„ A czy znasz ty, bracie młody, twoje ziemie, twoje wody?
Z czego słyną, kiedy giną, w jakim kraju i dunaju?
I czy znasz ty bracie młody, twojej ziemi bujne płody,
Twe kurhany i mogiły, i twe dzieje, co się ścmiły?”
z „Pieśń ziemi naszej” Wincentego Pola 1835

SEZON 2010

 

Statystyka <<<<<<<<<<<<<<<<< Lista uczestników i trasy >>>>>>>>>>>>>>>> Osiągnięcia

 

Dzień I – 25 kwietnia

 

Trasa S: Ostrowiec Św. – Denków – Wólka Bodzechowska – Bodzechów – Grocholice – Wrzechświęte – Obręczna – Jacentów – Gromadzice „Park Krajobrazowy Ptasia Dolina” – Szewna – Ostrowiec Św. ~ 32 km.

 

01/001. 001 Banaczek Kazimierz

02/002. 002 Bzymek Lidia (4 km.)

03/003. 003 Heba Grażyna

04/004. 004 Jaszewska Henryka

05/005. 005 Kaczmarska Marzena

06/006. 006 Kaczmarski Marek

07/007. 007 Karpińska Katarzyna

08/008. 008 Karpiński Krzysztof

09/009. 009 Krawętkowski Tadeusz

10/010. 010 Król Małgorzata

11/011. 011 Kubicki Zbigniew (10 km.)

12/012. 012 Leśkiewicz Anna

13/013. 013 Leśkiewicz Cazary

14/014. 014 Marczyńska Małgorzata

15/015. 015 Marczyński Marcin

16/016. 016 Moskalik Andrzej

17/017. 017 Pękala Zbigniew

18/018. 018 Przybytniewska Barbara

19/019. 019 Redlich Romuald

20/020. 020 Skrok Waldemar

21/021. 021 Sójka Marta

22/022. 022 Szczepanowska Tamara

23/023. 023 Szczykutowicz Roman

24/024. 024 Teresiński Longin

25/025. 025 Tworzewska Lidia

26/026. 026 Wesołowski Jan

27/027. 027 Wilczyński Kazimierz

28/028. 028 Winiarska Iwona

29/029. 029 Wojton Arkadiusz

30/030. 030 Zarzycka Bożena

31/031. 031 Zarzycki Stefan

————————————————————————————————-

Dzień  II – 01 maja

Trasa W: Ostrowiec Św. – Denków – Przyborów – Ruda Kościelna – Stoki Duże – Podgórze – Lemierze – Zamoście – Bałtów – Sarnówek – Ostrowiec Św. ~ 60 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Denków – Wólka Bodzechowska – Przyborów – Piaski Brzóstowskie – Brzóstowa – Drzenkowice – Grocholice – Obręczna – Rzuchów – Jędrzejów – Denkówek – Ostrowiec Św. ~ 34 km.

 

01/032. 032 Heba Grażyna

02/033. 033 Karpiński Krzysztof

03/034. 001 Krawętkowski Tadeusz (24 km.)

04/035. 002 Moroń Izabela

05/036. 003 Piwnik Wojciech

06/037. 004 Przybytniewska Barbara

07/038. 034 Redlich Romuald

08/039. 005 Teresiński Longin

09/040. 006 Uchański Wojciech

10/041. 007 Wesołowska Agnieszka

11/042. 008 Wesołowski Jan

12/043. 009 Wilczyński Kazimierz

————————————————————————————————-

Dzień  III – 02 maja

Trasa W: Ostrowiec Św. – Janik – Sadłowizna – Podlubiennik – Nietulisko Małe – Kunów – Biechów – Chocimów – Piotrów – Ostrowiec Św. ~ 54 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Denków – Jędrzejów – Rzuchów – Obręczna – Jacentów – Gromadzice – Podszkodzie – Jędrzejowice – Częstocice – Ostrowiec Św. ~ 32 km.

 

01/044. 035 Heba Grażyna

02/045. 036 Karpiński Krzysztof

03/046. 010 Krawętkowski Tadeusz

04/047. 011 Moroń Izabela

05/048. 012 Piwnik Wojciech

06/049. 013 Przybytniewska Barbara

07/050. 037 Szczepanowska Tamara

08/051. 014 Uchański Wojciech

09/052. 015 Wesołowska Agnieszka

10/053. 016 Wesołowski Jan

11/054. 017 Zarzycki Stefan (24 km.)

————————————————————————————————-

Dzień  IV – 03 maja

Trasa W: Ostrowiec Św. – Denków – Przyborów – Czarna Glina – Piaski Brzóstowskie – Borownia – Łysowody – Małachów – Wólka Wojnowska – Jastkow – Ćmielów – Brzóstowa – Drzonkowice – Grocholice – Moczydło – Goździelin – Ostrowiec Św. ~ 55 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Częstocice – Chmielów – Kunów – Nietulisko Małe – Kolonia Inwalidzka

– Sadłowizna – Kaplica – Karczma Miłkowska – Ostrowiec Św. ~ 36 km.

 

01/055. 038 Duda Dariusz

02/056. 039 Heba Grażyna

03/057. 040 Karpiński Krzysztof

04/058. 018 Krawętkowski Tadeusz

05/059. 019 Moroń Izabela

06/060. 020 Piwnik Wojciech

07/061. 021 Przybytniewska Barbara

08/062. 041 Szczepanowska Tamara

09/063. 042 Szczepanowski Jerzy

10/064. 022 Teresiński Longin

11/065. 023 Tworzewska Lidia

12/066. 024 Uchański Wojciech

13/067. 025 Wesolowska Agnieszka

14/068. 026 Wesołowski Jan

15/069. 027 Wojton Arkadiusz (35 km.)

————————————————————————————————-

Dzień  V – 09 maja

Trasa W: Ostrowiec Św. – Bodzechów – Ćmielów – Krzczonowice – Trębanów – Małoszyce – Podole – Opatów – Bogusławice – Grocholice – Wrzechświete – Jacentów – Gromadzice – Szewna

– Ostrowiec Św. ~ 59 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Krzemionki – Czarna Glina – Piaski Brzóstowskie – Brzóstowa – Ostrowiec Św. ~ 30 km.

 

01/070. 028 Banaczek Kazimierz

02/071. 029 Bzymek Lidia

03/072. 030 Czajkowska Iwona

04/073. 043 Ginter Juliusz

05/074. 044 Heba Grażyna

06/075. 045 Jezierska Jadwiga

07/076. 031 Krawętkowski Tadeusz

08/077. 046 Kucharski Krzysztof

09/078. 032 Mazur Tomasz

10/079. 033 Moroń Izabela

11/080. 034 Piwnik Wojciech

12/081. 035 Przybytniewska Barbara

13/082. 047 Redlich Romuald

14/083. 048 Rycombel Andrzej

15/084. 049 Rycombel Henryka

16/085. 050 Sadrak Krystyna

17/086. 051 Sadrak Wenancjusz

18/087. 052 Skrok Waldemar

19/088. 053 Szczepanowska Tamara

20/089. 036 Szczykutowicz Roman

21/090. 037 Uchański Wojciech

22/091. 038 Wesołowski Jan

23/092. 054 Wójcik Wiesław

————————————————————————————————-

Dzień  VI – 23 maja

Trasa W: Ostrowiec Św. – Dębowa Wola – Jeleniec – Kaplica – Bór Kunowski – Brody – zapora – Krynki – Godów  – Kałków – Doły Biskupie – Nietulisko – Kunów – Chmielow – Częstocice – Ostrowiec Św. ~ 65 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Janik – Bór Kunowski – Połągiew – Brody – Rezerwat Skały w Krynkach – Gębice – Doły Biskupie – Nietulisko – Chmielów – Ostrowiec Św. ~ 50 km.

 

01/093. 055 Gatkowski Andrzej

02/094. 056 Heba Grażyna

03/095. 057 Jezierska Jadwiga

04/096. 039 Karpiński Krzysztof

05/097. 040 Krawętkowski Tadeusz

06/098. 041 Mazur Tomasz

07/099. 042 Piwnik Wojciech

08/100. 043 Przybytniewska Barbara

09/101. 058 Redlich Romuald

10/102. 044 Szczykutowicz Roman

11/103. 045 Tworzewska Lidia

12/104. 046 Uchański Wojciech

13/105. 047 Wesołowski Jan

14/106. 048 Zarzycki Stefan (42 km.)

————————————————————————————————-

Dzień  VII – 30 maja

Trasa W: Ostrowiec Św. – Świrna – Mychów – Biechów – Piotrów – Nosów – Boleszyn – Wieloborowice – Pokrzywnica – Pawłów – Dąbrowa – Kałków – Gębice – Nietulisko – Kunów – Chmielów – Częstocice – Ostrowiec Św. ~ 61 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Nowa Dębowa Wola – Sarnówek – Dąbrówka – Borcuchy – Wólka Bałtowska – Bałtów – Ostrowiec Św. ~ 52 km.

 

01/107. 059 Heba Grażyna

02/108. 060 Jezierska Jadwiga

03/109. 049 Karpiński Krzysztof

04/110. 050 Mazur Tomasz

05/111. 051 Piwnik Wojciech

06/112. 052 Przybytniewska Barbara

07/113. 061 Redlich Romuald

08/114. 062 Szczepanowska Tamara

09/115. 063 Szczepanowski Jerzy

10/116. 053 Tworzewska Lidia

11/117. 064 Zarzycki Stefan

————————————————————————————————-

Dzień  VIII – 03 czerwca

Trasa W: Ostrowiec Św. – Świrna – Mychów – Bukowie – Piotrów – Waśniów – Szarotka – Mirogonowice – Witosławice – Nagorzyce – Roztylice – Janowice – Truskolasy – Zwola – Czerwona Góra – Ruszkowiec – Sadowie – Jacentów – Gromadzice – Szewna – Ostrowiec Św. ~ 62 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Świrna – Mychów – Bukowie – Piotrów – „Wióry” – Doły Biskupie – Nietulisko Duże – Nietulisko Małe – Kunów – Chmielów – Częstocice – Ostrowiec Św. ~ 44 km.

 

1/118. 065 Jezierska Jadwiga

2/119. 054 Karpiński Krzysztof

3/120. 066 Redlich Romuald

4/121. 055 Tworzewska Lidia

5/122. 056 Uchański Wojciech

6/123. 057 Wesołowski Jan

————————————————————————————————-

Dzień  IX – 06 czerwca

Trasa W: Ostrowiec Św. – Janik – Kunów – Nietulisko – zapora „Wióry” – Kałków – Dąbrowa – Rzepin – Radkowice – Bronkowice – Śniadka – Sieradowice – Bodzentyn – Stara Wieś – Grabków – Bostów Stary – Sosnówka – Cząstkow – Włochy – Czażów – Szarotka – Waśniów – Mychów – Świrna – Częstocice – Ostrowiec Św. ~ 87 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Wymysłów – Bór Kunowski – Połągiew – Brody – Krynki – Godów – Doły Biskupie – Nietulisko Duże – Nietulisko Małe – Kunów – Ostrowiec Św. ~ 50 km.

 

01/124. 067 Heba Grażyna

02/125. 068 Jezierska Jadwiga

03/126. 058 Karpiński Krzysztof

04/127. 059 Kądziela Andrzej

05/128. 069 Król Małgorzata

06/129. 060 Marczyński Marcin (15 km.)

07/130. 061 Piwnik Wojciech

08/131. 062 Przybytniewska Barbara

09/132. 070 Szczepanowska Tamara

10/133. 071 Szczepanowski Jerzy

11/134. 063 Tworzewska Lidia

12/135. 064 Uchański Wojciech

13/136. 065 Wesołowski Jan

14/137. 066 Wilczyński Kazimierz

15/138. 072 Zarzycka Bożena

16/139. 067 Zarzycki Stefan

————————————————————————————————-

Dzień  X – 12 czerwca

Trasa W: Ostrowiec Św. – Denków – Szlak Zielony im. Witolda Gombrowicza – Przybysławice – Ożarów – Stróża – Śródborze – Borownia – „Topiołki” – Przyborów – Wólka Bodzechowska – Denków – Ostrowiec Św. ~ 86 km.

 

1/140. 068 Karpiński Krzysztof

2/141. 069 Moroń Izabela

3/142. 070 Piwnik Wojciech

4/143. 071 Przybytniewska Barbara

5/144. 072 Uchański Wojciech

6/145. 073 Wesołowski Jan

7/146. 074 Zarzycki Stefan

————————————————————————————————-

Dzień  XI – 13 czerwca

Trasa W: Ostrowiec Św. – Częstocice – Szlak Zielony im. Witolda Gombrowicza – Nowa Dębowa Wola – Gutwin – Ostrowiec Św. ~ 61 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Ostrowiec  Św. ~ 50 km.

 

01/147. 073 Heba Grażyna

02/148. 074 Jezierska Jadwiga

03/149. 075 Karpiński Krzysztof

04/150. 076 Kotwica Zbigniew

05/151. 077 Krawętkowski Tadeusz

06/152. 078 Kryczka-Kotwica Małgorzata

07/153. 075 Kucharski Krzysztof

08/154. 079 Moroń Izabela

09/155. 080 Piwnik Wojciech

10/156. 081 Przybytniewska Barbara

11/157. 076 Redlich Romuald

12/158. 077 Szczepanowska Tamara

13/159. 078 Szczepanowski Jerzy

14/160. 082 Tworzewska Lidia

15/161. 083 Uchański Wojciech

16/162. 084 Wesołowski Jan

17/163. 085 Wilczyński Kazimierz

18/164. 079 Zarzycka Bożena

19/165. 086 Zarzycki Stefan

————————————————————————————————-

Dzień  XII – 27 czerwca

Trasa W: Ostrowiec Św. – Świrna – Mychów – Momina – Garbacz – Jeżów – Mirogonowice – Sarnia Zwola – Wałsnów – Jeleniów – Piórków – Nieskurzów – Witosławice – Nagorzyce – Janowice – Garbacz – Momina – Kosowice – Jędrzejowice – Częstocice – Ostrowiec Św. ~ 70 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Bodzechów – Grocholice – Małoszyce – Rosochy – Przeuszyn – Buszkowice – Ćmielów – „Topiołki” – Ostrowiec Św. ~ 54 km.

 

01/166. 080 Heba Grażyna

02/167. 087 Karpiński Krzysztof

03/168. 088 Krawętkowski Tadeusz

04/169. 081 Kryczka-Kotwica Małgorzata

05/170. 089 Przybytniewska Barbara

06/171. 082 Sadrak Krystyna

07/172. 083 Sadrak Wenancjusz

08/173. 090 Syrek Krzysztof

09/174. 084 Szczepanowska Tamara

10/175. 091 Szczykutowicz Roman

11/176. 092 Tworzewska Lidia

12/177. 093 Wesołowska Agnieszka

13/178. 094 Wesołowski Jan

14/179. 095 Wilczyński Kazimierz

15/180. 085 Zarzycka Bożena

16/181. 096 Zarzycki Stefan

————————————————————————————————-

Dzień  XIII – 04 lipca

Trasa W: Ostrowiec Św. – Sarnówek – Sienno – Grabowiec – Dubrawa – Borcuchy – Marcule – Zębiec – Kutery – Kaplica – Karczma Miłkowska – Ostrowiec Św. ~ 70 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Bór Kunowski – Brody – Nietulisko – Kunów – Chmielów – Częstocice – Ostrowiec Św. ~ 54 km.

 

01/182. 086 Bisztyga Michał

02/183. 087 Duda Dariusz

03/184. 088 Heba Grazyna

04/185. 097 Karpiński Krzysztof

05/186. 098 Krajewska Bożena

06/187. 099 Krajewski Józef

07/188. 100 Krawętkowski Tadeusz

08/189. 089 Kucharski Krzysztof

09/190. 090 Marczyńska Małgorzata

10/191. 091 Marczyński Marcin

11/192. 101 Moroń Izabela

12/193. 102 Piwnik Wojciech

13/194. 103 Przybytniewska Barbara

14/195. 092 Skrok Waldemar

15/196. 093 Szczepanowska Tamara

16/197. 104 Szczykutowicz Roman

17/198. 105 Tworzewska Lidia

18/199. 106 Uchański Wojciech

19/200. 107 Wesołowska Agnieszka

20/201. 108 Wesołowski Jan

21/201. 109 Wilczyński Kazimierz

22/203. 094 Winiarska Iwona

23/204. 095 Winiarski Slawomir

24/205. 096 Zarzycka Bożena

25/206. 097 Zarzycki Stefan

————————————————————————————————-

Dzień  XIV – 11 lipca

Trasa W: Ostrowiec Św. – Szewna – Gromadzice – Jacentów – Sadowie – Ruszkowiec – Niemienice – Łężyce – Modliborzyce – Rudniki – Planta – Ujazd – Toporów – Boduszów – Mydłów – Kaczyce – Grocholice – Włostów – Karwów – Nikisiałka Mała – Nikisiałka Duża – Brzezie – Rosochy – Małoszyce – Grocholice – Okręglica – Romanów – Jędrzejów – Ostrowiec Św. ~ 90 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Karczma Miłkowska – Kaplica – Piotrowe Pole – Marcule – Zębiec – Kutery – Klepacze – Bór Kunowski – Wymysłów – Ostrowiec Św. ~ 54 km.

 

01/207. 098 Bisztyga Michał

02/208. 099 Duda Dariusz (25 km.)

03/209. 100 Heba Grażyna

04/210. 101 Karpiński Krzysztof

05/211. 102 Ginter Juliusz

06/212. 110 Kotwica Zbigniew

07/213. 111 Krawętkowski Tadeusz

08/214. 112 Moroń Izabela

09/215. 113 Piwnik Wojciech

10/216. 114 Przybytniewska Barbara

11/217. 103 Redlich Romuald

12/218. 104 Skrok Waldemar

13/219. 105 Szczepanowska Tamara

14/220. 106 Szczepanowski Jerzy

15/221. 115 Tomtas Dariusz (39 km.)

16/222. 116 Tworzewska Lidia

17/223. 117 Uchański Wojciech

18/224. 118 Wesołowski Jan

19/225. 107 Winiarska Iwona

20/226. 108 Zarzycka Bożena

21/227. 109 Zarzycki Stefan

————————————————————————————————-

Dzień  XV – 18 lipca

Trasa W: Ostrowiec Św. – Kaplica – Piotrowe Pole – Kotlarka – Iłża – Białka – Jasieniec – Zębiec – Kutery – Klepacze – Bór Kunowski – Wymysłów – Kolonia Robotnicza – Ostrowiec Św. ~ 73 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Nadkoszary – Dębowa Wola – Jeleniec – Kaplica – Miłkowska Karczma – Ostrowiec Św. ~ 43 km.

 

01/228. 110 Ginter Juliusz

02/229. 119 Karpiński Krzysztof

03/230. 120 Kotwica Zbigniew

04/231. 111 Król Małgorzata

05/232. 121 Moroń Izabela

06/233. 122 Piwnik Wojciech

07/234. 123 Przybytniewska Barbara

08/235. 112 Redlich Romuald

09/236. 113 Sadrak Krystyna (12 km.)

10/237. 114 Sadrak Wenancjusz (12 km.)

11/238. 115 Sasak Kornelia

12/239. 116 Szczepanowska Tamara

13/240. 124 Tworzewska Lidia

14/241. 125 Uchański Wojciech

15/242. 126 Wesołowski Jan

16/243. 117 Winiarska Iwona

17/244. 127 Zarzycki Stefan

————————————————————————————————-

Dzień  XVI – 25 lipca

Trasa W: Ostrowiec Św. – Sarnówek – Bałtów – Potoczek – Tarłów – Czachów – Ożarów – Gliniany – Ostrowiec Św. ~ 94 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Świrna – Mychów – Chocimiów – Prawęcin – Doły Biskupie – Nietulisko – Kunów – Chmielów – Częstocice – Ostrowiec Św. ~ 42km.

 

01/245. 128 Banaczek Kazimierz (38 km.)

02/246. 129 Karpiński Krzysztof (52 km.)

03/247. 130 Kotwica Wojciech (64 km.)

04/248. 131 Kotwica Zbigniew

05/249. 132 Marczyński Marcin (52 km.)

06/250. 133 Moroń Izabela

07/251. 134 Przybytniewska Barbara (70 km.)

08/252. 118 Redlich Romuald

09/253. 119 Skrok Waldemar

10/254. 120 Szczepanowska Anna

11/255. 121 Szczepanowska Tamara

12/256. 135 Szczykutowicz Roman (52 km.)

13/257. 136 Teresiński Longin

14/258. 137 Tworzewska Lidia

15/259. 138 Uchańska Jadwiga (70 km.)

16/260. 139 Uchanski Wojciech (70 km.)

17/261. 140 Wesołowski Jan

————————————————————————————————-

Dzień  XVII – 01 sierpnia

Trasa W: Ostrowiec Św. – Jędrzejowice – Szwarszowice – Momina – Janowice – Nagorzyce – Grzegorzowice – Nowa Słupia – Rudki – Cząstkow – Rezerwat „Wąwóz w Skałach – Prusinowice – Waśniów – Piotrów – Bukowie – Świrna – Ćzęstocice – Ostrowiec Św. ~ 72 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Jędrzejowice – Szwarszowice – Kosowice – Momina – Stryczowice – Czerwona Góra – Ruszków – Jacentów – Zagaje – Gromadzice – Ostrowiec Św. ~ 45 km.

 

01/262. 122 Banaczek Kazimierz (33 km.)

02/263. 123 Chrzanowska Lucyna (33 km.)

03/264. 124 Ginter Juliusz (33 km.)

04/265. 125 Heba Grażyna

05/266. 141 Karcz Kazimierz

06/267. 142 Karpiński Krzysztof

07/268. 143 Kotwica Wojciech

08/269. 126 Kotwica Zbigniew (33 km.)

09/270. 127 Król Małgorzata (33 km.)

10/271. 128 Kryczka-Kotwica Małgorzata (33 km.)

11/272. 144 Lisowski Bogdan

12/273. 145 Moroń Izabela

13/274. 146 Piwnik Wojciech

14/275. 147 Przybytniewska Barbara

15/276. 129 Redlich Romuald

16/277. 130 Skrok Waldemar (33 km.)

17/278. 131 Szczepanowska Tamara

18/279. 132 Szczepamowski Jerzy

19/280. 148 Teresiński Longin

20/281. 149 Tworzewska Lidia

21/282. 150 Wesołowski Jan

22/283. 151 Wilczyński Kazimierz

23/284. 152 Winiarska Iwona (26 km.)

24/285. 133 Zarzycka Bożena

25/286. 153 Zarzycki Stefan

————————————————————————————————-

Dzień  XVIII – 08 sierpnia

Trasa W: Ostrowiec Św. – Denków – Przyborów – Piaski Brzóstowskie – Borownia – Śródborze – Ożarów – Janików – Chrapanów – Czyżów Szlachecki – Dziurów – Zawichost – Linów – Maruszów – Dębno – Lasocin – Czachów – Ożarów – Śródborze – Borownia – Podgrodzie – Ćmielów – Bodzechów – Ostrowiec Św. ~ 103 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Wólka Bodzechowska – Przyborów – Piaski Brzóstowskie – Ćmielów – Krzczonowice – Trębanów – Małoszyce – Wrzechświęte – Obręczna – Rzuchów – Jędrzejów – Denkówek – Ostrowiec Św. ~ 50 km.

 

01/287. 154 Czajka Bogdan (50 km.)

02/288. 134 Ginter Juliusz

03/289. 135 Heba Grażyna

04/290. 136 Jezierska Jadwiga

05/291. 155 Karcz Kazimierz

06/292. 156 Karpiński Krzysztof

07/293. 157 Lisowski Bogdan

08/294. 158 Moroń Izabela

09/295. 159 Piwnik Wojciech

10/296. 160 Przybytniewska Barbara

11/297. 137 Sadrak Krystyna

12/298. 138 Sadrak Wenancjusz

13/299. 139 Skrok Waldemar

14/300. 161 Tworzewska Lidia

15/301. 162 Uchański Wojciech

16/302. 163 Wesołowski Jan

17/303. 140 Winiarska Iwona

18/304. 164 Zarzycki Stefan

————————————————————————————————-

Dzień  XIX – 15 sierpnia

Trasa W: Ostrowiec Św. – Świrna – Piotrów – Waśniów – Sarnia Zwola – Nowa Słupia – Paprocice – „Wał Małacentowski” – Łagów – Duranów – Jastrzębska Wola – Iwaniska – Piskrzyn – Modliborzyce – Łężyce – Niemienice – Ruszkowiec – Sadowie – Jacentów – Gromadzice – Szewna – Ostrowiec Św. ~ 99 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Świrna – Bukowie – Chocimów – Małe Jodło – Prawęcin – Kunów – Janik – Ostrowiec Św. ~ 43 km.

 

01/305. 141 Banaczek Kazimierz

02/306. 165 Czajka Bogdan (33 km.)

03/307. 142 Kucharski Krzysztof

04/308. 166 Matuszczak Wojciech

05/309. 167 Moroń Izabela

06/310. 168 Piwnik Wojciech

07/211. 169 Przybytniewska Barbara

08/312. 143 Redlich Romuald

09/313  144 Szczepanowska Tamara

10/314. 170 Teresiński Longin

11/315. 171 Uchański Wojciech

12/316. 172 Wesołowski Jan

13/317. 173 Wójcik Andrzej

14/318. 174 Zarzycki Stefan

————————————————————————————————-

Dzień  XX – 22 sierpnia

Trasa W: Ostrowiec Św. – Kaplica – Kutery – Podlesie – Lipie – Starachowice – Dziurów – Brody – Bór Kunowski – Kolonia Inwalidzka – Janik – Ostrowiec Św. ~ 80 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Denkówek – Jędrzejów – Rżuchów – Szczucice – Biskupice – Opatów – Porudzie – Ruszkowiec – Sadowie – Jacentów – Gromadzice – Szewna – Ostrowiec Św. ~ 50 km.

 

01/319. 145 Heba Grażyna

02/320. 175 Karpiński Krzysztof

03/321. 146 Kryczka-Kotwica Małgorzata

04/322. 176 Lisowski Bogdan

05/323. 177 Piwnik Wojciech

06/324. 178 Przybytniewska Barbara

07/325. 147 Redlich Romuald

08/326. 148 Szczepanowska Tamara

09/327. 149 Szczepanowski Jerzy

10/328. 179 Tworzewska Lidia

11/329. 180 Wesołowski Jan

12/330. 150 Winiarska Iwona

13/331. 151 Zarzycka Bożena

14/332. 152 Zarzycki Stefan

————————————————————————————————-

Dzień  XXI – 29 sierpnia

Trasa W: Ostrowiec Św. – Denków – Przyborów – Piaski Brzóstowskie – Borownia – Śródborze – Julianów – Jasice – Bidziny – Grochocice – Łopata – Daromin – Pielaszów – Dobrocice – Kleczanów – Zdanów – Krobielice – Węgrce Szlacheckie – Adamczowice – Klimontów – Pokrzywianka – Ujazd – Iwaniska – Zabłocie – Modliborzyce – Łężyce – Niemienice – Sadowie – Jacentów – Gromadzice – Szena – Ostrowiec Św. ~ 119 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Przyborów – Piaski Brzóstowskie – „Topiołki” – Ćmielów – Podgrodzie – Smyków – Ruda Kościelna – Stoki – Magonie – Glina – Dunale – Nowa Dębowa Wola – Gutwin – Ostrowiec Św. ~ 45 km.

 

01/333. 153 Banaczek Kazimierz

02/334. 181 Karpiński Krzysztof

03/335. 182 Moroń Izabela

04/336. 183 Piwnik Wojciech

05/337. 184 Przybytniewska Barbara

06/338. 154 Redlich Romuald

07/339. 155 Sadrak Wenancjusz

08/340. 185 Tworzewska Lidia

09/341. 186 Uchański Wojciech

10/342. 187 Wesołowski Jan

11/343. 156 Winiarska Iwona

12/344. 157 Zarzycka Bożena

13/345. 158 Zarzycki Stefan

————————————————————————————————-

Dzień  XXII – 12 września

Trasa W: Ostrowiec Św. – Sienno – Krzyżanówka – Grabowiec – Błaziny – Iłża – Wólka Gonciarska – Kazanów – Wielgie – Łaziska – Leszczyny – Krępa – Ludwików – Sienno – Sarnówek – Ostrowiec Św. ~ 114 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Sudół – Magonie – Podgórze – Teofilów – Brzozowa – Tarłów – Potoczek – Wólka Pętkowska – Skarbka – Bałtów – Dąbrówka – Sarnówek ~ 62 km.

 

01/346. 159 Banaczek Kazimierz

02/347. 188 Karpiński Krzysztof

03/348. 189 Moroń Izabela

04/349. 190 Piwnik Wojciech

05/350. 191 Przybytniewska Barbara

06/351. 160 Redlich Romuald

07/352. 161 Szczepanowska Tamara

08/353. 192 Uchański Wojciech

09/354. 193 Wesołowski Jan

10/355. 162 Winiarska Iwona

11/356. 194 Witecki Sławomir

12/357. 195 Wójcik Andrzej

13/358. 163 Zarzycki Stefan

————————————————————————————————-

Dzień  XXIII – 19 września

Trasa W: Ostrowiec Św. – Wymysłów – Janik – Nietulisko Małe – Doły Biskupie – Kałków – Dąbrowa – Rzepin – Radkowice – Wykus – „Lubianka” – Starachowice – Adamów – Ruda – Brody – Połągiew – Staw Kunowski – Kolonia Piaski – Kolonia Janik – Ostrowiec Św. ~ 90 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Kaplica – Dębowe Pole – Wólka Modrzejowa – Krzyżanówka – Stara Wieś – Sienno – Olechów  – Adamów – Sarnówek Mały – Nowa Dębowa Wola – Gutwin – Ostrowiec Św. ~ 36 km.

 

01/359. 164 Banaczek Kazimierz

02/360. 165 Heba Grażyna

03/361. 196 Karpiński Krzysztof

04/362. 197 Marczyński Marcin

05/363. 166 Pałkiewicz Nina

06/364. 198 Piwnik Wojciech

07/365. 199 Przybytniewska Barbara

08/366. 167 Sadrak Krystyna

09/367. 168 Sadrak Wenancjusz

10/368. 169 Szczepanowska Tamara

11/369. 170 Szczepanowski Jerzy

12/370. 200 Tworzewska Lidia

13/341. 171 Uchańska Jadwiga

14/372. 201 Uchański Wojciech

15/373. 202 Wesołowski Jan

16/374. 203 Witecki Slawomir

17/375. 204 Wojton Arkadiusz

18/376. 172 Zarzycka Bożena

19/377. 205 Zarzycki Stefan

————————————————————————————————-

Dzień  XXIV – 26 września

Trasa W: Ostrowiec Św. – Przyborów – Piaski Brzóstowskie – Śródborze – Ożarów – Czachów – Lasocin – Dębno – Nowe – Słupia Nadbrzeżna – Sulejów – Tarłów – Brzozowa – Teofilów – Podgórze – Magonie – Sudół – Ostrowiec Św. ~ 86 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Ćmielów – Buszkowice – Przeuszyn – Ptkanów – Podole – Małoszyce – Grocholice – Rżuchów – Jędrzejów – Denkówek – Ostrowiec Św. ~ 53 km.

 

01/378. 173 Banaczek Kazimierz

02/379. 174 Heba Grażyna

03/380. 206 Moroń Izabela

04/381. 207 Piwnik Wojciech

05/382. 175 Redlich Romuald

06/383. 208 Tworzewska Lidia

07/384. 209 Uchańska Jadwiga

08/385. 210 Uchański Wojciech

09/386. 211 Witecki Sławomir

10/387. 176 Zarzycka Bożena

11/388. 177 Zarzyski Stefan

————————————————————————————————-

Dzień  XXV – 03 października

Trasa W: Ostrowiec Św. – Sienno – Grabowiec – Iłża – Piotrowe Pole – Marcule – Kutery – Nowa Dębowa Wola – Gutwin – Ostrowiec Św. ~ 100 km.

Trasa S: Ostrowiec Św. – Miłkowska Karczma – Kaplica – Piotrowe Pole – Miłkowska Karczma- Ostrowiec Św. ~ 60 km.

 

01/389. 178 Banaczek Kazimierz

02/390. 179 Gatkowski Andrzej

03/391. 180 Ginter Juliusz

04/392. 181 Heba Grażyna

05/393. 212 Moroń Izabela

06/394. 213 Piwnik Wojciech

07/395. 182 Redlich Romuald

08/396. 183 Szczepanowska Tamara

09/397. 214 Tworzewska Lidia

10/398. 215 Wesołowski Jan

11/399. 216 Witecki Sławomir

12/400. 184 Zarzycka Bożena

13/401. 185 Zarzycki Stefan

————————————————————————————————-

Dzień  XXVI – 10 października

Trasa W: Ostrowiec Św. – Nowa Dębowa Wola – Jeleniec – Kaplica – Bór Kunowski – Brody – Ruda – Adamów – zapora – Godów – Doły Biskupie – Nietulisko Małe – Kunów – Chmielów – Ostrowiec Św. ~ 73 km.

 

1/402. 217 Piwnik Wojciech

3/403. 218 Tworzewska Lidia

4/404. 219 Wesoowski Jan

6/405. 220 Witecki Sławomir

7/406. 221 Zarzycki Stefan

————————————————————————————————-

Dzień  XXVII – 17 października

Trasa W: Ostrowiec Św. – Denków – Brezelia – Jędrzejów – Rzuchów – Obręczna – Szczucice – Bogusławice – Kornacice – Opatów – Zochcinek – Niemienice – Sadowie – Jacentów – Gromadzice – Ostrowiec Św. ~ 56 km.

 

1/407. 222 Karpiński Krzysztof

2/408. 223 Moroń Izabela

3/409. 224 Piwnik Wojciech

4/410. 225 Tworzewska Lidia

5/411. 226 Wesołowski Jan

6/412. 227 Witecki Slawomir

————————————————————————————————-

Dzień  XXVIII – 24 października

Trasa W: Ostrowiec Św. – Gromadzice – Podszkodzie – Jędrzejowice – Świrna – Bukowie – Kunów – Kolonia Inwalidzka – Sadłowizna – Kaplica – Nowa Dębowa Wola – Nadkoszary – Ostrowiec Św. ~ 58 km.

 

01/413. 228 Banaczek Kazimierz (28 km.)

02/414. 229 Karpiński Krzysztof

03/415. 230 Moroń Izabela

04/416. 231 Piwnik Wojciech

05/417. 232 Tworzewska Lidia

06/418. 233 Uchańska Jadwiga

07/419. 234 Uchański Wojciech

08/420. 235 Wesołowski Jan

09/421. 236 Witecki Sławomir

10/422. 237 Zarzycka Bożena

11/423. 238 Zarzycki Stefan

————————————————————————————————-

Dzień  XXIX – 31 października

Trasa W: Ostrowiec Św. – Denków – Wólka Bodzechowska – Przyborów – Bodzechów – Piaski Brzustowskie – Czarna Glina – Krzemionki – Sudół – Stara Dębowa Wola – Nowa Dębowa Wola – Ostrowiec Św. ~ 42 km.

 

1/424. 239 Karpiński Krzysztof

2/425. 240 Moroń Izabela

3/426. 241 Piwnik Wojciech

4/427. 242 Uchański Wojciech (9 km.)

5/428. 243 Wesołowski Jan

6/429. 244 Winiarska Iwona

————————————————————————————————-

Dzień  XXX – 07 listopada

Trasa W: Ostrowiec Św. – Chmielów – Świrna – Bukowie – Śnieżkowice – Boksyce – Jeżów – Janowice – Czerwona Góra – Ruszkowiec – Sadowie – Jacentów – Poręba – Gromadzice – Szewna – Ostrowiec Św. ~ 52 km.

 

1/430. 245 Banaczek Kazimierz (47 km.)

2/431. 246 Karpiński Krzysztof

3/432. 247 Moroń Izabela

4/433. 248 Piwnik Wojciech

5/434. 249 Tworzewska Lidia

6/435. 250 Wesołowski Jan

7/436. 251 Witecki Sławomir

————————————————————————————————-

Dzień  XXXI – 11 listopada

Trasa W: Ostrowiec Św. – Sudół – Magonie – Boria – Podgórze – Wycinka – Wólka Pętkowska – Potoczek – Tarłów – Wólka Tarłowska – Wólka Lipowa – Brzozowa – Potok – Gliniany – Śródborze – Małachów – Ćmielów – Bodzechów – Denków – Ostrowiec Św. ~ 68 km.

 

1/437. 252 Karpiński Krzysztof

2/438. 253 Moroń Izabela

3/439. 254 Piwnik Wojciech

4/440. 255 Tworzewska Lidia

5/441. 256 Wesołowski Jan

6/442. 257 Witecki Sławomir

7/443. 258 Zarzycki Stefam

————————————————————————————————-

Dzień  XXXII – 14 listopada

Trasa W: Ostrowiec Św. – Bór Kunowski – Połągiew – Brody – Krynki – Kałków – Nietulisko – Kunów – Chmielów – Częstocice – Ostrowiec Św. ~ 52 km.

 

01/444. 259 Banaczek Kazimierz

02/445. 260 Karpiński Krzysztof

03/446. 261 Krawętkowski Tadeusz (29 km.)

04/447. 262 Moroń Izabela

05/448. 263 Piwnik Wojciech

06/449. 264 Sadrak Krystyna

07/450. 265 Sadrak Wenancjusz

08/451. 266 Tworzewska Lidia

09/452. 267 Wesołowski Jan

10/453. 268 Zarzycki Stefan

————————————————————————————————-

Dzień  XXXIII – 21 listopada

Trasa W: Ostrowiec Św. – Miłkowska Karczma – Kaplica – Klepacze – Brody – Połągiew – Staw Kunowski – Nietulisko Duże – Nietulisko Małe – Kunów – Chmielów – Ostrowiec Św. ~ 50 km.

1/454. 269 Karpiński Krzysztof

2/455. 270 Moroń Izabela

3/456. 271 Sadrak Krystyna

4/457. 272 Sadrak Wenancjusz

5/458. 273 Tworzewska Lidia

6/459. 274 Wesołowski Jan

==============================================================