„ A czy znasz ty, bracie młody, twoje ziemie, twoje wody?
Z czego słyną, kiedy giną, w jakim kraju i dunaju?
I czy znasz ty bracie młody, twojej ziemi bujne płody,
Twe kurhany i mogiły, i twe dzieje, co się ścmiły?”
z „Pieśń ziemi naszej” Wincentego Pola 1835

KOMISJA HISTORII I TRADYCJI

10 kwietnia, 2014

Celem Komisji jest popularyzacja historii Naszego Towarzystwa, postaci, które tworzyły i rozwijały działalność krajoznawczą na terenie naszego miasta i kraju, ale także dzieje Naszej Małej Ojczyzny, jej zabytków, walorów krajoznawczych i historycznych, z których możemy być dumni. Komisja powstała w 2011 roku z inicjatywy Moniki Bryły-Mazurkiewicz, która [...]

Galeria historii i tradycji archiwum

4 marca, 2014

2009.11.27 – Śladami Mieczysława Radwana do Akademii Gómiczo – Hutniczej w Krakowie 2009.12.12 – Podsumowanie sezonu turystycznego 2009   2010.01.23 – Sesja Roku Radwanowskiego – Warszawa   2012–04-21 Sesja popularnonaukowa Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego  Foto: Romuald Redlich  

Historia

4 marca, 2014

Eugeniusz Kolatorowicz, a kontynuatorami jego inicjatywy byli: Tadeusz Klusek, Zbigniew Wacław Pękala, Zbigniew Pawlik i aktualnie od 2009 roku Tadeusz Krawętkowski. 24 września 1983 roku podczas sesji naukowej „Mieczysław Radwan. Życie i działalność” zorganizowanej w 70. rocznicę powstania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Ostrowcu, Oddział [...]

Patron

4 marca, 2014

Mieczysław Radwan – urodził się 5 kwietnia 1889 roku w Żarnowie koło Końskich. Kształcił się w Radomiu. Studia ukończył na Politechnice Kijowskiej. Za działalność w organizacjach patriotycznych zesłany w głąb Rosji. Po powrocie z zesłania pracował krótko w kolejnictwie, a następnie w Zakładach Ostrowieckich jako inżynier. Wyróżnił się wówczas [...]