„ A czy znasz ty, bracie młody, twoje ziemie, twoje wody?
Z czego słyną, kiedy giną, w jakim kraju i dunaju?
I czy znasz ty bracie młody, twojej ziemi bujne płody,
Twe kurhany i mogiły, i twe dzieje, co się ścmiły?”
z „Pieśń ziemi naszej” Wincentego Pola 1835

Patron

4 marca, 2014

Mieczysław Radwan – urodził się 5 kwietnia 1889 roku w Żarnowie koło Końskich. Kształcił się w Radomiu. Studia ukończył na Politechnice Kijowskiej. Za działalność w organizacjach patriotycznych zesłany w głąb Rosji. Po powrocie z zesłania pracował krótko w kolejnictwie, a następnie w Zakładach Ostrowieckich jako inżynier. Wyróżnił się wówczas [...]