„ A czy znasz ty, bracie młody, twoje ziemie, twoje wody?
Z czego słyną, kiedy giną, w jakim kraju i dunaju?
I czy znasz ty bracie młody, twojej ziemi bujne płody,
Twe kurhany i mogiły, i twe dzieje, co się ścmiły?”
z „Pieśń ziemi naszej” Wincentego Pola 1835

Patron

Mieczysław Radwan

Mieczysław Radwan – urodził się 5 kwietnia 1889 roku w Żarnowie koło Końskich. Kształcił się w Radomiu. Studia ukończył na Politechnice Kijowskiej. Za działalność w organizacjach patriotycznych zesłany w głąb Rosji.
Po powrocie z zesłania pracował krótko w kolejnictwie, a następnie w Zakładach Ostrowieckich jako inżynier. Wyróżnił się wówczas opracowaniami konstrukcyjnymi nowoczesnych wagonów samowyładowczych.
Wybitny działacz PTK i PTTK. Wieloletni prezes Oddziału PTK w Ostrowcu. Prezes Okręgu Kieleckiego PTK, Członek Zarządu Głównego PTK. Wspólnie z prof. Janem Samsonowiczem prowadził pierwsze rozpoznania i prace zabezpieczające Neolitycznych Kopalni Krzemienia w Krzemionkach koło Ostrowca Świętokrzyskiego.
Od 1954 roku pracownik naukowy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Orędownik i inspirator działań w zakresie ochrony zabytków techniki. Z jego inicjatywy powstało szereg placówek muzealnych Muzeum Ziemi Opatowskiej w  Ostrowcu Św., Muzeum Techniki w Sielpi Wielkiej, Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi.
Pionier badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim. Autor licznych publikacji i prac naukowych związanych z historią techniki.
Zmarł w Krakowie 30 stycznia 1968 roku.