„ A czy znasz ty, bracie młody, twoje ziemie, twoje wody?
Z czego słyną, kiedy giną, w jakim kraju i dunaju?
I czy znasz ty bracie młody, twojej ziemi bujne płody,
Twe kurhany i mogiły, i twe dzieje, co się ścmiły?”
z „Pieśń ziemi naszej” Wincentego Pola 1835

Historia

Eugeniusz Kolatorowicz, a kontynuatorami jego inicjatywy byli: Tadeusz Klusek, Zbigniew Wacław Pękala, Zbigniew Pawlik i aktualnie od 2009 roku Tadeusz Krawętkowski.

24 września 1983 roku podczas sesji naukowej „Mieczysław Radwan. Życie i działalność” zorganizowanej w 70. rocznicę powstania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Ostrowcu, Oddział Zakładowy przyjął imię Mieczysława Radwana.

W latach 1976-89 Oddział prowadził działalność gospodarczą wypracowując środki  na działalność programową, która do 1989 r. dofinansowana była także z Funduszu Socjalnego Huty.

Od 2004 r.  członkowie Oddziału opracowali i wyznaczyli w terenie ponad 300 km szlaków rowerowych. W 2005 r. z inicjatywy Tadeusza Krawętkowskiego zaczęto rozwijać turystykę rowerową.

W latach 2007-2008 oraz w roku 2011 Oddział był współorganizatorem Europejskich Dni Dziedzictwa.

W marcu 2009 r. przy Oddziale powstał Klub Turystyki Rowerowej, który jest organizatorem coniedzielnych wycieczek i spacerów rowerowych.

W okresie od kwietnia 2009 do maja 2010 r. Oddział był organizatorem Roku Radwanowskiego w 120. rocznicę urodzin Naszego Patrona.

W czerwcu 2009 r. zorganizował po raz pierwszy w mieście Dzień PTTK.

W lutym 2010 r. Oddział zainicjował w Ostrowcu Św. obchody Światowego Dnia Przewodnictwa.

Od 2010 r. przy Oddziale działa Komisja Krajoznawcza organizująca
co miesiąc w okresie od marca do października wycieczki krajoznawcze dla członków i sympatyków Naszego Oddziału.

W 2010 r. Oddział włączył się w pracę nad Ostrowiecką Odznaką Turystyczno-Krajoznawczą.

W 2011 r. powstała przy Oddziale Komisja Historii i Tradycji