyniak Tomasz

23/447. 239 Wesołowska Agnieszka

24/448. 240 Wesołowski Jan

25/449. 241 Wierzbicka Ewelina

26/450. 242 Wierzbicki Piotr

27/451. 209 Winiarska Iwona

28/452. 243 Zając Dawid

29/453. 210 Zarzycka Bożena

30/454. 211 Zarzycki Stefan

—————————————————————————————————————————————

Dzień XX – 21 lipca

Trasa W: Ostrowiec Św. – Sudół – Maksymilianów – Bałtów – Michałów – Okół – Wólka Pętkowska –

Ulów – Podgórze – Magonie – Krzemionki – Czarna Glina – Piaski Brzóstowskie – Brzóstowa – Grójec –

Bodzechów – Denków – Ostrowiec Św ~ 58 km.

 

01/455. 244 Banaczek Kazimierz

02/456. 245 Banaczek Sylwia

03/457. 246 Celebański Paweł (39 km.)

04/458. 247 Chrzanowska Lucyna

05/459. 248 Dyk Stanisław (39 km.)

06/460. 249 Ginter Juliusz (39 km.)

07/461. 250 Janiszewski Andrzej

08/462. 251 Karpiński Krzysztof

09/463. 252 Krawętkowski Tadeusz

10/464. 253 Piwnik Wojciech

11/465. 254 Szczepanowski Jerzy

12/466. 255 Wierzbicka Ewelina

13/467. 256 Wierzbicki Piotr

14/468. 257 Zarzycka Bożena

15/469. 258 Zarzycki Stefan

—————————————————————————————————————————————-

Dzień XXI – 22 lipca

Trasa W: Ostrowiec Św. – Jędrzejowice – Kosowice – Garbacz – Witosławice – Baćkowice – Iwaniska

– Ujazd – Toporów – Boduszów – Mydłów – Grocholice – Włostów – Malice – Gierczyce – Koszyce –

Mierzanowice – Wojnowice – Łysowody – Smyków – Ćmielów – Bodzechów – Goździelin – Denkówek

– Ostrowiec Św. ~ 109 km.

Trasa S: Ostrowiec Św – Bór Kunowski – Brody – Ruda – Styków – Dąbrowa – Kałków – Doły Biskupie

– Nietulisko – Kunów – Chmielów – Ostrowiec Św. ~ 58 km.

 

01/470. 212 Banaczek Kazimierz

02/471. 213 Borkowski Krzysztof

03/472. 214 Chrzanowska Lucyna

04/473. 259 Długosz Marcin

05/474. 215 Heba Grażyna

06/475. 216 Jabłoński Mariusz

07/476. 217 Kaczmarska Marzena

08/477. 218 Kaczmarski Marek

09/478. 260 Karpiński Krzysztof

10/479. 261 Kotwica Wojciech

11/480. 219 Krzakowski Adam

12/481. 262 Piwnik Wojciech

13/482. 220 Redlich Romuald

14/483. 221 Sadrak Krystyna (14 km.)

15/484. 222 Sadrak Wenancjusz (14 km.)

16/485. 223 Szczepanowska Tamara

17/486. 224 Szczepanowski Jerzy

18/487. 225 Szemraj Zdzisław

19/488. 263 Teresiński Longin

20/489. 264 Tworzewska Lidia

21/490. 265 Uchański Wojciech

22/491. 266 Wierzbicka Ewelina

23/492. 226 Wierzbicki Piotr

24/493. 227 Winiarska Iwona

25/494. 228 Zarzycka Bożena

26/495. 229 Zarzycki Stefan

——————————————————————————————————————————————

Dzień XXII – 29 lipca

Trasa W: Ostrowiec Św. – Sudół – Bałtów – Okół – Czekarzewice – Solec nad Wisłą – Kłudzie

– Wola Solecka – Gołębiów – Maziarze – Huta – Krępa Kościelna – Ludwików – Nowa Wieś –

Osówka – Hieronimów – Antoniów – Eugeniów – Sarnówek – Ostrowiec Św. ~ 114 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Jędrzejowice – Szwarszowice – Momina – Garbacz – Janowice – Niemienice –

Ruszków – Sadowie – Jacentów – Zagaje – Gromadzice – Szewna – Ostrowiec Św. ~ 48 km.

 

01/496. 230 Banaczek Kazimierz

02/497. 267 Długosz Marcin

03/498. 231 Dyk Stanisław (16 km.)

04/499. 268 Kalinowski Michał

05/500. 269 Karpiński Krzysztof

06/501. 270 Kotwica Wojciech

07/502. 232 Mazur Gustaw

08/503. 271 Nowak Sławomir

09/504. 272 Piwnik Wojciech

10/505. 233 Redlich Romuald

11/506. 234 Sadrak Krystyna

12/507. 235 Sadrak Wenancjusz

13/508. 236 Szemraj Zdzislaw

14/509. 273 Teresiński Longin

15/510. 274 Tworzewska Lidia

16/511. 275 Wesołowska Agnieszka

17/512. 276 Wesołowski Jan

18.513. 277 Wierzbicka Ewelina

19/514. 237 Wierzbicki Piotr

20/515. 238 Winiarska Iwona

21/516. 239 Zarzycka Bożena

22/517. 240 Zarzycki Stefan

——————————————————————————————————————————————

Dzień XXIII – 05 sierpnia

Trasa W: Ostrowiec Św. – Świrna – Śnieżkowice – Boksyce – Garbacz – Janowice – Truskolasy –

Modliborzyce – Iwaniska – Jastrzębska Wola – Szumsko – Raków – Wola Wąkopna – Czyżów –

Sędek – Złota Woda – „Wał Małacentowski” – Paprocice – Dębniak – Stara Słupia – Sarnia Zwola –

Waśniów – Mychów – Świrna – Ostrowiec Św. ~ 131 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Sudół – Magonie – Podgórze – Wiktoryn – Brzozowa – Tarłów – Potoczek –

Wólka Pętkowska – Skarbka – Bałtów – Maksymilianów – Glina – Dunale – Stara Dębowa Wola –

Gutwin – Ostrowiec Św. ~ 67 km.

01/518. 241 Banaczek Kazimierz

02/519. 242 Borkowska Irena

03/520. 243 Chrzanowska Lucyna

04/521. 244 Czajka Bogdan (34 km.)

05/522. 278 Długosz Marcin

06/523. 245 Dragan Janusz

07/524. 246 Dyk Stanisław

08/525. 279 Gajewski Grzegorz

09/526. 247 Janiszewski Andrzej

10/527. 248 Kaczmarska Marzena

11/528. 280 Kalinowski Michał

12/529. 281 Karpiński Krzysztof (37 km.)

13/530. 282 Kisiel Zbigniew

14/531. 249 Krzakowski Adam

15/532. 250 Mazur Gustaw

16/533. 283 Piwnik Wojciech

17/534. 284 Przybytniewska Barbara

18/535. 251 Redlich Romuald

19/536. 285 Wesołowska Agnieszka (95 km.)

20/537. 286 Wesołowski Jan (95 km .

21/538. 287 Wierzbicka Ewelina

22/539. 252 Wierzbicki Piotr

23/540. 253 Winiarska Iwona

24/541. 254 Zarzycka Bożena

25/542. 255 Zarzycki Stefan

————————————————————————————————————————————-

Dzień XXIV – 12 sierpnia

Trasa W: Ostrowiec Św. – Świrna – Jędrzejowice – Szwarszowice – Momina – Garbacz –

Jeżów – Sarnia Zwola – Nowa Słupia – Mirocice – Jeziorko – Wola Szczygiełkowa –

Bodzentyn – Sieradowice – Bronkowice – Radkowice – Rzepin – Starachowice –

Adamów – Ruda – Brody – Bór Kunowski – Ostrowiec Św. ~ 106 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Kaplica – Piotrowe Pole – Marcule – Borcuchy – Grabowiec –

Stara Wieś – Karolów – Olechów – Sarnówek – Dębowa Wola – Gutwin – Ostrowiec Św. ~ 66 km.

01/543. 256 Banaczek Kazimierz

02/544. 257 Borkowski Krzysztof

03/545. 258 Czajka Bogdan

04/546. 288 Długosz Marcin

05/547. 289 Foremniak Włodzimierz

06/548. 290 Gajewski Grzegorz

07/549. 259 Heba Grażyna

08/550. 260 Jabłoński Mariusz

09/551. 261 Janiszewski Andrzej

10/552. 262 Jezierska Jadwiga

11/553. 263 Kaczmarska Marlena

12/554. 264 Kaczmarska Marzena

13/555. 291 Kalinowski Michał

14/556. 292 Karpiński Krzysztof (48 km.)

15/557. 293 Kisiel Zbigniew

16/558. 265 Kostkowski Rafał

17/559. 294 Kotwica Wojciech

18/560. 266 Krzakowski Adam

19/561. 267 Mazur Gustaw

20/562. 295 Moćko Mariusz (48 km.)

21/563. 296 Moroń Izabela

22/564. 297 Piwnik Wojciech

23/565. 298 Przybytniewska Barbara

24/566. 268 Redlich Romuald

25/567. 269 Szczepanowski Jerzy

26/568. 299 Teresiński Longin

27/569. 300 Tworzewska Lidia

28/570. 301 Wesołowski Jan

29/571. 270 Wierzbicki Piotr

30/572. 271 Winiarska Iwona

31/573. 272 Zarzycki Stefan

—————————————————————————————————————————————–

Dzień XXV – 15 sierpnia

Trasa W: Ostrowiec Św. – Denków – Bodzechów – Ćmielów – Jastków – Kaliszany – Gierczyce –

Nikisiałka Duża – Malice Kościelne – Słabuszewice – Gołębiów – Usarzów – Krobielice – Janowice –

Jachimowice – Koprzywnica – Sulisławice – Gieraszowice – Nawodzice – Klimontów – Pokrzywianka

– Beradz – Przepiórów – Mydłów – Strzyżowice – Czerników – Opatów – Zochcinek – Sadowie –

Gromadzice – Szewna – Ostrowiec Św. ~ 127 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Denków – Brezelia – Goździelin – Bodzechów – Ćmielów – Podgrodzie –

Ruda Kościelna – Podgórze – Lemierze – Krzemionki – Sudół – Ostrowiec Św. ~ 48 km.

01/574. 273 Borkowska Irena

02/575. 302 Długosz Marcin

03/576. 303 Gajewski Grzegorz

04/577. 274 Heba Grażyna

05/578. 275 Jabłoński Mariusz

06/579. 304 Kalinowski Michał

07/580. 305 Moroń Izabela

08/581. 306 Piwnik Wojciech

09/582. 276 Redlich Romuald

10/583. 307 Tworzewska Lidia

11/584. 308 Wesołowski Jan

12/585. 277 Winiarska Iwona

13/586. 278 Zarzycka Bożena

14/587. 279 Zarzycki Stefan

————————————————————————————————————————————-

Dzień XXVI – 19 sierpnia

Trasa W: Ostrowiec Św. – Miłkowska Karczma – Kutery – Lubienia – Starachowice – Wąchock –

Wykus – Radkowice – Rzepin – Kałków – „Wióry” – Kotarszyn – Boleszyn – Nosów – Bukowie –

Świrna – Ostrowiec Św. ~ 107 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Świrna – Bukowie – Chocimów – Prawęcin – Doły Biskupie Górne – Kałków –

„Wióry” – Doły Biskupie – Nietulisko – Kunów – Chmielów – Ostrowiec Św. ~ 49 km.

01/588. 280 Bojara Marta

02/589. 281 Chajski Mariusz

03/590. 282 Chrzanowska Lucyna

04/591. 309 Długosz Marcin

05/592. 283 Dyk Stanisław

06/593. 284 Dyrga Ryszard

07/594. 310 Gajewski Grzegorz (38 km.)

08/595. 285 Ginter Juliusz

09/596. 286 Janik Stanisław

10/597. 311 Kalinowski Michał

11/598. 287 Kisiel Zbigniew

12/599. 288 Kostkowski Rafał

13/600. 312 Kotwica Wojciech

14/601. 289 Krzakowski Adam

15/602. 290 Kurzyńska Dorota

16/603. 313 Moroń Izabela

17/604. 314 Piwnik Wojciech

18/605. 315 Przybytniewska Barbara

19/606. 291 Redlich Romuald

20/607. 292 Sadrak Krystyna

21/608. 293 Sadrak Wenancjusz

22/609. 316 Teresiński Longin

23/610. 317 Tworzewska Lidia

24/611. 318 Wesołowski Jan

25/612. 319 Wierzbicka Ewelina

26/613. 294 Wierzbicki Piotr

27/614. 295 Winiarska Iwona

28/615. 320 Zając Dawid (80 km.)

29/616. 321 Zarzycki Stefan

————————————————————————————————————————————-

Dzień XXVII – 26 sierpnia

Trasa W: Ostrowiec Św. – Sarnówek – Sienno – Jawor Solecki – Bąkowa – Antoniów – Wólka

Gonciarska – Iłża – Marcule – Brody – Połągiew – Rudnik – Nietulisko Górne- Kunów –

Chmielów – Ostrowiec Św. ~ 98 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Denków – Przyborów – Piaski Brzustowskie – „Topiołki” – Ćmielów –

Jastków – Buszkowice – Przeuszyn – Rosochy – Ptkanów – Podole – Kornacice –

Sadowie – Gromadzice – Szewna – Ostrowiec Św. ~ 52 km.

01/617. 296 Banaczek Kazimierz

02/618. 297 Bojara Marta (20 km.)

03/619. 298 Chajski Mariusz (20 km.)

04/620. 299 Chrzanowska Lucyna

05/621. 300 Długosz Marcin (37 km.)

06/622. 301 Dyk Stanisław

07/623. 302 Dyrga Ryszard

08/624. 322 Gajewski Grzegorz

09/625. 303 Heba Grażyna

10/626. 304 Jabłoński Mariusz

11/627. 305 Janik Stanisław (20 km.)

12/628. 323 Kalinowski Michał

13/629. 324 Karpiński Krzysztof

14/630. 325 Kisiel Zbigniew (39 km.)

15/631. 306 Kostkowski Rafał

16/632. 307 Krzakowski Adam

17/633. 308 Kurzyńska Dorota

18/634. 309 Mazur Gustaw

19/635. 326 Moroń Izabela

20/636. 310 NN-K

21/637. 327 Piwnik Wojciech

22/638. 328 Przybytniewska Barbara

23/639. 311 Redlich Romuald

24/640. 312 Szczepanowski Jerzy

25/641. 313 Szemraj Zdzisław

26/642. 329 Tworzewska Lidia

27/643. 330 Wesołowski Jan

28/644. 314 Winiarska Iwona

29/645. 331 Zając Dawid

30/646. 332 Zając Kazimierz (69 km.)

31/647. 315 Zarzycki Stefan

—————————————————————————————————————————————–

Dzień XXVIII – 02 września

Trasa W: Ostrowiec Św. – Sudół – Bałtów – Antoniów – Osówka – Maruszów – Daniszów –

Dziurków – Lipsko – Boży Dar – Ludwików – Gozdawa – Kadłubek – Nowa Wieś – Sienno –

Adamów – Nowa Dębowa Wola – Stara Dębowa Wola – Ostrowiec Św. ~ 98 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Kunów – Piotrów – Waśniów – Mirogonowice – Sarnia Zwola –

Stara Słupia – Nowa Słupia – Stara Słupia – Grzegorzowice – Skała – Wojciechowice –

Prusinowice – Nosów – Piotrów – Bukowie – Świrna – Ostrowiec Św. ~ 68 km.

01/648. 333 Długosz Marcin

02/649. 334 Gajewski Grzegorz

03/650. 316 Heba Grażyna

04/651. 335 Kalinowski Michał

05/652. 336 Karpiński Krzysztof

06/653. 337 Kisiel Zbigniew

07/654. 338 Kotwica Wojciech (77 km.)

08/655. 317 Krzakowski Adam

09/656. 318 Mazur Gustaw

10/657. 339 Piwnik Wojciech

11/658. 340 Przybytniewska Barbara

12/659. 319 Redlich Romuald

13/660. 341 Tworzewska Lidia

14/661. 342 Wesołowski Jan

15/662. 343 Wierzbicka Ewelina

16/663. 320 Wierzbicki Marcin

17/664. 321 Wierzbicki Piotr

18/665. 322 Winiarska Iwona

19/666. 344 Witecki Sławomir

20/667. 345 Zając Dawid

————————————————————————————————————————————-

Dzień XXIX – 09 września

Trasa W: PKP – Zagnańsk – Samsonów – Zagnańsk – Zachełmie – Belno – Występa – Łączna –

Ostojów – Suchedniów – Michniów – Wzdół – Siekierno – Śniadka – Radkowice – Rzepin – Dąbrowa

– Kałków – Netulisko – Kunów – Chmielów – Ostrowiec Św. ~ 94 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Gutwin – Jeleniec – Sarnówek Mały – Adamów – Olechów – Sienno –

Trzemcha – Kolonia Wólka Bałtowska – Bałtów – Dąbrówka – Eugeniów -Sarnówek –

Nowa Dębowa Wola – Ostrowiec Św. ~ 57 km.

 

01/668. 323 Borkowski Krzysztof

02/669. 324 Czajka Bogdan

03/670. 346 Długosz Marcin

04/671. 347 Gajewski Grzegorz

05/672. 325 Heba Grażyna

06/673. 326 Jabłoński Mariusz

07/674. 327 Janiszewski Andrzej

08/675. 348 Kalinowski Michał

09/676. 349 Karpiński Krzysztof

10/677. 328 Kisiel Zbigniew

11/678. 329 Krawętkowski Tadeusz

12/679. 330 Krzakowski Adam

13/680. 331 Kurzyńska Dorota

14/681. 350 Moroń Izabela

15/682. 332 Mroczek Adam

16/683. 351 Piwnik Wojciech

17/684. 352 Przybytniewska Barbara

18/685. 333 Redlich Romuald

19/686. 334 Rusak Leokadia

20/687. 353 Tworzewska Lidia

21/688. 354 Wesołowski Jan

22/689. 335 Wierzbicki Piotr

23/690. 336 Winiarska Iwona

24/691. 355 Witecki Sławomir

25/692. 356 Zając Kazimierz (68 km.)

26/693. 337 Zarzycka Bożena

27/694. 338 Zarzycki Stefan

————————————————————————————————————————————-

Dzień XXX – 16 września

Trasa W: Ostrowiec Św. – Sudół – Magonie – Podgórze – Wiktoryn – Brzozowa – Wólka Lipowa –

Cegielnia – Julianów – Słupia Nadbrzeżna – Nowe – Janów – Łubowa – Potok – Gliniany –

Śródborze – Łysowody – Jastków – Kolonie Brzóstowskie – Kolonie Grocholice –

Bodzechów – Przyborów – Ostrowiec Św. ~ 88 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Świrna – Mychów – Szwarszowice – Momina – Stryczowice – Czerwona

Góra – Ruszkowiec – Sadowie – Gromadzice – Szewna – Ostrowiec Św.~ 42 km.

 

01/695. 339 Banaczek Kazimierz

02/696. 357 XXX (78 km.)

03/697. 340 Borkowska Irena

04/698. 341 Borkowski Krzysztof

05/699. 342 Chrzanowska Lucyna

06/700. 358 Długosz Marcin

07/701. 343 Dyk Stanisław

08/702. 359 Gajewski Grzegorz (65 km.)

09/703. 344 Heba Grażyna

10/704. 345 Jabłoński Mariusz

11/705. 360 Kalinowski Michał

12/706. 361 Karpiński Krzysztof (65 km.)

13/707. 362 Kisiel Zbigniew

14/708. 346 Krawętkowski Tadeusz

15/709. 347 Kurzyńska Dorota

16/710. 363 Moroń Izabela

17/711. 348 Mroczek Adam

18/712. 364 Piwnik Wojciech

19/713. 365 Przybytniewska Barbara

20/714. 349 Redlich Romuald

21/715. 350 Sadrak Wenancjusz

22/716. 351 Szczepanowski Jerzy

23/717. 352 Szemraj Zdzisław

24/718. 366 Tworzewska Lidia

25/719. 367 Uchański Wojciech

26/720. 368 Wesołowski Jan

27/721. 369 Wierzbicka Ewelina

28/722. 353 Wierzbicki Piotr

29/723. 354 Winiarska Iwona

30/724. 370 Zając Kazimierz (65 km.)

31/725. 355 Zarzycka Bożena

32/726. 356 Zarzycki Stefan

 

————————————————————————————————————————————-

Dzień XXXI – 22 września

Trasa W: Ostrowiec Św. – Sienno – Rzeczniów – Sienno – Krzyżanówka – Wólka Modrzejowa –

Grabowiec – Aleksandrów – Podkońce – Rzechów – Sienno – Ostrowiec Św. ~ 83 km.

 

01/727. 371 XXX

02/728. 372 Gajewski Grzegorz (63 km.)

03/729. 373 Kalinowski Michał

04/730. 374 Karpiński Krzysztof (63 km.)

05/731. 375 Piwnik Wojciech

06/732. 376 Uchański Wojciech

07/733. 377 Wesołowski Jan

08/734. 378 Zając Kazimierz (42 km.)

09/735. 379 Zarzycki Stefan

—————————————————————————————————————————————-

Dzień XXXII – 23 września

Trasa W: PKP – Tumlin – Porzecze – Oblęgorek – Bobrza – Ćmińsk Rządowy – Samsonów –

Jasiów – Bliżyn – Rejów – Michałów – Marcinków – Wąchock – Rataje – Starachowice – Dziurów –

Brody – Bór Kunowski – Ostrowiec Św. ~ 121 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Kaplica – Kutery – Lubienia – Młynek – Brody – Krynki – Godów –

Doły Biskupie – Nietulisko – Kunów – Udziców – Chmielów – Ostrowiec Św. ~ 56 km.

 

01/736 357 Banaczek Kazimierz

02/737 380 Długosz Marcin

03/738 358 Dyk Stanisław (17 km.)

04/739 381 Gajewski Grzegorz

05/740 359 Heba Grażyna

06/741 360 Jabłoński Mariusz

07/742 382 Kalinowski Michał

08/743 361 Karpiński Krzysztof (36 km.)

09/744 362 Krzakowski Adam

10/745 363 Moskalik Andrzej (17 km.)

11/746 364 Mroczek Adam

12/747 383 Piwnik Wojciech

13/748 384 Przybytniewska Barbara

14/749 365 Redlich Romuald

15/750 366 Sadrak Krystyna

16/751 367 Sadrak Wenancjusz

17/752 368 Szemraj Zdzisław

18/753 385 Teresiński Longin

19/754 386 Tworzewska Lidia

20/755 369 Uchańska Jadwiga

21/756 387 Uchański Wojciech

22/757 388 Wesołowski Jan

23/758 389 Wierzbicka Ewelina

24/759 390 Wierzbicki Piotr

25/760 370 Winiarska Iwona

26/761 391 Zając Kazimierz (75 km.)

27/762 371 Zarzycka Bożena

28/763 372 Zarzycki Stefan

————————————————————————————————————————————-

Dzień XXXIII – 30 września

Trasa W: Ostrowiec Św. – Sarnówek – Sienno – Grabowiec – Rzechów – Prędocin – Iłża –

Piotrowe Pole – Kaplica – Miłkowska Karczma – Ostrowiec Św. ~ 81 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Kaplica – Piotrowe Pole – Rybiczyzna – Dubrawa – Grabowiec –

Krzyżanówka – Stara Wieś – Karolów – Olechow – Sarnówek – Ostrowiec Św. ~ 63 km.

 

01/764 373 Banaczek Kazimierz

02/765 392 XXX

03/766 374 Borkowska Irena

04/767 375 Borkowski Krzysztof

05/768 393 Długosz Marcin

06/769 376 Dyk Stanisław

07/770 394 Gajewski Grzegorz

08/771 377 Ginter Juliusz

09/772 378 Heba Grażyna

10/773 379 Jabłoński Mariusz

11/774 380 Janik Stanisław (23 km.)

12/775 381 Jezierska Jadwiga

13/776 395 Kalinowski Michał

14/777 396 Karpiński Krzysztof

15/778 397 Kisiel Zbigniew (57 km.)

16/779 398 Krawętkowski Tadeusz (24 km.)

17/780 382 Krzakowski Adam

18/781 399 Moroń Izabela

19/782 383 Mroczek Adam

20/783 400 Piwnik Wojciech

21/784 401 Przybytniewska Barbara

22/785 384 Redlich Romuald

23/786 385 Sadrak Piotr

24/787 386 Szczepanowska Tamara

25/788 387 Szczepanowski Jerzy

26/789 388 Szemraj Zdzisław

27/790 402 Teresiński Longin

28/791 403 Tworzewska Lidia

29/792 404 Wesołowski Jan

30/793 405 Wierzbicki Marcin

31/794 406 Wierzbicki Piotr

32/795 389 Winiarska Iwona

33/796 407 Zając Kazimierz (17 km.)

34/797 390 Zarzycka Bożena

35/798 391 Zarzycki Stefan

————————————————————————————————————————————-

Dzień XXXIV – 07 października

Trasa W: Ostrowiec Św. – Janik – Kunów – Chocimów – Nosów – Prusinowice – Grzegorzowice –

Wałsnów – Jeleniów – Sarnia Zwola – Mirogonowice – Zajączkowice – Waśniów – Mychów –

Świrna – Ostrowiec Św. ~ 69 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Częstocice – Szewna – Gromadzice – Jacentów – Sadowie – Zochcin –

Opatów – Kornacice – Bogusławice – Sadowie – Miłków – Ostrowiec Św. ~ 45 km.

 

01/799 392 Banaczek Kazimierz (37 km.)

02/800 408 XXX

03/801 393 Borkowska Irena

04/802 394 Borkowski Krzysztof

05/803 409 Długosz Marcin

06/804 395 Dyk Stanisław

07/805 410 Kalinowski Michał

08/806 411 Karpiński Krzysztof (33 km.)

09/807 412 Kisiel Zbigniew

10/808 413 Krawętkowski Tadeusz (33 km.)

11/809 396 Mroczek Adam

12/810 414 Piwnik Wojciech

13/811 397 Redlich Romuald

14/812 415 Tworzewska Lidia

15/813 416 Wesołowski Jan

16/814 398 Wierzbicki Piotr

17/815 399 Winiarska Iwona

18/816 417 Zając Kazimierz (22 km.)

19/817 400 Zarzycka Bożena

20/818 401 Zarzycki Stefan

——————————————————————————————————————————–

Dzień XXXV – 14 października

Trasa W: Ostrowiec Św. – Jędrzejowice – Momina – Boksyce – Zajączkowice – Wieloborowice –

Pokrzywnica – Pawłów – Dąbrowa – Styków – Brody – Budy Brodzkie – Klepacze – Kaplica –

Miłkowska Karczma – Ostrowiec Św. ~ 83 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Janik – Kunów – Chocimów – Piotrów – Nosów – Boleszyn – Wieloborowice

Pokrzywnica – Ambrożów – Pawłów – Kałków – Doły Biskupie – Nietulisko Duże – Kunów –

Chmielów – Ostrowiec Św. ~ 65 km.

 

01/819 418 XXX

02/820 402 Borkowska Irena

03/821 403 Borkowski Krzysztof

04/822 419 Długosz Marcin

05/823 420 Gajewski Grzegorz

06/824 421 Kalinowski Michał

07/825 422 Karpiński Krzysztof (20 km.)

08/826 423 Kisiel Zbigniew

09/827 404 Kurzyńska Dorota

10/828 424 Moroń Izabela

11/829 405 Mroczek Adam

12/830 425 Piwnik Wojciech

13/831 426 Przybytniewska Barbara

14/832 406 Redlich Romuald

15/833 427 Teresiński Longin

16/834 428 Tworzewska Lidia

17/835 429 Wesołowski Jan

18/836 430 Wierzbicka Ewelina

19/837 407 Wierzbicki Piotr

20/838 408 Zarzycka Bożena

21/839 409 Zarzycki Stefan

———————————————————————————————————————————–

Dzień XXXVI – 21 października

Trasa W: Ostrowiec Św. – Denków – Bodzechów – Grocholice – Małoszyce – Podole – Opatów –

Porudzie – Sadowie – Ruszków – Gromadzice – Szewna – Ostrowiec Św. ~ 56 km.

Trasa S: Ostrowiec Św.  – Sarnówek – Sienno – Grabowiec – Wólka Modrzejowa – Kaplica –

Miłkowska Karczma – Ostrowiec Św. ~ 52 km.

 

01/840 410 Banaczek Kazimierz

02/841 431 XXX

03/842 411 Borkowska Irena

04/843 412 Borkowski Krzysztof

05/844 432 Długosz Marcin

06/845 413 Fulara Urszula

07/846 433 Gajewski Grzegorz

08/847 414 Heba Grażyna

09/848 415 Jabłoński Mariusz

10/849 434 Kalinowski Michał

11/850 435 Karpiński Krzysztof

12/851 436 Kisiel Zbigniew

13/852 416 Krzakowski Adam

14/853 417 Mazur Gustaw

15/854 437 Moroń Izabela

16/855 418 Mroczek Adam

17/856 438 Piwnik Wojciech

18/857 439 Przybytniewska Barbara

19/858 419 Szemraj Zdzisław

20/859 440 Tworzewska Lidia

21/860 441 Wesołowski Jan

22/861 420 Wierzbicki Piotr

23/862 421 Winiarska Iwona

24/863 442 Zając Kazimierz (28 km.)

25/864 422 Zarzycka Bożena

26/865 423 Zarzycki Stefan

————————————————————————————————————————————-

Dzień XXXVII – 04 listopada

Trasa W: Ostrowiec Św. – Nowa Dębowa Wola – Jeleniec – Kaplica – Zapadnie Doły –

Klepacze – Budy Brodzkie – Młynek – Brody – Rudnik – Staw Kunowski – Bór Kunowski –

Miłkowska Karczma – Ostrowiec Św. ~ 62 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Sudół – Czarna Glina – Piaski Brzóstowskie – Brzóstowa –

Drzenkowice – Grocholice – Obręczna – Goździelin – Denków – Ostrowiec Św. ~ 40 km.

 

01/866 443 XXX (54 km.)

02/867 424 Borkowski Krzysztof

03/868 444 Długosz Marcin

04/869 445 Gajewski Grzegorz (54 km.)

05/870 425 Ginter Juliusz

06/871 426 Jabłoński Mariusz

07/872 446 Kalinowski Michał

08/873 447 Karpinski Krzysztof (36 km.)

09/874 448 Kisiel Zbigniew

10/875 427 Mazur Gustaw

11/876 449 Moroń Izabela

12/877 428 Mroczek Zdam

13/878 450 Piwnik Wojciech

14/879 451 Przybytniewska Barbara

15/880 429 Redlich Romuald

16/881 452 Tworzewska Lidia

17/882 453 Wesołowski Jan

18/883 454 Wierzbicka Ewelina

19/884 430 Wierzbicki Piotr

20/885 431 Winiarska Iwona

21/886 455 Wojton Arkadiusz (36 km.)

22/887 456 Zarzycki Stefan

————————————————————————————————————————————-

Dzień XXXVIII – 11 listopada

Trasa W: Ostrowiec Św. – Sudół – Magonie – Podgórze – Wiktoryn – Brzozowa – Kozłówek –

Tarłów – Potoczek – Wólka Pętkowska – Skarbka – Lemierze – Stoki – Ruda Kościelna –

Piaski Brzóstowskie – Czarna Glina – Przyborów – Denków – Ostrowiec Św. ~ 77 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Sudół – Magonie – Bałtów – Wólka Bałtowska – Borcuchy – Dąbrówka

– Sarnówek – Nowa Dębowa Wola – Kurzacze – Miłkowska Kolonia – Ostrowiec Św. ~ 45 km.

 

01/888 432 Banaczek Kazimierz

02/889 457 XXX (69 km.)

03/890 433 Borkowska Irena

04/891 434 Borkowski Krzysztof

05/892 458 Długosz Marcin

06/893 435 Dyk Stanicław

07/894 436 Janiszewski Andrzej

08/895 459 Kalinowski Michał

09/896 460 Karpinski Krzysztof

10/897 437 Mazur Gustaw

11/898 461 Moroń Izabela

12/899 438 Mroczek Adam

13/900 462 Piwnik Wojciech

14/901 463 Przybytniewska Barbara

15/902 439 Redlich Romuald

16/903 440 Szemraj Zdzisław

17/904 464 Tworzewska Lidia

18/905 465 Wesołowski Jan

19/906 466 Wierzbicka Ewelina

20/907 441 Wierzbicki Piotr

21/908 467 Zarzycki Stefan

————————————————————————————————————————————-

Dzień XXXIX – 18 listopada

Trasa S: Ostrowiec Św. – Koszary – Kąty Denkowskie – Przyborów – Wólka

Bodzechowska – Denków – Ostrowiec Św. ~ 23 km.

 

01/909 442 Banaczek Kazimierz

02/910 443 XXX

03/911 444 Borkowska Irena

04/912 445 Długosz Marcin

05/913 446 Dyk Stanisław

06/914 447 Ginter Juliusz

07/915 448 Heba Grażyna

08/916 449 Jabłoński Mariusz

09/917 450 Janiszewski Andrzej

10/918 451 Kalinowski Michał

11/919 452 Karpiński Krzysztof

12/920 453 Kisiel Zbigniew

13/921 454 Mazur Gustaw

14/922 455 Moroń Izabela

15/923 456 Mroczek Adam

16/924 457 Piwnik Wojciech

17/925 458 Przybytniewska Barbara

18/926 459 Redlich Romuald

19/927 460 Sadrak Krystyna

20/928 461 Sadrak Wenancjusz

21/929 462 Szemraj Zdzisław

22/930 463 Teresiński Longin

23/931 464 Uchańska Jadwiga

24/932 465 Uchański Wojciech

25/933 466 Wesołowski Jan

26/934 467 Wierzbicki Piotr

27/935 468 Zarzycki Stefan

============================================================================

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DzieńIII – 22 kwietnia

Trasa W:Ostrowiec Św. -Denków – Przyborów – Bodzechów – Grocholice – Bogusławice – Kornacice

– Opatów – Zochcin – Sadowie – Jacentów – Gromadzice – Szewna – Ostrowiec Św. ~50km.

Trasa S:Ostrowiec Św. – Wymysłów – Janik – Kunów – Prawęcin – Doły Biskupie – Nietulisko – Kunów

– Udziców – Chmielów – Częstocice – Ostrowiec Św. ~45km.

 

01/029.022Aksanowski Lech

02/030.008Banaczek Kazimierz (39km.)

03/031.023Czarnecka-Duda Monika

04/032.009Długosz Marcin

05/033.024Duda Dariusz

06/034.025Dyk Stanisław (16km.)

07/035.010Gajewski Grzegorz

08/036.026Heba Grażyna

09/037.027Jezierska Jadwiga

10/038.011Kalinowski Michał

11/039.012Karpiński Krzysztof

12/040.013Kisiel Zbigniew

13/041.014Krajewska Bożena

14/042.015Krajewski Józef

15/043.028Krzakowski Adam

16/044.016Marczyński Marcin

17/045.017Moroń Izabela

18/046.018Piwnik Wojciech

19/047.029Redlich Romuald

20/048.030Rydz Hanna

21/049.019Tworzewska Lidia

22/050.020Uchańska Jadwiga

23/051.021Uchański Wojciech

24/052.022Wesołowski Jan

25/053.023Wierzbicka Ewelina

26/054.024Wierzbicki Piotr

27/055.031Winiarska Iwona

28/056.032Zarzycka Bożena

29/057.025Zarzycki Stefan

30/058.026Życińska Ewa

————————————————————————————————————————————