„ A czy znasz ty, bracie młody, twoje ziemie, twoje wody?
Z czego słyną, kiedy giną, w jakim kraju i dunaju?
I czy znasz ty bracie młody, twojej ziemi bujne płody,
Twe kurhany i mogiły, i twe dzieje, co się ścmiły?”
z „Pieśń ziemi naszej” Wincentego Pola 1835

KOMISJA HISTORII I TRADYCJI

Celem Komisji jest popularyzacja historii Naszego Towarzystwa, postaci, które tworzyły i rozwijały działalność krajoznawczą na terenie naszego miasta i kraju, ale także dzieje Naszej Małej Ojczyzny, jej zabytków, walorów krajoznawczych i historycznych, z których możemy być dumni. Komisja powstała w 2011 roku z inicjatywy Moniki Bryły-Mazurkiewicz, która kierowała nią do końca 2013 roku.