„ A czy znasz ty, bracie młody, twoje ziemie, twoje wody?
Z czego słyną, kiedy giną, w jakim kraju i dunaju?
I czy znasz ty bracie młody, twojej ziemi bujne płody,
Twe kurhany i mogiły, i twe dzieje, co się ścmiły?”
z „Pieśń ziemi naszej” Wincentego Pola 1835

REGULAMIN Klubu Turystyki Rowerowej PTTK

4 marca, 2014

  Postanowienia ogólne §1 Regulamin Klubu Turystyki Rowerowej p/Oddziale PTTK im. Mieczysława Radwana w Ostrowcu Świętokrzyskim, określa cele i zadania oraz zasady działania Klubu, a także kompetencje i tryb pracy jego władz. §2 Klub Turystyki Rowerowej PTTK zwany dalej Klubem, jest jednostką organizacyjną Oddziału PTTK im. Mieczysława Radwana w [...]